วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เยอรมนีกำลังแก้ไขปัญหาการงดบินของเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger

Germany rolls out fix for grounded Tiger fleetGermany is working to progressively bring its Airbus Helicopters Tigers back into service after a safety issue forced their grounding on 2 August.
https://www.flightglobal.com/news/articles/germany-rolls-out-fix-for-grounded-tiger-fleet-460247/


กองทัพเยอรมนี(Budeswehr) กำลังทำงานเพื่อความคืบหน้าในการนำเฮลิคอปเตอร์โจมตี Airbus Helicopters Tiger ของตนกลับเข้าประจำการได้หลังจากเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยจนต้องงดบินตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2019
รัฐบาลเยอรมนีตัดสินใจที่จะงดบินของฝูงบินเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger ของกองทัพบกเยอรมนี(Heer) บนพื้นฐานข้อมูลจากโครงสร้างอากาศยานที่มีสลักเกลียว Titanium บางตัวอยู่ในพื้นที่ "สำคัญต่อความปลอดภัย" ที่น่าจะเป็นผลมาจากข้อบกพร่องในการผลิต

คณะกรรมการความปลอดภัยทางอากาศตัดสินใจในวันที่ 8 สิงหาคม 2019 ที่จะให้ ฮ.โจมตี Tiger ที่ประจำการ 56เครื่อง ควรต้องได้รับการตรวจสอบและเปลี่ยนสลักเกลียวที่บกพร่อง
ฮ.โจมตี Tiger ที่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วตอนนี้ได้ถูกส่งกลับคืนเข้าประจำการแล้ว โดยเครื่องที่ยังคงดำเนินการตรวจสอบอยู่จะถูกส่งคืนตามมาในอีกหลายสัปดาห์ที่จะถึงข้างหน้า

อย่างไรก็ตามกองทัพบกเยอรมนียังไม่มีกำหนดระยะเวลาสำหรับการนำกลับเข้าประจำการอย่างเต็มรูปแบบของเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger ของตน
การตรวจสอบการและการเปลี่ยนสลักเกลียวที่มีข้อบกพร่องทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาที่เร็วที่สุดถึง 4ชั่วโมงต่อเฮลิคอปเตอร์ 1เครื่อง กองทัพเยอรมนีกล่าว

สลักเลียวแบบเดียวกันบนพื้นที่ที่ไม่สำคัญต่อความปลอดภัยบนเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger และเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปทางยุทธวิธี NHIndustries NH90 TTH(Tactical Transport Helicopter) จะถูกเปลี่ยนในฐานะส่วนหนึ่งของวงรอบการซ่อมบำรุง กองทัพเยอรมนีกล่าว
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger UHT เยอรมนีไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานประเทศอื่น ทั้งเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger HAP และเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger HAD ที่ประจำการในฝรั่งเศสและสเปน และเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger ARH ที่ประจำการในออสเตรเลีย

นี่ไม่ใช่รายงานปัญหาแรกที่เกิดขึ้นกับความพร้อมรบของ ฮ.โจมตี Tiger UHT กองทัพบกเยอรมนี โดยการวางกำลังของหน่วยบินเฮลิคอปเตอร์กองทัพเยอรมนีเพื่อรักษาสันติภาพในมาลีเมื่อปี 2017 นั้นเกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่จากความร้อนและฝุ่นของสภาพภูมิประเทศ
ซึ่งส่งผลให้เฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger UHT กองทัพบกเยอรมนีเกิดอุบัติเหตุใบพัดหลุดหักกลางอากาศก่อนตกจนนักบินทั้งสองนายเสียชีวิตที่มาลีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2017 จนเครื่องถูกงดบินไประยะหนึ่ง(https://aagth1.blogspot.com/2017/08/tiger.html)

กองทัพบกออสเตรเลีย(Australian Army) ซึ่งเป็นลูกค้าส่งออกรายเดียวนอกกลุ่มผู้พัฒนาในยุโรปสำหรับเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger ARH จำนวน 22เครื่อง ได้มีการตั้งโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบใหม่เพื่อทดแทนจำนวนถึง 29เครื่อง
แม้ว่าทางบริษัท Airbus Helicopters จะมุ่งมั่นที่จะให้บริการและปรับปรุงความทันสมัยของ ฮ.โจมตี Tiger ARH แก่ออสเตรเลียให้สามารถประจำการได้เกินปี 2025 ไปจนถึงปี 2040s ก็ตามครับ(https://aagth1.blogspot.com/2019/07/tiger-arh.html)