วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด JH-7AII รุ่นใหม่เข้าประจำการในกองทัพอากาศจีนแล้ว

Upgraded JH-7 fighter-bomber in service with PLAAF


A PLAAF JH-7 aircraft, presumed to be the reported JH-7AII variant, in early August during the Aviadarts 2019 competition of the IAG held in Russia. Source: Russian MoD

the event include the new JH-7AII variant along with the J-10A fighter and the H-6K bombers. Source: Russian MoD
https://www.janes.com/article/90410/upgraded-jh-7-fighter-bomber-in-service-with-plaaf


เครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด Xian JH-7 รุ่นใหม่ได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAAF: People’s Liberation Army Air Force) แล้ว ตามรายงานโดยสำนักข่าว Xinhua ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
เกี่ยวกับการแข่งขันการใช้กำลังทางอากาศนานาชาติ Aviadarts 2019 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางทหารนานาชาติ International Army Games 2019 (IAG) ที่มีรัสเซียเป็นเจ้าภาพที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-17 สิงหาคม 2019

รายงานระบุว่าอากาศยานแบบต่างๆที่กองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนส่งไปรัสเซียเพื่อร่วมการแข่ง Aviadarts 2019 นอกจากเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด JH-7AII ยังมีเครื่องบินขับไล่ J-10 และเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6K เช่นเดียวกับเครื่องบินลำเลียงหนัก IL-76 และเครื่องบินลำเลียง Y-9
ยังมีการย้ำด้วยว่ากองบินกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน(PLANAF: People’s Liberation Army Naval Air Force) ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางอากาศ Aviadarts เป็นครั้งแรกโดยการส่งเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด JH-7A ของตนมาที่รัสเซียด้วย

ชุดภายถ่ายของอากาศยานกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนที่เผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียไม่ได้แสดงถึงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างเครื่อบินขับไล่ทิ้งระเบิด JH-7A กับ JH-7AII รุ่นใหม่
สิ่งนี้เสริมด้วยความเห็นโดย Wei Dongxu นักวิเคราะห์ทางทหารจีนที่ถูกอ้างถึงในหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนว่า การเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นกับเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด JH-7AII หลักๆจะเกี่ยวของกับระบบ Avionic และ Radar ของเครื่อง

แหล่งข้อมูลใน Internet ยังได้ให้ข้อสังเกตต่อมาว่าการเปลี่ยนแปลงในเครื่อบินขับไล่ทิ้งระเบิด JH-7AII รุ่นใหม่น่าจะมุ่งเน้นไปที่ระบบ Computer ภารกิจ, ระบบจ่ายพลังงาน(power supplies)
และขีดความสามารถในการประมวลผล(post-processing) ของ Radar มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มการบูรณาการกระเปาะมาตรการต่อต้านทาง Electronic(ECM: Electronic Countermeasure pods)

JH-7A เป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดสองที่นั่งเรียงกันสองเครื่องยนต์ไอพ่น ที่เข้าประจำการในกองบินกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนและกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนในปี 2004 เครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด JH-7 รุ่นดั้งเดิมทำการบินครั้งแรกในปี 1988
ภารกิจหลักของ JH-7 ซึ่งมีขีดความสามารถในการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ(ASM: Anti-Ship Missile) ร่วมกับอาวุธและอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆคือการโจมตีเป้าหมายทางทะเล

ชุดภาพถ่ายของเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด JH-7A ซึ่งมีจำนวนมากว่า 200เครื่องที่เชื่อว่าประจำการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแสดงให้เห็นร่วมกันว่า JH-7A ได้รับการติดตั้งกระเปาะ ECM
ชุดภาพถ่ายของเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด JH-7B เครื่องต้นแบบรุ่นใหม่ได้ปรากฎขึ้นในราวปี 2013 และการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะมีรวมถึงขีดความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ, เครื่องยนต์รุ่นปรับปรุงใหม่ และ Radar ใหม่ครับ