วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

รถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV7A1 นาวิกโยธินไทยได้รับการปรับปรุงใหม่โดย Chaiseri ไทย


AAV7A1 Assault Amphibious Vehicle of Marine Assault Amphibious Vehicle Battalion, Royal Thai Marine Corps Division, Royal Thai Navy have been upgraded and tested by Thailand company's Chaiseri.

วันที่ ๒๕ - ๓๐ ก.ค.๖๒ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ร่วมแสดงเนื่องในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ของกองทัพเรือ สนามที่ ๕ นย. ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=351933079091316&id=162823178002308

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ ส.ค.๖๒ พัน.รนบ.พล.นย. จัดกำลังพลในสังกัด อบรมทบทวนความรู้ในส่วนของ รถสะเทินน้ำสะเทินบก ระบบอาวุธ ระบบขับเคลื่อน ระบบเครื่องยนต์ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการปฏิบัติงานและการใช้งานยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ อาคารสุจิตต์ บุนนาค และพื้นที่ฝึก โรงจอดรถสะเทินน้ำสะเทินบก พัน.รนบ.พล.นย.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=370709187213705&id=162823178002308

วันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ทำการออกปฏิบัติราชการสนามนอกที่ตั้งปกติในการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น พัน.รนบ.พล.นย. ประจำปี งป.๖๒ ณ บริเวณพื้นที่ฝึก อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และ อ.บ้านฉาง จว.ระยอง
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356933571924600&id=162823178002308
https://www.facebook.com/กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก-กองพลนาวิกโยธิน-หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน-162823178002308/

ชุดภาพที่เผยแพร่โดย กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน พัน.รนบ.พล.นย.(Marine Assault Amphibious Vehicle Battalion, Royal Thai Marine Corps Division) กองทัพเรือไทย(Royal Thai Navy) ถึงการฝึกศึกษาในที่ตั้ง และการฝึกภาคสนาม
ได้แสดงภาพถึงรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV7A1 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ที่เห็นได้จากภาพนอกคือช่วงล่างของตัวรถมีสายพานใหม่ที่ยกสูงขึ้นจากพื้นมากขึ้น และที่รอบตัวรถที่การติดตั้งชุดเกราะเสริม EAAK (Enhanced Applique Armor Kit) รอบคันรถเพื่อเพิ่มอำนาจการป้องกันตัว

รถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV7A1 พัน.รนบ.พล.นย. ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างน้อย ๓คัน ให้มีความใกล้เคียงกับแบบแผนรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV7A1 RAM/RS(Reliability, Availability, and Maintainability/Rebuild to Standard) รุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงความทันสมัย
โดยป้อมปืนใหม่ยังคงมีอาวุธประกอบด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ Mk 19 ขนาด 40x53mm และปืนกลหนัก Browning M2HB .50caliber(12.7x99mm) และยังรวมถึงการติดตั้งระบบควบคุมการยิงใหม่และกล้องเล็งมองกลางคืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรบในเวลากลางคืนด้วย

ชุดภาพยังได้เห็นสถานีพลขับของ รนบ.AAV7A1 นาวิกโยธินไทยที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ติดตั้งจอแสดงผลเครื่องวัดแบบ Digital รวมถึงการปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซล Cummins VTA903-T525 กำลัง 525HP และระบบส่งกำลัง Twin Disc HS 255 Transmission สี่เกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลัง
ตามที่กองทัพเรือไทยมีการตั้งโครงการปรับปรุงรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV7A1 จำนวน ๓คันวงเงินประมาณ ๓๐๐ล้านบาท($9.8 million) ปัจจุบัน พัน.รนบ.พล.นย. มีรถสะเทินน้ำสะเทินบก LVTP7 รุ่นเก่าที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ๑๒คัน และรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV7A1 รุ่นใหม่ ๒๔คัน

การปรับปรุงได้รับการดำเนินการโดย บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด(Chaiseri metal & rubber Co. Ltd.) ประเทศไทย ซึ่งเป็นงานล่าสุดที่บริษัท Chaiseri ไทยได้รับจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือไทย
ต่อจากการปรับปรุงรถเกราะล้อยาง Cadillac Gage V-150 Commando 4x4 กองร้อยยานเกราะ กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน ที่ได้รับการติดตั้งป้อมปืน Remote แบบ IMI WAVE 200 อิสราเอลครับ(https://aagth1.blogspot.com/2019/03/v-150-remote.html)