วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กองทัพเรือสิงคโปร์จะจัดหาเรือดำน้ำ Type 218SG เยอรมนีเพิ่มอีก 2ลำ

IMDEX 2017: Singapore acquires two more Type-218SG submarines
A scale model of the Republic of Singapore Navy's Type 218SG under construction by Germany's ThyssenKrupp Marine Systems. (IHS Markit/Kelvin Wong)
http://www.janes.com/article/70422/imdex-2017-singapore-acquires-two-more-type-218sg-submarines

กองทัพเรือสิงคโปร์(RSN: Republic of Singapore Navy)จะจัดหาเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าพร้อมระบบขับเคลื่อน AIP(Air-Independent Propulsion) ชั้น Type 218SG จากเยอรมนีเพิ่มอีก 2ลำตามที่กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ประกาศในงานแสดงทางเรือ IMDEX 2017 ที่สิงคโปร์
สัญญาที่ลงนามกับบริษัท ThyssenKrupp Marine Systems(TKMS) เยอรมนีจะยังรวมถึงการฝึกกำลังพลกองทัพเรือสิงคโปร์ในเยอรมนีเช่นเดียวกับการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง
สิงคโปร์ได้ลงนามสัญญาจัดหาเรือดำน้ำชั้น Type 218SG 2ลำในปี 2013 ซึ่งจะดำเนินการสร้างที่อู่ต่อเรือของ TKMS ใน Kiel เยอรมนี ทำให้จำนวนเรือที่กองทัพเรือสิงคโปร์สั่งจัดหารวมเป็น 4ลำ

"ในการเพิ่มเติมจากเรือสองลำที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านั้น กองทัพเรือสิงคโปร์จะจัดหาเรือดำน้ำ Type 218SG เพิ่มอีก 2ลำเพื่อทดแทนเรือดำน้ำเก่า ซึ่งคาดว่าการส่งมอบเรือจะมีขึ้นในปี 2024 เป็นต้นไป"
รัฐมนตรีกลาโหมสิงคโปร์ Ng Eng Hen กล่าวระหว่างพิธีเปิดงานแสดงสวนสนามทางเรือ มีข้อสังเกตว่าเรือดำน้ำ Type 218SG 2ลำแรกคาดว่าจะส่งมอบให้กองทัพเรือสิงคโปร์ได้ในปี 2021 และ 2022 ตามลำดับ
คุณสมบัติของเรือดำน้ำชั้น Type 218SG ที่ TKMS เปิดเผยก่อนหน้านี้ซึ่งออกแบบให้ตรงตามความความต้องการปฏิบัติการโดยเฉพาะของกองทัพเรือสิงคโปร์ เรือมีความยาว 70m กว้าง 6.3m และมีระวางขับน้ำประมาณ 2,000tons

รายละเอียดของขีดความสามารถเรือยังคงมีข้อมูลจำกัด แต่ Jane's ได้รายงานก่อนหน้านี้ว่าเรือดำน้ำ Type 218SG นั้นถูกพัฒนามาจากเรือดำน้ำชั้น Type 214
โดยเรือดำน้ำชั้น Type 218SG ใหม่ถูกขยายความยาวตัวเรือเพื่อรองรับระบบภารกิจเพิ่มเติมเช่นเดียวกับเพื่อสนับสนุนรองรับการปรับปรุงในอนาคต Jane's ยังเข้าใจว่าการออกแบบใหม่บริษัท TKMS ได้ผสมผสาน 'คุณสมบัติที่ดีที่สุด' ของเรือดำน้ำชั้น Type 212A และชั้น Type 214
ตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำชั้น Type 218SG มีหางเสือรูปตัว X ท้ายเรือเช่นเดียวกับเรือชั้น Type 212A ซึ่งจะเพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของเรือในเขตน่านน้ำชายฝั่งที่คับแคบ ตรงข้ามกับเรือดำน้ำชั้น Type 214 ที่ใช้หางเสือแบบเครื่องหมายบวก
" Type 218SG จะยังใช้ระบบขับเคลื่อน AIP เช่นเดียวกับที่ใช้กับเรือดำน้ำ Type 214" แหล่งข่าวในบริษัท TKMS ให้ข้อมูลกับ Jane's ก่อนหน้านี้

ปัจจุบันกองทัพเรือสิงคโปร์มีเรือดำน้ำชั้น Archer 2ลำคือ RSS Archer และ RSS Swordsman เข้าประจำการในปี 2011 และ 2013 ตามลำดับ
ซึ่งเดิมคือเรือดำน้ำชั้น A17 Västergötland ที่เคยประจำการในกองทัพเรือสวีเดนมาก่อน โดยได้รับปรับปรุงใหม่จากบริษัท Kockums AB สวีเดนผู้สร้างเรือ(ปัจจุบันคือ SAAB Kockums)
ทั้งนี้เรือดำน้ำชั้น Challenger ทั้ง 4ลำที่เดิมคือเรือดำน้ำชั้น A12 Sjöormen ที่เคยประจำการในกองทัพเรือสวีเดนเช่นกัน ซึ่งเป็นเรือดำน้ำชุดแรกของกองทัพเรือสิงคโปร์ที่เข้าประจำการในปี 1997-2004 นั้น
เป็นที่เข้าใจใกล้จะถูกปลดประจำการลงทั้งหมดแล้ว โดย RSS Challenger และ RSS Centurion ได้ปลดประจำการในปี 2015 โดย RSS Conqueror และ RSS Chieftain จะปลดประจำการตามไปโดยมีเรือดำน้ำชั้น Type 218SG 4ลำมาแทนทั้งหมดครับ