วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning จีนเข้าสู่ความพร้อมปฏิบัติการขั้นต้น

Liaoning carrier group reaches initial operational capability
China’s Liaoning carrier group, seen here in April during sea trials, has reached IOC, according to the MND in Beijing. Source: AFP/Getty Images
http://www.janes.com/article/80610/liaoning-carrier-group-reaches-initial-operational-capabilityกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน(Aircraft Carrier Group) กองเรือแรกของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAN: People’s Liberation Army Navy) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 001 CV-16 Liaoning เป็นเรือธง
ได้เข้าสู่ความพร้อมปฏิบัติการขั้นต้น(IOC: Initial Operational Capability) แล้ว ตามที่กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ Beijing ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา

การฝึกซ้อมรบทางทะเลที่ได้ดำเนินโดยกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องมากขึ้น และ "ระบบที่ครอบคลุมของกระบวนเรือบรรทุกเครื่องบินในการรุกโจมตีและการป้องกันได้รับทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ"
โฆษกกระทรวงกลาโหมจีน พันเอกอาวุโส Ren Guoqiang กล่าวต่อสื่อในการประชุมสัมมนากับสื่อมวลชน

แม้ว่าการฝึกและการพัฒนาขีดความสามารถของนักบินใหม่ที่ปฏิบัติการบินกับเครื่องขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน J-15 ในทะเลได้เป็นกิจกรรมสำคัญตั้งแต่ที่เรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning เข้าประจำการ
เรือบรรทุกเครื่องบิน CV-16 Liaoning ยังได้เสร็จสิ้นหลายการฝึกรวมกับกลุ่มเรือคุ้มกันของตนด้วย

ตามที่หนังสือพิมพ์ China Daily ของรัฐบาลจีนรายงาน เรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning และหมู่เรือคุ้มกันของตนได้เดินเรือทางตะวันออกของไต้หวัน และเข้าสู่แปซิฟิกตะวันตก ซึ่งกลุ่มเรือจะดำเนินการฝึกเพิ่มเติมที่
"ได้นำสถานการณ์ที่ซับซ้อนทางอากาศและทางน้ำมาดำเนินการฝึก" และทดสอบขีดความสามารถของเหล่าผู้บังคับการเรือ "เพื่อสร้างการตัดสินใจเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่สลับซับซ้อน"

กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินจีนได้ถูกเฝ้าติดตามในเวลาดังกล่าวนั้นโดยกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น(JMSDF: Japan Maritime Self-Defense Force) ซึ่งได้พิสูจน์ทราบกลุ่มเรือคุ้มกันจีนที่ประกอบด้วย
เรือพิฆาตชั้น Type 052D (NATO กำหนดรหัสชั้น Luyang III) 1ลำ, เรือพิฆาตชั้น Type 052C (NATO กำหนดรหัสชั้น Luyang II) 3ลำ และเรือฟริเกตชั้น Type 054A (NATO กำหนดรหัสชั้น Jiangkai II) 2ลำ

ในปี 2011 โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนได้เคยกล่าวว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน CV-16 Liaoning ซึ่งได้เข้าประจำการในกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนเมื่อเดือนกันยายน 2012 จะถูกใช้สำหรับ "การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การทดลอง และการฝึก"
อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน 2016 หนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนได้รายงานว่า เรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning ได้ "พร้อมรบ" และมี "ขีดความสามารถในการรบจริง"

Type 001 CV-16 Liaoning เดิมคือเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Admiral Kuznetsov รัสเซียชื่อ Varyag ที่จีนซื้อจากยูเครนในสภาพที่สร้างไม่เสร็จ และจีนนำมาสร้างใหม่จนสมบูรณ์
โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 (เดิมรู้จักในชื่อ Type 001A ชื่อเรือ CV-17 Shandong) ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่จีนสร้างเองในประเทศ ได้เริ่มการทดลองเรือในทะเลครั้งแรกไปเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ(http://aagth1.blogspot.com/2018/05/type-002.html)