วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เครื่องบินโจมตี A-10 สหรัฐฯชุดสุดท้ายเสร็จสิ้นการเปลี่ยนปีกใหม่

Last set of A-10 ‘Warthog’ replacement wings installed

The US Air Force has installed the last set of replacement wings on its fleet of Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II aircraft, finishing the Enhanced Wing Assembly replacement programme which started in 2011.
https://www.flightglobal.com/news/articles/last-set-of-a-10-warthog-replacement-wings-install-460279/กองทัพอากาศสหรัฐฯ(USAF: US Air Force) ได้ติดตั้งการเปลี่ยนปีกชุดสุดท้ายแก่เครื่อบินโจมตีสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด(CAS: Close Air Support) แบบ Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II แล้ว
เป็นการเสร็จสิ้นโครงการประกอบชุดปีกใหม่ทดแทน Enhanced Wing Assembly ซึ่งเริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2011(https://aagth1.blogspot.com/2018/06/10-112.html)

บางส่วนของปีกใหม่จำนวน 173คู่ได้ถูกติดตั้งกับเครื่องบินโจมตี A-10 Warthog ณ ศูนย์ส่งกำลังบำรุงทางอากาศ(Air Logistics Complex) Ogden ที่ฐานทัพอากาศ Hill AFB(Air Force Base) ในมลรัฐ Utah
ขณะที่ชุดปีกใหม่อีก 11คู่ได้ถูกติดตั้งกับเครื่องบินโจมตี A-10C ณ ฐานทัพอากาศ Osan AFB ในสาธารณรัฐเกาหลี ในตลอดระยะเวลาของโครงการ กองทัพอากาศหรัฐฯกล่าว

ชุดปีกเก่าแต่คู่ที่ติดกับเครื่องบินโจมตี A-10 นั้นได้รับความเครียดสะสมอย่างหนักมาต่อเนื่อง และจำเป็นที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องไปจนถึงปลายปี 2030s
บริษัท Boeing สหรัฐฯได้รับสัญญาวงเงิน $1.1 billion ในปี 2007 เพื่อสร้างชุดคู่ปีกใหม่ทดแทนสำหรับ A-10 ณ โรงงานอากาศยานของตนใน Macon มลรัฐ Georgia

ชุดปีกคู่ใหม่ควรจะมีอายุการใช้งานได้ถึง 10,000ชั่วโมงบินก่อนที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบระดับโรงงานซ่อมบำรุง ยังรวมถึงการปรับปรุงการออกแบบการเดินสายท่อทางภายในเพื่อทำให้ถอดออกได้ง่ายขึ้นขณะที่ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการซ่อมบำรุง กองทัพอากาศสหรัฐฯกล่าว
กองทัพอากาศสหรัฐฯได้นำเครื่องบินโจมตี A-10A เข้าประจำการในปี 1976 เพื่อเป็นเครื่องบินโจมตีสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด ที่ติดอาวุธหนักด้วยปืนใหญ่อากาศเจ็ดลำกล้องหมุน GAU-8/A Avenger ขนาด 30mm

A-10 มีตำบลอาวุธใต้ปีกรวม 8จุดแข็ง และตำบลบลอาวุธใต้ลำตัวอีก 3จุดแข็งรวม 11จุดแข็ง สามารถติดตั้งอาวุธแบบต่างผสมกันได้หนักถึง 16,000lbs(7,200kg) ตามข้อมูลจาก Boeing
A-10 ถูกออกแบบให้ทำการบินใกล้พื้นดินในการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดิน, ยิงอาวุธขนาดหนักหลายแบบ และโจมตียานเกราะ, รถถัง และกำลังพลข้าศึก

ระหว่างสมัยสงครามเย็น A-10 Warthog ถูกมุ่งหมายเพื่อช่วยเปลี่ยนกระแสของการสมมุติสถานการณ์สงครามรถถังระหว่าง NATO และ Warsaw Pact ในพรมแดนอดีตเยอรมนีตะวันออก-ตะวันตก
ใน Fulda Gap ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งนักวางแผนทางทหารคาดว่ากองทัพรถถังของอดีตสหภาพโซเวียตอาจจะเจาะทะลวงมาถึง Frankfurt เยอรมนี อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นจนถึงการรวมชาติเยอรมันในปี 1990

เครื่องบินโจมตี A-10 ได้ถูกนำไปใช้ปฏิบัติการในสงครามจริงครั้งแรกในสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่หนึ่งปี 1991 โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการทำลายรถถังและยานเกราะจำนวนมากของกองทัพอิรัก
A-10 ได้ถูกนำมาใช้ปฏิบัติการในอีกหลายสงครามรวมถึงการต่อต้านกลุ่มติดอาวุธก่อการร้าย โดย A-10A รุ่นเก่าส่วนหนึ่งได้รับการปรับปรุงความทันสมัยเป็นรุ่น A-10C ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถขึ้นอย่างมาก เช่น การใช้อาวุธความแม่นยำสูงได้ครับ