วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

KNDS ฝรั่งเศส-เยอรมนีเปิดตัวรถถังหลักใหม่ EMBT

EU tank breaks cover [ES18D5]
After being kept under wraps, the French-German KNDS Group (Krauss-Maffei Wegmann + Nexter Defense Systems) has unveiled its first joint project, the EMBT, or European Main Battle Tank.
http://www.janes.com/article/81083/eu-tank-breaks-cover-es18d5


หลักจากที่ถูกปกปิดภายใต้การหุ้มห่อ บริษัท KNDS Group ฝรั่งเศส-เยอรมนี ที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกิจการระหว่างบริษัท Krauss-Maffei Wegmann(KMW) เยอรมนี กับบริษัท Nexter Defense Systems ฝรั่งเศส(http://aagth1.blogspot.com/2015/12/kmw-nexter.html)
ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาร่วมครั้งแรกของตนคือรถถังหลัก EMBT หรือ European Main Battle Tank ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ Eurosatory 2018 ณ Paris ฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน ที่ผ่านมา

รถถังหลัก EMBT ใหม่นี้เป็นรถต้นแบบเพื่อการสาธิตทาง Technology เป็นหลัก โดยจะมีการพัฒนาต่อไปอีก "EMBT เป็นการตอบสนองในระยะสั้นเพื่อความต้องการปฏิบัติการของตลาดสำหรับรถถังหลักที่มีความแข็งแกร่งสูง"
ถ.หลัก EMBT เป็นการนำรถแคร่ฐานของรถถังหลัก KMW Leopard 2A7 เยอรมนี มาประกอบรวมกับป้อมปืนของรถถังหลัก Nexter Leclerc ฝรั่งเศส

สองชิ้นส่วนของจากสองรถถังหลักดังกล่าวได้ถูกนำมาบูรณาการเข้าด้วยกันที่โรงงานของ Nexter ใน Roanne ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินสายการผลิตรถถังหลัก Leclerc ดั้งเดิม
จากนั้น ถ.หลัก EMBT ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะการขับเคลื่อนและการยิงภายหลังที่โปรตุเกส โดยทำการยิงกระสุน 22นัด จากปืนใหญ่รถถังลำกล้องเรียบขนาด 120mm

รถถังหลัก Leopard 2A7 เยอรมนีแบบมาตรฐานถูกติดตั้งป้อมปืนแบบมีพลประจำภายใน 3นายโดยใช้พลบรรจุกระสุนปืนใหญ่รถถังลำกล้องเรียบ Rheinmetall 120mm L/55 ด้วยมือ
ขณะที่ป้อมปืนรถถังหลัก Leclerc ฝรั่งเศสติดตั้งปืนใหญ่รถถังลำกล้องเรียบ GIAT CN120-26/52 ขนาด 120mm พร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่รวดเร็ว

นั่นทำให้นอกจากป้อมปืน ถ.หลัก Leclerc จะมีพลประจำภายในป้อมเพียงสองนายแล้ว ยังมีน้ำหนักที่เบาและมีขนาดกะทัดรัดกว่า ซึ่งสามารถทำให้ลดน้ำหนักรถเมื่อนำมาประกอบกันได้ถึง 6tons
ตามข้อมูลจาก KNDS รถถังต้นแบบสาธิต EMBT นั้นเป็นการผสมผสานทักษะที่จะทำให้เกิดความชอบธรรมทางกฎหมายและผู้เล่นทางอุตสาหกรรมที่จำเป็นของโครงการระหว่างฝรั่งเศส-เยอรมันทั้งสองประเทศในอนาคต

สิ่งแรกที่จะตามมาภายหลังเพื่อทดแทนรถถังหลัก Leopard 2/Leclerc ซึ่งถูกเรียกว่าโครงการรถถังหลัก Main Ground Combat System นั้นมีศักยภาพที่เป็นไปได้ว่าจะเข้าประจำการในปี 2035
รถถังหลักแบบใหม่นี้จะเป็นการออกแบบที่ก้าวข้ามไปข้างหน้า เพราะว่าการออกแบบรถถังหลักทั้ง Leopard 2 และ Leclerc นั้นเป็นสิ่งที่เก่ามาหลายปีมาก และใกล้ถึงจุดที่ไม่สามารถจะทำการปรับปรุงไปได้มากไปกว่านี้ได้แล้ว

โครงการที่สองคือระบบปืนใหญ่อัตตาจรยุคอนาคตที่เรียกว่า Common Indirect Fire System โครงการนี้มีองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกัน
ที่รวมถึงการนำมาทดแทนระบบปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน PzH 2000 ขนาด 155mm/52cal เยอรมนี และระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง CAESAR 6x6 ขนาด 155mm/52cal ฝรั่งเศส ครับ