วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

เรือบรรทุกเครื่องบิน Type 001A จีนลำใหม่อาจจะใกล้เริ่มการทดลองเรือในทะเล

Support ship for Type 001A's sea trials arrives in Dalian


This image shows Chinese carrier trials support ship No 89 berthed in Dalian next to the country’s second aircraft carrier, which is commonly referred to as the Type 001A. Source: Via Sina.com
http://www.janes.com/article/77246/support-ship-for-type-001a-s-sea-trials-arrives-in-dalian

การมาถึงของเรือสนับสนุนการทดลองเรือบรรทุกเครื่องบินหมายเลขเรือ 89 ที่อู่เรือใน Dalian ซึ่งจอดเทียบท่าใกล้กับเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 001A เรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAN: People’s Liberation Army Navy)
ได้เป็นการเร่งให้เกิดการคาดการณ์ว่ากองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนและอู่ต่อเรืออาจจะกำลังเตรียมการทดลองเรือเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของตนในอนาคตอันใกล้นี้
การคาดการณ์ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากชุดภาพการปล่อยไอเสียจากการเดินเครื่องยนต์ของเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 001A ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการดำเนินการทดสอบระบบขับเคลื่อนของเรือควบคู่กันไปด้วย

ระหว่างการทดลองเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนคือ Type 001 CV-16 Liaoning ความยาวเรือ 304.5m ในขั้นต้น(เดิมคือเรือบรรทุกเครื่องชั้น Admiral Kuznetsov ชื่อ Varyag ที่จีนซื้อจากยูเครนในสภาพที่สร้างไม่เสร็จ และจีนนำมาสร้างใหม่เข้าประจำการในปี 2012)
เป็นเวลาเกือบตลอดการทดลองเรือที่เรือสนับสนุนการทดลอง Xu Xiake หมายเลขเรือ 88 ซึ่งสามารถบรรทุกกำลังพลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการได้ 2,500นาย อยู่ใกล้กับเรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning
การพบภาพเรือสนับสนุนหมายเลข 89 ซึ่งเป็นเรือน้องสาวในชั้น Xu Xiake ซึ่งถูกสร้างที่อู่ต่อเรือ Longxue ในอู่ต่อเรือนานาชาติ Guangzhou ที่พบครั้งแรกในกลางปี 2017 จึงเป็นที่คาดว่าเรือสนับสนุนลำใหม่นี้จะมีบทบาทเดียวกันในการทดลองเรือชั้น Type 001A

นอกจากที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก เรือสนับสนุนลำใหม่นี้น่าจะมีพื้นที่ทำงาน(เช่น สำนักงาน, ห้องบรรยายสรุป และส่วนแผนกวิเคราะห์) สำหรับวิศวกร, ผู้ควบคุม และผู้ปฏิบัติงานจำนวนมาก
ที่จำเป็นต่อการดำเนินการทดลองเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเล และการยืนยันพิสูจน์ว่าระบบพลังงาน, ระบบขับเคลื่อน, ระบบอาวุธ และระบบเสริมที่เกี่ยวของเรือที่ติดตั้งนั้นมีความถูกต้องในการทำงานในทะเลตามที่วางไว้
ถึงจะมีการคาดการณ์เช่นนั้นก็ตาม แต่ยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 001A ที่ถูกปล่อยลงน้ำเมื่อ 26 เมษายน 2017 นั้น(http://aagth1.blogspot.com/2017/04/type-001a_26.html) จะมีการทดลองเรือในทะเลเมื่อไร

ชุดภาพถ่ายที่เผยแพร่ใน Online Forums จีนนั้นแสดงถึงก้าวย่างสำคัญในการติดตั้งระบบอาวุธและอุปกรณ์ตรวจจับของเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 001A ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2017 ด้วยการติดตั้งแผ่นจานสัญญาณของ Radar หลักแบบ Type 346A
ชุดภาพถ่ายอื่นยังประกอบไปด้วยการติดตั้งสายอากาศสื่อสารดาวเทียมซึ่งถูกติดตั้งในกลางเดือนธันวาคม 2017 ตามด้วยสายอากาศระบบตรวจจับสัญญาณไฟฟ้า(electronic support measure) และระบบต่อต้านรบกวนสัญญาณ electronic(electronic counter-measure)
ความรวดเร็วในการก่อสร้างเรือจะทำให้กองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการ 2ลำในระยะเวลาอันใกล้ รวมถึงกำลังมีการก่อสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3 ในอนาคตคือ Type 002 ด้วยครับ