วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยูเครนและไทยมองแผนการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทางทหารร่วมกัน

Ukraine, Thailand look to establish joint industrial facility
Ukraine and Thailand are considering plans to expand defence industrial collaboration through a jointly run facility that could support maintenance, repair and overhaul (MRO) and possibly joint production activities.
http://www.janes.com/article/81136/ukraine-thailand-look-to-establish-joint-industrial-facility


Royal Thai Army has displayed Ukrainian BTR-3K Commader varriant of BTR-3E1 8x8 wheeled Armoured Personnel Carrier and T--84M Oplot-T Main Battle Tank
in Children's Day 2018 at 2nd Cavalry Division Royal Guard in Bangkok, 13 January 2018(My Own Photos)
http://aagth1.blogspot.com/2018/01/vt4-oplot-m60a3.html

UkrOboronProm has displayed BTR-4E 8x8 Armoured Personnel Carrier for first time in Thailand at Defense and Security 2017 exhibition in Bangkok on 6-9 November.(My Own Photo)
http://aagth1.blogspot.com/2017/11/btr-4e-oplot-t-2018.html

ยูเครนและประเทศไทยกำลังพิจารณาแผนการขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงตลอดการดำเนินการจัดโรงงานอุตสาหกรรมทหารร่วมกัน
ที่สามารถจะสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงรักษา, ซ่อมแซม และยกเครื่องใหม่(MRO: Maintenance, Repair and Overhaul) และเป็นไปได้ถึงกิจการสายการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารร่วมกันภายในไทย

สภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติยูเครน(NSDCU: National Security and Defense Council of Ukraine) ได้กล่าวในการแถลงว่าข้อเสนอการจัดตั้งโรงงานซึ่งจะมีที่ตั้งในไทยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของยานยนต์ทางทหารของยูเครนในไทย
ได้เป็นหัวข้อในการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมยูเครนที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมาที่ยูเครน

สภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติยูเครนบ่งชี้ว่าขอบเขตของความร่วมมือควรน่าจะตั้งอยู่บนหลักการที่กองทัพไทย(Royal Thai Armed Forces) น่าจะมีการจัดหายุทโธปกรณ์จากยูเครนเพิ่มเติม
ตามที่รองเลขาธิการสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติยูเครน Oleg Hladkovskiy กล่าวว่า "การเน้นย้ำความสำคัญ(ต่อคณะตัวแทนของไทย)ว่ายูเครนเราได้พร้อมที่เดินหน้าการส่งออกยานเกราะแก่ไทย เช่นเดียวกับการขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์ทางทหาร(ที่จะจัดส่งให้กองทัพไทย)"

กองทัพบกไทย(Royal Thai Army)ได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์แบบแรกจากยูเครนคือยานเกราะล้อยางลำเลียงพลตระกูล BTR-3E1 8x8 ชุดแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๑(2008) และชุดที่สองปี พ.ศ.๒๕๕๔(2011) รวมมากกว่า ๒๒๐คัน
เพื่อเข้าประจำการใน กรมทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ และ กรมทหารราบที่๒๑ รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ เพื่อแปรสภาพให้ ร.๒ รอ. และ ร.๒๑ รอ. พล.ร.๒ รอ. เป็นหน่วยทหารราบยานเกราะทั้งกรมและทั้งกองพล

เช่นเดียวกับ นาวิกโยธิน กองทัพเรือไทย(Royal Thai Marine Corps, Royal Thai Navy) ที่จัดหายานเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-3E1 จำนวน ๑๒คัน เข้าประจำการใน กองร้อยยานเกราะ กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน
โดย UkrOboronProm รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมความมั่นคงของรัฐบาลยูเครนได้กล่าวว่าทำการส่งมอบยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ให้กับไทยครบทุกรุ่นที่สั่งจัดหาในปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐(2016-2017) แล้ว

ต่อมากองทัพบกไทยได้สั่งจัดหารถถังหลัก Oplot-T จำนวน ๔๙คัน วงเงิน ๗,๒๐๐ล้านบาท($240 million) จากยูเครน ในปี พ.ศ.๒๕๕๔(2011) เข้าประจำการใน กองพันทหารม้าที่๒ กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ ซึ่งได้รับมอบรถรวมแล้วราว ๔๓คัน
ซึ่ง UkrOboronProm ยูเครนยืนยันจะส่งมอบรถถังหลัก  Oplot-T ให้กองทัพบกไทยครบตามสัญญาที่ล่าช้ามานานในปี พ.ศ.๒๕๖๑(2018) นี้(http://aagth1.blogspot.com/2018/04/oplot-t.html, http://aagth1.blogspot.com/2018/04/atlet.html)

แม้ว่าผลกระทบจากการที่รัสเซียผนวก Crimea และสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธทำสงครามกับกองกำลังความมั่นคงรัฐบาลยูเครนในภาค Donbass ตั้งแต่ปี 2014 จะมีผลต่อความล่าช้าในการผลิตยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 และรถถังหลัก Oplot ให้ไทยอย่างมาก
อย่างไรก็ตามยูเครนยังมองเห็นถึงโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทหารอื่นๆของตนแก่ไทย รวมถึงยานเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-4E 8x8 พร้อมสิทธิบัตรสายการผลิตในไทยครับ