วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กองทัพอากาศสหรัฐฯจะเปลี่ยนปีกใหม่ของเครื่องบินโจมตี A-10 112เครื่อง

USAF issues RFP to re-wing 112 A-10 aircraft
With 173 A-10s having already received new wings under the WRP effort, the addition of 112 upgraded aircraft under the latest ATTACK programme will give the USAF the 285 platforms it intends to fly out into the 2030s. Source: US Air Force
http://www.janes.com/article/80357/usaf-issues-rfp-to-re-wing-112-a-10-aircraft

กองทัพอากาศสหรัฐฯ(USAF: US Air Force) ได้ออกเอกสารขอข้อเสนอ(RFP: Request for Proposals) เพื่อการเปลี่ยนปีกใหม่ของเครื่องบินโจมตีสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด(CAS: Close Air Support) Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II จำนวน 112เครื่อง
ตามเอกสาร RFP ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมสำหรับโครงการชุดปีก Advanced Wing Continuation Kitting(ATTACK) เพื่อการเปลี่ยนปีกใหม่เป็นการจัดจ้างระยะเวลาต่อเนื่อง 5ปีงบประมาณ โดยมีทางเลือกที่เพิ่มระยะเวลาเพิ่มอีก 2ปีหลังจากนั้น

โครงการ ATTACK จะเป็นเพิ่มจำนวนเครื่องให้กับ A-10 173เครื่องที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนปีกใหม่ภายใต้โครงการ Wing Replacement Program(WRP) ที่ดำเนินการในช่วงปี 2007-2018 โดยมีบริษัท Boeing สหรัฐฯเป็นผู้รับสัญญาหลัก
แม้ว่าจะมีการประกาศกลางทางของกองทัพอากาศสหรัฐฯผ่านโครงการ WRP ว่าจะเป็นการปลดประจำการก่อนกำหนดของ A-10 แต่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ถูกกว่าการดำเนินการกับสัญญาภายใต้โครงการยืดอายุ A-10 Thunderbolt Lifecycle Program Support(TLPS) มากกว่าที่จะยกเลิกพวกมัน

จากการพูดคุยก่อนหน้านี้ในปี 2018 ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ(ACC: Air Combat Command) พลอากาศเอก James Holmes กล่าวว่า
ตอนนี้กองทัพอากาศสหรัฐฯมุ่งเป้าไปที่การบำรุงรักษาฝูงบินเครื่องบินโจมตี A-10 จำนวน 285เครื่อง(เมื่อรวมเครื่องในโครงการ WRP และ ATTACK เข้าด้วยกัน) ให้สามารถใช้งานได้ถึงปี 2030s

สหรัฐฯมีเครื่องบินโจมตี A-10 ประมาณ 350เครื่องในรายการคลังอาวุธ ทั้งที่ยังประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ, กำลังสำรองทางอากาศ(AFRC: Air Force Reserve Command) และกองกำลังพิทักษ์ชาติทางอากาศ(ANG: Air National Guard)
แม้ว่ามี บ.โจมตี A-10 จำนวนหนึ่งที่ถูกส่งไปเก็บรักษาโดยการจอดทิ้งไว้ที่ฐานทัพอากาศ Davis-Monthan ในมลรัฐ Arizona ซึ่งเป็นทะเลทรายแล้วก็ตาม

ในฐานะระบบอากาศยานที่ใช้งานดั้งเดิมมานาน A-10 ได้รับการสนับสนุนอย่างเท่ากันจากบริษัท Boeing, Lockheed Martin และ Northrop Grumman การตอบรับเอกสาร RFP ของโครงการ ATTACK จะมีผลในวันที่ 23 สิงหาคม โดยคาดว่าสัญญาจะมีการลงนามในปีงบประมาณ 2019
การอนุมัติงบประมาณประจำปี 2018ได้รวมวงเงิน $103 million สำหรับโครงการ ขณะที่วงเงิน $79 million ได้ถูกร้องข้อสำหรับงบประมาณปี 2019 ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวงเงินทุนสำหรับงบประมาณประจำปี 2020 และปีถัดไปข้างหน้าได้รับการระบุออกมา

การออกเอกสารขอข้อมูลสำหรับโครงการ ATTACK นี้เป็นเครื่องบ่งชี้ที่แน่ชัดว่ากองทัพอากาศสหรัฐฯมีความตั้งใจที่จะสงวนการตัดสินใจในการปลดประจำการเครื่องบินโจมตี A-10 ของตน
เพื่อจะนำทรัพยาการที่จะว่างขึ้นให้รองรับการนำเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-35A Lightning II Joint Strike Fighter(JSF) เข้าประจำการ

A-10 Thunderbolt II(หรือที่รู้จักกันในชื่อ Warthog หรือ Hog) เป็นเครื่องบินโจมตีที่ออกแบบมาสำหรับการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดโดยเฉพาะการทำลายกองกำลังรถถังและยานเกราะข้าศึก โดย A-10A รุ่นเก่าส่วนหนึ่งได้รับการปรับปรุงความทันสมัยเป็นรุ่น A-10C
และบริษัท Boeing ยังได้เคยเสนอเรื่องต่อกองทัพอากาศสหรัฐฯถึงโอกาสในการขาย A-10 พร้อมการคืนสภาพและปรับปรุงความทันสมัยให้แก่ต่างประเทศด้วยครับ(http://aagth1.blogspot.com/2015/05/boeing-10.html)