วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การฝึกผสมกองทัพอากาศไทย-กองทัพอากาศจีน Falcon Strike 2019-๑

Openning ceremony of joint exersice Falcon Strike 2019 between Royal Thai Air Force and People's Liberation Army Air Force at Wing 23 Udon Thani RTAF Base, Thailand in 18 August 2019.
RTAF and PLAAF to conduct exersice Falcon Strike 2019 during 18-30 August 2019.Saab Gripen C/D 701st Squadron, Wing 7 Surat Thani, Royal Thai Air Force was spotted at Wing 23 RTAFB during exersice Falcon Strike 2019, 18-30 August 2019.


Chengdu J-10C single-seat and J-10S twin-seat from 131st Air Brigade 'Red Eagle', People's Liberation Army Air Force was spotted at Wing 23 RTAFB during exersice Falcon Strike 2019.
PLAAF J-10C has carrying training round of PL-10 short-range air-to-air missile.

Shaanxi KJ-500 Airborne Early Warning and Control (AEW&C) of People's Liberation Army Air Force was spotted at Wing 23 RTAFB during exersice Falcon Strike 2019 for firtst time.


Shaanxi Y-9 and Ilyushin Il-76 transport aircraft of People's Liberation Army Air Force was spotted at Wing 23 RTAFB during exersice Falcon Strike 2019.พิธีเปิดการฝึก FALCON STRIKE 2019
พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมกับ พลอากาศตรี หลิว ตี ผู้บังคับการฐานทัพอากาศคุนหมิง กองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก FALCON STRIKE 2019 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.62 ณ กองบิน 23 จ.อุดรธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือ ในการรักษาสันติภาพ และความมั่นคง ในภูมิภาค 
ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน การบินระหว่างกองทัพอากาศไทย และ กองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้กองอำนวยการฝึกผสม FALCON STRIKE 2019 มีกำหนดการฝึกระหว่างวันที่ 18-30 ส.ค.62
https://www.facebook.com/rtafnews.mi.th/posts/1359556467553958
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/2386005951671816
https://www.facebook.com/people/พูนศักดิ์-คำภูธร/100002072946935
https://www.facebook.com/people/พีเตอร์-เช็ค/100000892382464
https://www.facebook.com/chai.single.50

การฝึกผสมทางอากาศ Falcon Strike 2019 ระหว่างกองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force) กับกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAAF: People's Liberation Army Air Force) ณ กองบิน๒๓ อุดรธานี ก็นับเป็นการฝึกที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งแรกในปี 2015 แล้ว
การฝึก Falcon Strike 2019 ปีนี้กองทัพอากาศไทยได้นำเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๒๐ Saab Gripen C/D ฝูงบิน๗๐๑ และเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือน๑ บ.ค.๑ Saab 340B Erieye (AEW&C: Airborne Early Warning and Control) ฝูงบิน๗๐๒ กองบิน๗ สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการฝึก

การฝึก Falcon Strike 2019 ปีนี้เป็นครั้งแรกที่กองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนได้นำเครื่องบินขับไล่ Chengdu J-10C รุ่นใหม่ล่าสุดจากกองพลน้อยบินที่131(131st Air Brigade) ฉายา 'Red Eagle' ที่เป็นหน่วยเครื่องบินขับไล่ชั้นหัวกะทิของกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน
เช่นเดียวกับเป็นครั้งแรกที่จีนนำเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ Shaanxi KJ-500 AEW&C เข้าร่วมการฝึก ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าจะถูกนำมาใช้การฝึกปฏิบัติการทางอากาศร่วมเป็นเครือข่ายแข่งขันและเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D และ Saab Erieye ของไทย

ยังมีการพบเห็นว่าเครื่องบินขับไล่ J-10C จีนได้ติดตั้งลูกฝึกสีฟ้าของอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ PL-10 ซึ่งมีสมรรถนะใกล้เคียงกับอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ IRIS-T ที่ติดกับ Gripen C/D, F-16AM/BM และ F-5E/F Super Tigris ของกองทัพอากาศไทย
กองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนยังได้นำเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางสี่เครื่องยนต์ใบพัด Shaanxi Y-9 และเครื่องลำเลียงหนักสี่เครื่องยนต์ไอพ่น Ilyushin IL-76 ของตนมาสนับสนุนการฝึก Falcon Strike 2019 ที่กองบิน๒๓ ของกองทัพอากาศไทยด้วยครับ