วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การฝึกผสมกองทัพอากาศไทย-กองทัพอากาศจีน Falcon Strike 2019-๒

Chengdu J-10C from 131st Air Brigade 'Red Eagle', People's Liberation Army Air Force was spotted at Wing 23 Udon Thani Royal Thai Air Force Base, Thailand during exersice Falcon Strike 2019 in 18-30 August 2019.
PLAAF J-10C has carrying training round of PL-10 short-range air-to-air missile and Air Combat Maneuvering Instrumentation (ACMI) pod.

Chengdu J-10S from 131st Air Brigade 'Red Eagle', PLAAF was spotted at Wing 23 RTAFB during exersice Falcon Strike 2019 in 18-30 August 2019.
PLAAF J-10C two-seats has carrying training round of PL-8 short-range air-to-air missile and ACMI pod.

Saab Gripen C 701st Squadron, Wing 7 Surat Thani, Royal Thai Air Force was spotted at Wing 23 RTAFB during exersice Falcon Strike 2019 in 18-30 August 2019.

Dornier Alpha Jet A 231st Squadron, Wing 23, Royal Thai Air Force was spotted at Wing 23 RTAFB during exersice Falcon Strike 2019 in 18-30 August 2019.

photos source: 
https://www.facebook.com/people/พูนศักดิ์-คำภูธร/100002072946935
https://www.facebook.com/people/พีเตอร์-เช็ค/100000892382464
https://www.facebook.com/chai.single.50
https://www.facebook.com/people/Krit-Surisukh/100004264301835
https://www.facebook.com/jeerasak.dittaponkhan
https://www.facebook.com/people/ชยนันต์-ทองแท้/100009184333615
https://www.facebook.com/biosteam

การฝึกผสมทางอากาศ Falcon Strike 2019 ระหว่างกองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force) กับกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAAF: People's Liberation Army Air Force) ณ กองบิน๒๓ อุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒(2019)
แม้ว่า ณ ขณะที่เขียนนี้จะยังไม่มีการเผยแพร่ภาพการฝึกอย่างเป็นทางการจากทั้งด้านกองทัพอากาศไทยและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน แต่ก็มีนักถ่ายภาพอากาศยานในไทยที่ได้บันทึกภาพอากาศยานของไทยและจีนที่เข้าร่วมการฝึก Falcon Strike 2019 เพิ่มเติมหลายภาพ

มีข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มชุมชนทางทหารของจีนว่า นอกจากเครื่องบินขับไล่ Chengdu J-10C รุ่นใหม่ที่ติดลูกฝึกของอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ PL-10 และเครื่องบินขับไล่ J-10S รุ่นสองที่นั่งที่ติดลูกฝึกของอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ PL-8
รวมถึงกระเปาะที่น่าจะเป็นระบบฝึกจำลองการรบทางอากาศลักษณะเดียวกับ Air Combat Maneuvering Instrumentation (ACMI) ที่มาจาก กองพลน้อยบินที่131(131st Air Brigade) ฉายา 'Red Eagle' ที่เป็นหน่วยเครื่องบินขับไล่ชั้นหัวกะทิของกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนแล้ว

อากาศยานจีนแบบอื่นที่เข้าร่วมการฝึก เช่น เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ Shaanxi KJ-500 AEW&C(Airborne Early Warning and Control) น่าจะมาจาก กรมบินที่76 กองพลเครื่องบินภารกิจพิเศษที่26 (76th Air Regiment, 26th Special Missions Aircraft Division)
เครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง Shaanxi Y-9 น่าจะมาจาก กรมบินที่10 กองพลขนส่งทางอากาศที่4(10th Air Regiment, 4th Transport Division) และเครื่องบินลำเลียงหนัก Ilyushin IL-76TD น่าจะมาจาก กรมบินที่39 กองพลขนส่งทางอากาศที่13 (39th Air Regiment, 13th Transport Division)

กองทัพอากาศไทยได้นำเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๒๐ Saab Gripen C/D ฝูงบิน๗๐๑ กองบิน ๗ สุราษฏร์ธานี เข้าร่วมการฝึกกับทางจีนตลอดการฝึก แต่ไม่แน่ใจว่าจะรวมถึงเครื่องบินโจมตี บ.จ.๗ Dornier Alpha Jet A ฝูงบิน๒๓๑ กองบิน๒๓ ด้วยหรือไม่
โดยการฝึก Falcon Strike 2019 นี้เป็นการฝึกในไทยครั้งที่สี่แล้ว นับตั้งแต่ครั้งแรก Falcon Strike 2015 ที่กองบิน๑ โคราช ต่อมา Falcon Strike 2017 และ Falcon Strike 2018 จัดที่กองบิน๒๓ มาตลอดครับ(https://aagth1.blogspot.com/2019/08/falcon-strike-2019.html)

บ่น: ใน Facebook Group "เรารักเครื่องบินไทย"(https://www.facebook.com/groups/441463545871708/) ที่ผู้เขียนได้นำภาพจากท่านสมาชิกต่างๆมาอ้างอิงประกอบบทความหลายครั้งโดยให้แหล่งที่มาต้นทางตลอด(ถ้าสืบค้นได้)
ก็เห็นสมาชิก Avatar รายนี้ Copy ภาพจากท่านอื่นๆมาลงในกลุ่มราวกับว่าเป็นรูปของตัวเองหลายรอบ ล่าสุดก็ลอกบทความของผู้เขียนทั้งหมดโดยไม่ให้แหล่งที่มาเดิมแม้แต่นิดเดียว
การกด Share จาก Blogspot นี้หรือเอานำ URL Link ไปลงมันยุ่งยากนักหรือ? เพราะอย่างนี้ละผู้เขียนถึงเกลียด Mark Zuckerberg จึงไม่คิดจะใช้บริการใดๆของ Facebook แย่จริงๆ!