วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

กองทัพเรือไทยจะซื้อปืนกล MSI 30mm ติดตั้งบนเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชุดเรือหลวงคำรณสินธุ


Royal Thai Navy's Khamronsin-class anti-submarine corvette, FS-532 HTMS Thayanchon at Mahidol Adulyadej Naval Dockyard.(https://www.facebook.com/Ormdockyard/posts/1938295469588415)

Royal Thai Navy's Khamronsin-class anti-submarine corvette, FS-531 HTMS Kamronsin at Mahidol Adulyadej Naval Dockyard.(unknown photo source)

Royal Thai Navy's Khamronsin-class anti-submarine corvette, FS-533 HTMS Longlom.(unknown photo source)

Naval Ordnance Department, Royal Thai Navy announced to acquire three British company MSI Defence Systems 30mm naval guns for fitting on Khamronsin-class corvette.
ซื้อระบบอาวุธปืนกล 30 มม. ตราอักษร MSI พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ 
http://www.supplyonline.navy.mi.th/pdf2/42276.pdf
http://www.supplyonline.navy.mi.th/pdf4/42276.pdf

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางกองทัพเรือไทย ออกเอกสารเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓(2020) ถึงโครงการจัดซื้อระบบอาวุธปืนกล 30mm ตราอักษร MSI พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการจัดหาระบบอาวุธปืนรองเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชุดเรือหลวงคำรณสินธุ
โดยกรมสรรพาวุธทหารเรือ วงเงิน ๑๗๐,๑๑๑,๓๕๘บาท($5,242,503) จากบริษัท MSI-Defence Systems Ltd สหราชอาณาจักร ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นปืนเรือตระกูล MSI-DS SEAHAWK ซึ่งปืนเรือ MSI DS30M ได้ถูกนำมาติดตั้งเป็นปืนหลักและปืนรองของเรือหลายชุดที่ประจำการในกองทัพเรือไทย
เช่น เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.991 และชุด เรือ ต.994 รวม ๖ลำ, เรือตรวจการณ์ปืนเรือหลวงแหลมสิงห์, เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชุดเรือหลวงกระบี่ ๒ลำ, เรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร ๒ลำ, เรือฟริเกตเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และเรืออู่ยกพลขึ้นบกเรือหลวงอ่างทอง

การกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR: Terms of Reference) จัดซื้อระบบอาวุธปืนกล 30mm ตราอักษร MSI สำหรับโครงการจัดหาระบบอาวุธปืนรอง เรือ ตกด. ชุด ร.ล.คำรณสินธุ มีดังนี้

ด้วย กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะจัดซื้อ ระบบอาวุธปืนกล 30mm ตราอักษร MSI จำนวน ๓ระบบ พร้อมการบริการทางเทคนิค(สำหรับการออกแบบ ติดตั้ง เชื่อมต่อ ทดสอบ ทดลอง ยิงทดลอง ยิงทดสอบ) สายไฟ สายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงพร้อมอะไหล่ เครื่องมือ เอกสาร และข้อมูล การฝึกอบรม การส่งมอบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยติดตั้งบริเวณท้ายเรือบนเรือ ตกด. ชุด ร.ล.คำรณสินธุ และเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการยิง Mirador ตราอักษร Thales ที่กองทัพเรือมีใช้ราชการปัจจุบัน(๑ระบบ/ลำ)
เพื่อให้เรือ ตกด. ชุด ร.ล.คำรณสินธุ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบผิวน้ำและการป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ วงเงินงบประมาณโครงการจำนวน ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐บาท($5,238,910) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕(2020-2022) 

คุณลักษณะและขีดความสามารถของระบบอาวุธปืนกล 30mm
เป็นระบบอาวุธปืนกลขนาด 30mm แท่นเดี่ยว ตราอักษร MSI พร้อมส่วนประกอบและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ระบบ มีคุณลักษณะและขีดความสามารถ ดังนี้
๑.สามารถใช้ยิงกับลูกปืน 30x173mm ที่กองทัพเรือมีใช้ราชการปัจจุบัน
๒.มีอัตราเร็วในการยิง(Rate of Fire) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐นัด/นาที
๓.มุมทำงานทางหัน(Operation Training Arc) ไม่น้อยกว่า -165 ถึง 165degree
๔.มุมทำงานทางกระดก(Operation Elevation Arc) ไม่น้อยกว่า -10 ถึง 65degree
๕.มีระบบแก้อาการโครงทางเรือ(Gun Stabilization)
๖.สามารถทำการยิงในโหมดการยิง อย่างน้อยดังนี้
   ๖.๑.ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าทำงานปกติ ระบบควบคุมการยิง Mirador จะต้องสามารถควบคุมและสั่งการใช้ระบบอาวุธปืนกล ซึ่งเป็นการทำงานในโหมด Remote ได้เป็นอย่างดี
   ๖.๒.ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าทำงานปกติ แต่ระบบควบคุมการยิง Mirador ขัดขั้ง ปืนจะต้องสามารถทำการยิงจากท้ายปืนด้วยคันบังคับการยิง(Local Control) ซึ่งเป็นการทำงานในโหมด Local 
         โดยปืนจะต้องมีศูนย์เล็งเป้า(Gun Sight) ที่ตัวปืน สามารถทำการเล็งยิงได้อย่างสะดวก ระบบปืนสามารถแก้อากาศโครงของเรือด้วยตนเอง(Fully Stabilized)
   ๖.๓.ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเรือขัดข้อง และระบบควบคุมการยิง Mirador ขัดข้อง ปืนจะต้องสามารถทำการยิงจากท้ายปืนด้วยคันบังคับการยิง(Local Control) 
         โดยปืนจะต้องมีศูนย์เล็งเป้า(Gun Sight) ที่ตัวปืน สามารถทำการเล็งยิงได้อย่างสะดวก ระบบปืนสามารถแก้อากาศโครงของเรือด้วยตนเอง(Fully Stabilized)
         ซึ่งเป็นการทำงานในโหมด Emergency โดยใช้ Battery สำรองไฟที่ติดตั้งที่ตัวปืน และจะต้องสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓๐นาที
๗.สามารถทำการเปลี่ยนชนิดลูกปืนขณะทำการยิงได้ อย่างน้อยเป็นแบบDual Ammunition Feed
๘.สามารถทำการยิงได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบต่อเนื่อง

เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชุด ร.ล.คำรณสินธุ ทั้ง ๓ลำ คือ เรือหลวงคำรณสินธุ , เรือหลวงทยานชล และเรือหลวงล่องลม ความยาวเรือ 62m กว้าง 8.2m และกินน้ำลึก 3.2m ระวางขับน้ำเต็มที่ 550tonnes ทำความเร็วได้สูงสุด 25knots พิสัยทำการ 2,500nmi
ซึ่ง ร.ล.คำรณสินธุ และ ร.ล.ทยานชล ต่อที่อู่เรือบริษัท Ital Thai Marine ไทย และ ร.ล.ล่องลม ต่อที่ กรมอู่ทหารเรือ เข้าประจำการเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม, ๕ กันยายน และ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕(1992) ตามลำดับ โดยมีท่อยิง Torpedo เบา PMW49A สามท่อยิง ๒แท่น เป็นอาวุธปราบเรือดำน้ำ
โดยปืนรอง MSI-DS SEAHAWK 30mm จะถูกนำมาติดตั้งแทนที่ปืนกล Breda 30mm/70 แท่นคู่ ๑แท่นที่ท้ายเรือ ซึ่งมีอายุการใช้ราชการมานานและมีปัญหาขัดข้องและมีข้อจำกัดในการซ่อมทำ(เป็นปืนรองท้ายเรือคู่กับปืนเรือ OTO Melara 76mm/62 ที่หัวเรือ) ครับ