วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ความคืบหน้าแผนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมร่วมไทย-จีน สนับสนุนรถถังหลัก VT4 และยานเกราะล้อยาง VN1

Thailand, China progress plans to establish joint industrial facility
Thailand and China have advanced plans to establish a facility to support Chinese-made military vehicles in Thailand such as the VT4 MBT seen here. Source: NORINCO
http://www.janes.com/article/80945/thailand-china-progress-plans-to-establish-joint-industrial-facility

Royal Thai Army has displayed Chinese NORINCO VT4(MBT-3000) Main Battle Tank for first time in Children's Day 2018 at 2nd Cavalry Division Royal Guard in Bangkok, 13 January 2018(My Own Photos)
http://aagth1.blogspot.com/2018/01/vt4-oplot-m60a3.html

China North Industries Corporation or NORINCO has showcased Model of VN1 8x8 Armoured Personnel Carrier with new Unmaned Remote Weapon Station Turret for Royal Thai Army
at Defense and Security 2017 exhibition in Bangkok Thailand on 6-9 November.(My Own Photo)
http://aagth1.blogspot.com/2017/11/norinco-vn1.html

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีความคืบหน้าในแผนการจัดตั้งโรงงานภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงร่วมกันในไทยซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาติ ASEAN
ที่จะมุ่งเน้นไปยังการสนับสนุนระบบอาวุธยุทโธปกรณ์จีนที่ถูกใช้ปฏิบัติงานโดยกองทัพบกไทย(RTA: Royal Thai Army)

สำนักข่าวของรัฐบาลไทยได้รายงานว่าโรงงานอุตสาหกรรมความมั่นคงร่วมไทย-จีนจะถูกจัดตั้งขึ้นภายในปี พ.ศ.๒๕๖๑(2018) นี้ โดยหัวข้อดังกล่าวได้มีการประชุมหารือระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน(PLA: People's Liberation Army)
และผู้บัญชาการทหารบกไทย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ระหว่างการเยือนนครหลวง Beijing จีน

รายงานข่าวยังได้เสริมว่า พล.อ.เฉลิมชัย ยังได้หารือกับหุ้นส่วนจีนสำหรับความคืบหน้าสองโครงการจัดหาหลักของกองทัพบกไทย คือการจัดหารถถังหลัก VT4(MBT-3000) และแผนการจัดหายานเกราะล้อยางลำเลียงพล VN1 8x8
ซึ่งทั้งรถถังหลัก VT4 ชุดแรก ๒๘คันที่เข้าประจำการใน กองพันทหารม้าที่๖ ขอนแก่น และกองพันทหารม้าที่๒๑ ร้อยเอ็ด กรมทหารม้าที่๖ กองพลทหารม้าที่๓ กับยานเกราะล้อยาง VN1 ที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดหานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของ China North Industries Corporation หรือ NORINCO

กองทัพบกไทยได้สั่งจัดหารถถังหลัก VT4 ระยะที่๑ ๒๘คัน วงเงิน ๔,๙๘๔ล้านบาท($147 million) ในปี พ.ศ.๒๕๕๙(2016) โดยได้รับมอบเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐(2017)(http://aagth1.blogspot.com/2017/10/vt4-ah-1f.html, http://aagth1.blogspot.com/2017/07/vt4-norinco.html)
ต่อมาสั่งจัดหาระยะที่๒ ๑๑คันวงเงินราว ๒,๐๐๐ล้านบาท($60 million)ในปี พ.ศ.๒๕๖๐(2017) รวม ๓๙คันวงเงิน ๗,๐๐๐ล้านบาท($218 million) และคาดว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๑(2018) นี้จะมีการดำเนินการสั่งจัดหาในระยะที่๓ อีกราว ๑๐คัน รวมทั้งหมด ๔๙คัน

Jane's ได้คาดว่ากองทัพบกไทยมีแผนที่จะจัดหารถถังหลักใหม่รวมทั้งหมดราว ๑๐๐คัน ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างอัตรากำลังเหล่าทหารม้าใหม่
โดยเฉพาะในส่วน พล.ม.๓ ซึ่งยังมีกองพันทหารม้ารถถังหน่วยขึ้นตรงในกรมทหารม้าของกองพลที่ต้องการรถถังหลักใหม่ รวมถึงการทดแทนรถถังเบา M41A3 สหรัฐฯที่ประจำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๕(1962)

กองทัพบกไทยได้เลือกยานเกราะล้อยาง NORINCO VN1 8x8 ระยะที่๑ จำนวน ๓๔คันวงเงินประมาณ ๒,๓๐๐ล้านบาท($68 million) ติดป้อมปืนใหญ่กล 30mm และปืนกลร่วมแกน 7.62mm พร้อมการจัดหากระสุน
คาดว่าหน่วยที่จะได้รับมอบ VN1 น่าจะเป็นกองพันทหารม้าลาดตระเวนหน่วยขึ้นตรงของ กรมทหารม้า๒ กองพลทหารม้าที่๑ เพื่อทดแทนยานเกราะล้อยาง V-150 4x4 คือ กองพันทหารม้าที่๑๐ และ กองพันทหารม้าที่๗ ส่วนกองพันทหารม้าที่๑๒ นั้นคาดว่าจะมีการจัดหาในระยะต่อไป

Jane's เข้าใจว่าแม้ว่ารัฐบาลไทยจะได้อนุมัติงบประมาณในการจัดหายานเกราะล้อยาง VN1 8x8 แล้ว แต่ทางกองทัพบกไทยยังไม่ได้มีการลงนามสัญญาจัดหากับจีนในขณะนี้
โดยในส่วนการจัดหา ถ.หลัก VT4 จะมี ๑คันที่ศูนย์การทหารม้า และอีก ๑คันที่กรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อใช้ในการฝึกศึกษา รวมถึงรถกู้ซ่อมอีก ๑คัน สอดคล้องกับแผนการจัดตั้งโรงงานศูนย์ซ่อมบำรุงที่ขอนแก่นครับ(http://aagth1.blogspot.com/2018/01/vt4-vn1.html)