วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ NSM นอร์เวย์ได้ถูกเลือกสำหรับเรือ LCS สหรัฐฯ

Raytheon Awarded LCS Over-the-Horizon Anti-Surface Weapon Contract; Deal Could be Worth $848M
An undated photo of a Kongsberg Naval Strike Missile in flight. Kongsberg Photo

https://news.usni.org/2018/05/31/raytheon-awarded-lcs-horizon-anti-surface-weapon-contract-deal-worth-848m

อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Naval Strike Missile(NSM) ที่พัฒนาโดยบริษัท Kongsberg นอร์เวย์ ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการ Over-the-Horizon Weapon System(OTH-WS)
เพื่อติดตั้งกับเรือ Littoral Combat Ship(LCS) ทั้งสองชั้นของกองทัพเรือสหรัฐฯ(USN: US Navy) ตามที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯหรือ Pentagon ประกาศสัญญาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา

สัญญาวงเงิน $14.8 million กับบริษัท Raytheon สหรัฐฯซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ Kongsberg นอร์เวย์ในการเสนออาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ NSM แข่งขันในโครงการ OTH-WS
จะเป็นการจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีชุดแรกสำหรับใช้งานร่วมกับเรือ LCS ชั้น Freedom และชั้น Independence เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณปี 2018 ของสหรัฐฯ สำหรับการวิจัยและพัฒนา วงเงินทั้งหมดสามารถเพิ่มเป็น $847.6 million ถ้าสัญญาทั้งหมดได้รับการดำเนินการ

สัญญาการจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Kongsberg NSM นอร์เวย์สำหรับ "อาวุธปล่อยนำวิถีในชุดบรรจุติดตั้งเข้าสู่ระบบแท่นยิงและชุดควบคุมการยิงเดี่ยว"
สัญญาไม่ได้ระบุว่าจะมี NSM จำนวนกี่นัดที่จะจัดหาตามวงเงิน แต่ USNI เข้าใจว่าสัญญาที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมจะมีการจัดหาซื้อ NSM จำนวนหลายนัด

อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำความเร็วต่ำกว่าเสียง NSM ได้ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพเรือนอร์เวย์(Sjøforsvaret, Royal Norwegian Navy) ตั้งแต่ปี 2012 NSM มีพิสัยการยิงประมาณ 100nmi และมีราคาที่น้อยกว่าอาวุธปล่อนำวิถีร่อน Raytheon Tomahawk Block IV
(กองทัพเรือสหรัฐฯระบุราคา Tomahawk รุ่นโจมตีภาคพื้นดิน TLAM: Tomahawk Land Attack Missile ที่ $569,000 ต่อนัดในปีงบประมาณ1999 หรือ $868,000 ต่อนัดตามค่าเงินปี 2018)

บริษัท Raytheon สหรัฐฯ และบริษัท Kongsberg นอร์เวย์ได้ประกาศรวมเป็นหุ้นส่วนกันในการเข้าแข่งขันโครงการจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ OTH-WS ของกองทัพเรือสหรัฐฯในปี 2015
ทั้งสองบริษัทได้มีข้อตกลงร่วมกันในการประกอบและทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ NSM ที่โรงงานของ Raytheon ในส่วนประกอบ Tucson มลรัฐฯ Arizona และในส่วนชุดยิงที่ Louisville มลรัฐ Kentucky สหรัฐฯ

ชัยชนะของ NSM โดยทีมร่วม Raytheon-Kongsberg เป็นเรื่องน่าประหลาดใจเล็กน้อยในโครงการแข่งขัน Over-the-Horizon Weapon System ที่มีผู้แข่งขันเพียงรายเดียว
โดยก่อนหน้านั้นบริษัท Boeing สหรัฐฯ ได้เสนออาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Harpoon Block II Plus และบริษัท Lockheed Martin สหรัฐฯได้เสนออาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ LRASM(Long-Range Anti-Ship Missile) เข้าแข่งขันในโครงการ

แต่ต่อมาทั้ง Boeing และ Lockheed Martin ได้ถอนตัวจากการแข่งขันในโครงการ OTH-WS ในปี 2017(http://aagth1.blogspot.com/2017/05/lockheed-martin-lrasm.html)
โดยทั้งสองบริษัทอธิบายว่าความต้องการของกองทัพเรือสหรัฐฯสำหรับโครงการ OTH ไม่ได้ให้การประเมินคุณค่าของขีดความสามารถด้านเครือข่ายที่บริษัทตนเสนอ ตามที่หลายแหล่งข่าวยืนยันกับ USNI

โครงการ OTH สำหรับเรือ LCS ได้ปรากฎขึ้นควบคู่กับโครงการเพิ่มขีดความสามารถการสังหารของกองเรือผิวน้ำกองทัพเรือสหรัฐฯที่มีการผลักดันในปี 2015
โดย NSM นอร์เวย์เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำแบบเดียวที่มีการทดสอบการยิงจริงจากเรือ LCS ชั้น Independence คือ LCS-4 USS Coronado เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2014 ครับ(http://aagth1.blogspot.com/2015/10/lcs.html)