วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สหรัฐฯอนุมัติความเป็นไปได้ในการขายเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเล MH-60R แก่เกาหลีใต้

MH-60R helicopters cleared for potential South Korea saleWashington has approved the possible sale of 12 Sikorsky MH-60R Seahawk maritime helicopters to South Korea in a deal worth an estimated $800 million.
https://www.flightglobal.com/news/articles/mh-60r-helicopters-cleared-for-potential-south-korea-460164/


รัฐบาลสหรัฐฯอนุมัติความเป็นไปได้ในการขายเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเล Sikorsky MH-60R Seahawk จำนวน 12เครื่องแก่สาธารณรัฐเกาหลีในวงเงินประมาณ $800 million
เป็นการจัดหาผ่านรูปแบบการจัดซื้อ Foreign Military Sales(FMS) ที่ได้รวมระบบอาวุธ, ทุ่น sonobouys, radars และอุปกรณ์สื่อสาร เช่นเดียวกับ การฝึกและการสนับสนุน ตามการประกาศแจ้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2019

เช่น AN/APS-153(V) Multi-Mode Radars จำนวน 13ระบบ, เครื่องยนต์ Turboshaft แบบ T-700-GE-401C จำนวน 25เครื่อง, Airborne Low Frequency Sonar Systems(ALFS) จำนวน 12ระบบ, AN/AAS-44C(V) Multi-Spectral Targeting Systems จำนวน 13ระบบ,
ระบบเครือข่าย Link 16 Multifunctional Information Distribution Systems-Low Volume Terminals(MIDS-LVT) จำนวน 12ระบบ, ทุ่น sonobuoys AN/SSQ-36/53/62 จำนวน 1,000ระบบ, ปืนกล M240D 7.62mm 4กระบอก และปืนกลหนัก GAU-21 12.7mm 4กระบอก

เอกสารที่ออกโดยสำนักงานความร่วมมือด้านความปลอดภัยความมั่นคงสหรัฐฯ(DSCA: Defense Security Cooperation Agency) กล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ MH-60R จะ "เพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี(ROKN: Republic of Korea Navy)
เพื่อปฏิบัติภารกิจสงครามต่อต้านเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำ ร่วมไปกับขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจรองรวมถึงการส่งกำลังบำรุงทางดิ่ง(vertical replenishment), การค้นหาและกู้ภัย(search and rescue) และการทวนสัญญานการสื่อสาร(communications relay)"

แม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯจะอนุมัติความเป็นไปได้ในการขายเฮลิคอปเตอร์ MH-60R แก่เกาหลีใต้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเกาหลีใต้ได้เลือก ฮ.MH-60R Seahawk สหรัฐฯแล้วแต่อย่างใด
ในเดือนพฤษภาคม 2019 ได้เริ่มต้นความพยายามใหม่เพื่อจัดหาเฮลิคอปเตอร์ 12เครื่องภายใต้ความต้องการเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทางทะเล(Maritime Operation Helicopters) ด้วยการออกเอกสารขอข้อเสนอ(RFP: Request for Proposals)

การแข่งขันในโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเลของเกาหลีใต้จะมีการยื่นข้อเสนอในกลางเดือนสิงหาคม 2019 โดยการตัดสินใจคาดว่าจะมีขึ้นภายในสิ้นปี 2019
ทั้งนี้บริษัท Leonardo สหราชอาณาจักร-อิตาลี ยังได้เสนอเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเล AgustaWestland AW159 Wildcat ของตนสำหรับความต้องการของเกาหลีใต้

ก่อนหน้านี้กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีได้จัดหาเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเล AW159 Wildcat จำนวน 8เครื่องเข้าประจำการ ซึ่งนับลูกค้าส่งออกรายแรกของ ฮ.Wildcat รุ่นใช้งานทางทะเลที่ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพเรือสหราชอาณจักร(Royal Navy)
โดยลูกค้าส่งออกรายที่สองของ ฮ.ใช้งานทางทะเล AW159 Wildcat คือกองทัพเรือฟิลิปปินส์(Philippine Navy) ที่ได้รับมอบเครื่องชุดแรกเมื่อ 7 พฤษภาคม 2019 ครับ(https://aagth1.blogspot.com/2019/05/kaav-aw159.html)