วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น JSM นอร์เวย์เข้าสู่การพัฒนาขั้นสุดท้าย

Joint Strike Missile enters final development phase
An F-16C/D Fighting Falcon from the USAF 445th Flight Test Group prepares to launch the Joint Strike Missile during FTM-2 over the Utah Test and Training Range on 29 October 2016. Source: Kongsberg
http://www.janes.com/article/81272/joint-strike-missile-enters-final-development-phase


อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น Kongsberg Defence & Aerospace Joint Strike Missile(JSM) นอร์เวย์ ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา
ตามการสรุปผลความสำเร็จของการทดสอบการบินรับรองคุณสมบัติล่าสุดของระบบ(FTM-5) เมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมานี้

ระหว่างรอการทบทวนการออกแบบขั้นสุดท้ายในเดือนมิถุนายน การพัฒนาระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น JSM มีกำหนดที่จะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2018 ตามที่ระบบจะถูกเตรียมทดสอบการบูรณาการ, ติดตั้งขณะทำการบิน และปลดจากเครื่อง
กับเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 Lockheed Martin F-35A Lightning II Joint Strike Fighter(JSF) ของกองทัพอากาศนอร์เวย์(RNOAF: Royal Norwegian Air Force)

FTM-5 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรณรงค์การบินทดสอบระยะเวลา 4ปีเพื่อรับรองคุณสมบัติของอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น JSM สำหรับการบูรณาการกับเครื่องบินขับไล่ F-35A กองทัพอากาศนอร์เวย์
ในการทดสอบการบิน end-to-end ครั้งแรกสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถี JSM ที่ติดตั้งหัวรบจริงได้ถูกทำการยิงจากเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon

เครื่องบินขับไล่ F-16C/D จากกลุ่มบินทดสอบที่445(445th Flight Test Group) กองทัพอากาศสหรัฐฯ(USAF: US Air Force) ได้ทำการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น JSM ต่อเป้าหมายภาคพื้นดินที่ 'สมจริง' ณ สถานีทดสอบและฝึกการใช้อาวุธในมลรัฐ Utah สหรัฐฯ
บริษัท Kongsberg นอร์เวย์ได้ดำเนินการทดสอบการบินครั้งแรก(FTM-1) ของ JSM ในเดือนตุลาคม 2015

ในเดือนตุลาคม 2016 บริษัทได้ทดสอบการบินใช้กำลังระยะไกล(FTM-2) ของอาวุธปล่อยนำวิถีเหนือสถานีทดสอบและฝึกการใช้อาวุธ Utah แม้ว่าการบินทดสอบขั้น FTM-2 ได้ถูกดำเนินการใหม่จากความล้มเหลวในการบินทดสอบช่วงต้น
โดยในกรอบระยะเวลาช่วงเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน 2017  บริษัท Kongsberg ได้ดำเนินการทดสอบการบินขั้น FTM-2/FTM-4 ในทั้งสองการทดสอบการบินนั้นอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น JSM  ได้ทำการบินโดยปราศจากขีดความสามารถของระบบค้นหาเป้าหมาย

ขณะที่การพัฒนา JSM ในทางเทคนิคเป็นอิสระจากการมีส่วนร่วมในโครงการ F-35 ของนอร์เวย์ ความคืบหน้าของตัวโครงการรวมถึงความพร้อมการปฏิบัติการขั้นต้น(IOC:  Initial Operational Capability) ที่ถูกขับเคลื่อนโดยระยะเวลาของ F-35 เป็นหลัก
โดยการบูรณาการอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น JSM เข้ากับ F-35A ถูกกำหนดต่อการออกชุดคำสั่งรุ่น Block 4.1 ที่จะมีขึ้นตามกรอบระยะเวลาในปี 2021 ครับ