วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กองทัพเรืออิตาลีมองการจัดหาเรือดำน้ำชั้น Type 212A เยอรมนีเพิ่มเติม

Italy receives fourth Type 212A submarine and seeks additional boats
Romeo Romei, the Italian Navy's fourth Type 212A diesel-electric submarine, was handed over to the Italian Navy at Fincantieri's Muggiano (La Spezia) shipyard on 11 May. Source: Fincantieri

Romeo Romei, the Italian Navy's fourth Type 212A diesel-electric submarine. (Fincantieri)
http://www.janes.com/article/70371/italy-receives-fourth-type-212a-submarine-and-seeks-additional-boats

ตามที่ได้รายงานการรับมอบเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าชั้น Todaro หรือ Type 212A(U212A) ลำที่สี่ของกองทัพเรืออิตาลี(Marina Militare) ที่สร้างโดยอู่ต่อเรือ Muggiano(La Spezia) ของบริษัท Fincantieri อิตาลีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น (http://aagth1.blogspot.com/2017/05/type-212a.html)
ข้อมูลเพิ่มเติมคือ เรือดำน้ำ S529 Romeo Romei ซึ่งเป็นเรือลำที่สี่ต่อจาก S528 Pietro Venuti ซึ่งเป็นเรือลำที่สามที่กองทัพเรืออิตาลีได้รับมอบเข้าประจำการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2016 นั้น
เรือดำน้ำชุดสองลำหลังนี้เป็นเรือรุ่นมีการปรับปรุงจากเรือดำน้ำชั้น Todaro ชุดสองลำแรกคือ S526 Salvatore Todaro และ S527 Scirè ที่เข้าประจำการในปี 2006 และ 2007 ตามลำดับ

การปรับปรุงขีดความสามารถที่สำคัญที่สุดของเรือดำน้ำชุดสองลำหลังที่เหนือกว่าสองลำแรกคือการปรับปรุงชุดระบบคลื่นเสียงไฟฟ้าของบริษัท Atlas Elektronik เยอรมนีโดยใช้ระบบ Sonar แบบ Digital เต็มรูปแบบรุ่น CSU 90-138
กล้องตาเรือค้นหาแบบ OMS100 ของ Cassidian(แทนระบบตามแบบที่มีประจำการอยู่แล้ว) กล้องตาเรือโจมตี SERO 400 ของ Hensoldt เยอรมนี ระบบควบคุมอาวุธ MSI-90U Mk 2 ของ Kongsberg นอร์เวย์ และ Torpedo หนัก Black Shark Advanced(NSP/BSA) ของ WASS อิตาลี
ระบบนำร่องได้รับการปรับปรุงโดยติดตั้งระบบสร้างแผนที่ Digital ECDIS ขณะที่ระบบสื่อสารมีการติดตั้งเสาสัญญาณดาวเทียม SATCOM ย่าน SHF-band และระบบเครือข่าย Link 16 Joint Range Extension Applications Protocol-C(JREAP-C) เพิ่มเติม
ชุดระบบตรวจจับของเรือยังรวมถึงระบบตรวจจับสัญญาณไฟฟ้า MRBR 800 ESM(Electronic Support Measures) ของ Indra สเปนด้วย

กองทัพเรืออิตาลียังคงมีเรือดำน้ำชั้น Sauro ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว 4ลำประจำการอยู่เรือ เรือชั้น Sauro นี้จะถูกปลดประจำการในช่วงปี 2018-2022 ซึ่งจะทำให้กองทัพเรืออิตาลีเหลือกำลังเรือดำน้ำเพียงเรือชั้น Todaro คือ Type 212A ทั้ง 4ลำ
ด้วยการที่อิตาลีมองการจัดหาเรือดำน้ำเพิ่มเติมในอนาคตนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมอิตาลีและรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีได้ลงนานบันทึกความเข้าใจร่วมกัน(MOU: Memorandum of Understanding) เพื่อคงความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนโครงการเรือดำน้ำ Type 212A ต่อไป
บันทึก MOU นี้ได้ขยายความร่วมมือที่มีอยู่แล้วทั้งการออกแบบ, การสร้าง และการสนับสนุนบริการเรือดำน้ำที่จะร่วมการวิจัยและพัฒนาและเปิดการมีส่วนร่วมให้ประเทศในยุโรปชาติอื่นๆ

"ความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างอิตาลีและเยอรมนีในขอบเขตการสร้างเรือดำน้ำตามแบบได้เป็นตัวอย่างการยืนยันของความร่วมือที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จในยุโรป"
พลเรือตรี  Ruggiero Di Biase ผู้ประสานงานโครงการคณะกรรมการอาวุธยุทโธปกรณ์แห่งชาติกระทรวงกลาโหมอิตาลี ผู้ซึ่งลงนามข้อตกลงในส่วนของอิตาลีกล่าว
ทั้งนี้กองทัพเรือนอร์เวย์ได้เลือกที่จะจัดหาเรือดำน้ำแบบ Type 212A 4ลำเรือดำน้ำชั้น Ula(Type 210/U210) ในปี 2025-2028 โดยจะสั่งจัดหาจากอู่เรือ Kiel ของ ThyssenKrupp Marine Systems(TKMS) พร้อมกับที่กองทัพเรือเยอรมนีจะจัดหา Type 212A เพิ่มอีก 2ลำรวมเป็น 6ลำครับ
(http://aagth1.blogspot.com/2017/02/tkms-ula.html)