วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ประสบการณ์การประชุมบรรยายที่ สอวช. เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย


วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓(2020) ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปบรรยายแก่คณะนักวิจัยของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ ชั้น ๑๔ อาคารจัตุรัสจามจุรี
ในการประชุมหารือภาพรวมของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและโลก ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve ลำที่ ๑๑ หรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
การบรรยายผู้เขียนได้ใช้ความรู้ที่มีในการอธิบายความเป็นมาและศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเริ่มจากของไทยในปัจจุบัน ประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN และในเอเชีย-แปซิฟิก(ผู้เขียนไม่ได้เน้นการให้ข้อมูลของกลุ่มประเทศชาติมหาอำนาจหรือยุโรปนัก)

การบรรยายนั้นผู้เขียนได้ให้สัมภาณ์และรับการซักถามข้อมูลต่างๆจากนักวิจัยของ สอวช. ในหลายๆด้าน เช่น ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย อุปสรรและต้นแบบที่ควรเรียนรู้จากตัวอย่างในต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สองทาง และอื่นๆ
เนื้อหาสำคัญที่สุดของการบรรยายคือ การจัดหาหรือพัฒนาอาวุธของไทยต่อไปข้างหน้า จะต้องไม่เป็นการจัดหาแต่ตัวระบบอย่างเดียว(คือจ่ายเงินให้ต่างประเทศแล้วเอาอาวุธมาใช้)
แต่ต้องสร้างงานให้คนไทย โอกาสทางการศึกษาและองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนไทย  และศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยด้วย ข้อสรุปข้อมูลที่ได้จากการบรรยายครั้งนี้จะถูกนำไปเสนอต่อคณะกรรมการสภานโยบายฯ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไปครับ

หมายเหตุ: ตามที่ผู้เขียได้แจ้ง(บ่น https://aagth1.blogspot.com/2020/03/blog-post_23.html) ไปก่อนหน้าว่า hard disk ที่เก็บข้อมูลงานและ และเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ของผู้เขียนเสียจากเหตุไฟฟ้าดับและกระชากที่บ้านพักเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น
ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้เขียนไม่สามารถจะหาร้านซ่อมเพื่อแก้ปัญหาในช่วงเร็วๆนี้ได้(ปิดหมด) ระหว่างนี้ผู้เขียนจึงต้องใช้ข้อมูลที่สำรองไว้ล่วงหน้าบางส่วน ต้องขออภัยท่านผู้อ่านทุกท่านอีกครั้งถ้าจะมีบางบทความจะยังไม่มีการลงเผยแพร่ในช่วงนี้ครับ