วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

เรือน้ำมัน HMNZS Aotearoa นิวซีแลนด์ และเรือฟริเกต BRP Jose Rizal ฟิลิปปินส์ฝึกส่งกำลังบำรุงกลางทะเลที่เกาหลีใต้

New Zealand’s oiler conducts replenishment trials with Philippine frigate
The Royal New Zealand Navy’s new oiler, Aotearoa, conducting replenishment trials with the Philippine Navy’s new frigate, José Rizal, off the coast of South Korea. Source: Screenshot from a Royal New Zealand Navy video
https://www.janes.com/article/95549/new-zealand-s-oiler-conducts-replenishment-trials-with-philippine-frigate


เรือน้ำมันลำใหม่ของกองทัพเรือนิวซีแลนด์(RNZN: Royal New Zealand Navy) ที่จะเข้าประจำการในเร็วๆนี้ในชื่อ A11 HMNZS Aotearoa ได้ทำการฝึกรับ-ส่งกำลังบำรุงทางทะเล(RAS: Replenishment-at-Sea)
กับเรือฟริเกตใหม่ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์(Philippine Navy) ที่จะเข้าประจำการในอนาคตในชื่อ FF-150 BRP Jose Rizal

การทดลองได้ดำเนินการขึ้นนอกชายฝั่งสาธารณรัฐเกาหลี และการทดสอบนี้มีขึ้นเพื่อประเมินขีดความสามารถสำหรับเรือต่อการเข้าถึงและยังคงอยู่ควบคู่ไปกับ HMNZS Aotearoa
การทดลองนี้ยังเป็นการรับรองพื้นที่แรงดันและแรงดูดของเรือน้ำมันระหว่างการรับ-ส่งเชื้อเพลิงหรือส่งกำลังบำรุง ตามที่กองทัพเรือนิวซีแลนด์กล่าวผ่านช่องทาง social media ทางการของตน

เรือน้ำมัน HMNZS Aotearoa กองทัพเรือนิวซีแลนด์ และเรือฟริเกต BRP Jose Rizal กองทัพเรือฟิลิปปินส์ ทั้งสองลำถูกสร้างโดยอู่เรือบริษัท Hyundai Heavy Industries(HHI) สาธารณรัฐเกาหลี
(https://aagth1.blogspot.com/2017/12/hyundai.html, https://aagth1.blogspot.com/2016/10/hyundai-dsme.html)

HMNZS Aotearoa เป็นเรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ที่มีความยาวเรือ 166m และมีระวางขับน้ำปกติ 24,000 tonnes ติดตั้งสองเสากระโดง RAS มาตรฐาน NATO
และสามารถบรรทุกเชื่อเพลิงน้ำมันดีเซลได้ 8,000tonnes, เชื่อเพลิงสำหรับอากาศยานได้ 1,550tonnes และน้ำจืดได้ 250tonnes

เรือส่งกำลังบำรุง A11 HMNZS Aotearoa ที่ถูกปล่อยลงน้ำในเดือนเมษายน 2019 จะนำมาทดแทนเรือส่งกำลังบำรุง A11 HMNZS Endeavour ที่ปลดประจำการไปแล้วในเดือนธันวาคม 2017
นอกเหนือจากเชื้อเพลิงและน้ำ HMNZS Aotearoa ยังสามารถบรรทุกคลังกระสุน, เสบียงอาหาร และชิ้นส่วนอะไหล่ได้ด้วย

ขณะที่เรือฟริเกตชั้น Jose Rizal สองลำคือ FF-150 BRP Jose Rizal ที่ปล่อยลำน้ำเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 และ FF-151 BRP Antonio Luna ที่ปล่อยลำน้ำเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019
มีกำหนดส่งมอบให้กองทัพเรือฟิลิปปินส์ในปี 2020 และปี 2021 ตามลำดับ ซึ่ง HHI เกาหลีใต้ได้รับสัญญาวงเงิน 15,744,571,584 Philippine Peso($311 million) จากกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์เมื่อต้นปี 2016

เรือฟริเกตชั้น Jose Rizal ความยาวเรือ 107m มีพื้นฐานการออกแบบมาจากเรือฟริเกตชั้น Incheon(FFX-1) กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี(RoKN: Republic of Korea Navy)
ติดตั้งปืนใหญ่เรือ Leonardo 76/62 Super Rapid อิตาลี, ระบบป้อมปืนใหญ่กล Aselsan SMASH 30mm ตุรกี และมีตำแหน่งติดตั้งปืนกลหนักขนาด 12.7mm ครับ