วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ภาพเปิดเผยอากาศยานรบไร้คนขับ Dark Sword UCAV จีน

Image emerges of China’s stealthy Dark Sword UCAV
An image showing what appears to be a full-scale Dark Sword UCAV model or technology demonstrator has been circulating on Chinese websites and social media since 5 June. Source: Via CJDBY.net
http://www.janes.com/article/80697/image-emerges-of-china-s-stealthy-dark-sword-ucav

ภาพที่ดูเหมือนน่าจะเป็นแบบจำลองขนาดเท่าของจริงหรือเครื่องต้นแบบสาธิต Technology ของอากาศยานรบไร้คนขับ(UCAV: Unmanned Combat Aerial Vehicle) แบบ An Jian(Dark Sword)
ที่พัฒนาโดย AVIC(Aviation Industry Corporation of China) รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ปรากฎขึ้นช่องข่าว Online และ Social Media จีนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา

เป็นเวลาเกือบ 12ปีหลังจากที่แบบจำลองแนวคิดของระบบอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวถูกเปิดเผยครั้งแรกในงานแสดงการบินนานาชาติ Airshow China 2006
เป็นการเติมเชื้อเพลิงโหมไฟแห่งการถกเถียงที่ลุกโชนถึงสถานะการพัฒนาของระบบอากาศยานรบไร้คนขับดังกล่าวนี้

ภาพถ่ายที่ไม่ได้ระบุวันที่ดังกล่าวแสดงถึงพื้นหลังที่โครงสร้างอากาศยานขนาดใหญ่, ถูกยืดออก, สีเทาโลหะปืน, มีปีก Canard ที่พื้นผิว และช่องรับอากาศเข้าเครื่องยนต์ที่ช่วงล่างในรูปแบบ DSI(Diverterless Supersonic Inlet)
ตัวอักษรจีน 暗 ('Dark' ความมืด) และ 劍 ('Sword' กระบี่) 暗劍(กระบี่นิลกาฬ) ถูกประดับไว้อย่างชัดเจนบนตัวเครื่องด้านซ้ายใกล้ช่องรับอากาศเข้า

แม้ว่าภาพถ่ายจะไม่ได้จับในส่วนที่เหลือของโครงสร้างอากาศยานจากส่วนกลางถัดออกไปซึ่งคาดว่าสำหรับเป็นแนวลาดเอียงเห็นปลายส่วนของแพนหางแนวดิ่งด้านขวา
นอกจากนี้ขอบหยักฟันเลื่อยสามารถเห็นได้ถึงประตูที่เก็บฐานล้อลงจอดด้านซ้ายของอากาศยานรบไร้คนขับ Dark Sword ก่อนที่เหลือของตัวอากาศยานทั้งหมดจะอยู่นอกกรอบภาพ

รายละเอียดของ Dark Sword UCAV ทั้งมิติขนาดทางกายภาพและขีดความสามารถยังไม่เป็นที่เปิดเผย แต่จากการประมาณด้วยสายตาโดยใช้กลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ 19รายที่ยืนหน้าเครื่อง
ที่สันนิษฐานว่าจะเป็นทีมวิศวกรของ Dark Sword UCAV ในฐานะผู้สร้างเครื่องทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าระบบดังกล่าวน่าจะมีความยาวอย่างน้อย 12m

อากาศยานรบไร้คนขับ Dark Sword UCAV เป็นที่เข้าใจว่าจะเป็นผลงานของสถาบันออกแบบอากาศยาน Shenyang Aircraft Design Institute(หรือที่รู้จักในชื่อสถาบันออกแบบอากาศยาน601 Aircraft Design Institute) ในเครือ AVIC
เพื่อพัฒนาเป็นอากาศยานไร้คนขับความเร็วเหนือเสียงความคล่องแคล่วสูงสำหรับเป็นระบบอากาศยานรบครองอากาศหรือโจมตีทางลึก

กล่าวได้ว่าแนวคิดของปฏิบัติการในจิตนาการดั้งเดิมสำหรับอากาศยานไร้คนขับนี้เชื่อว่าได้ถูกวิวัฒนาตั้งแต่ที่เปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในปี 2006 ที่รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้อื่นๆอีกหลายอย่างเช่น
เป็นเครื่องสาธิตการออกแบบอากาศยานมีคนขับขั้นก้าวหน้า และระบบควบคุมการบิน(flight control laws) เช่นเดียวกับเป็นเป้าบินความเร็วสูงมีความอยู่รอดสูงสำหรับการฝึกหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ และการชี้เป้าหมายครับ