วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

บราซิลออกความต้องการสำหรับโครงการจัดหารถถังหลักใหม่

Brazilian Army releases requirements for its new MBT project


The Leopard 1A5BRs acquired from Germany in 2006 are currently the most advanced MBTs in the Brazilian Army’s inventory. Source: Brazilian Army
https://www.janes.com/article/95218/brazilian-army-releases-requirements-for-its-new-mbt-project


กองทัพบกบราซิล(Brazilian Army) ได้ออกเอกสารล่าสุดสองฉบับ เอกสารหนึ่งร่างเค้าโครงความต้องการปฏิบัติการและความต้องการทางเทคนิค, การส่งกำลังบำรุง และด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่จะนำไปสู่งความเป็นได้ของการจัดหารถถังหลักใหม่ในอนาคต ตามโครงการ 'Viatura Blindada de Combate-Carro de Combate'(VBC-CC)

โครงการ VBC-CC ชี้ถึงยานรบหุ้มเกราะแบบมีกำลังพลประจำรถ 4นาย โดยมีน้ำหนักพร้อมรบน้อยกว่า 50tonnes มิติขนาดความยาวตัวรถสูงสุด 12m กว้างสุด 4m และตัวถังสูงสุด 3m
คาดว่าต้องมีความเร็วสูงสุดเกิน 60km/h พิสัยทำการ 400km และสามารถข้ามน้ำได้ลึก 1m และสามารถข้ามคูหรือสนามเพลาะกว้างถึง 2.5m ได้ที่น้ำหนักบรรทุกสูงสุด

กองทัพบกบราซิลกำลังมองหารถแคร่ฐานสายพานโดยมีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงได้หลายประเภทและระบบส่งกำลังกึ่งอัตตโนมัติหรืออัตโนมัติ และป้อมปืนควบคุมด้วยมือและไฟฟ้า โดยให้สัญญาณตรวจด้วยความร้อนและ Radar ที่ต่ำ
ป้อมปืนจะต้องติดอาวุธปืนใหญ่รถถังลำกล้องเรียบแรงถอยต่ำขนาด 120mm ที่มีระบบรักษาการทรงตัว, ปืนกลร่วมแกน 7.62mm, ป้อมปืน Remote พร้อมปืนกลหนัก 12.7mm และเครื่องยิงลูกระเบิดควัน 76mm จำนวน 8นัด

รายการอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีเช่น ระบบไฟฟ้า 24V, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, ระบบควบคุมการยิงพร้อมเครื่องคำนวนขีปนวิถี, สถานีสภาพอากาศ, ระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติ, Laser วัดระยะและกล้องสร้างภาพความร้อนสำหรับผู้บังคับรถและพลยิง,
ระบบปรับอากาศ, ระบบบัญชาการและควบคุมประกอบด้วยวิทยุ Intercom และระบบจัดการสนามรบ(BMS: Battle Management System), หน่วยกำเนิดพลังงานเสริม(APU: Auxiliary Power Unit), ชุดป้องกันเคมี, ชีวะ, รังสี และนิวเคลียร์,

ระบบป้องกันเชิงรุก(APS: Active-Protection System)แบบ Hard-Kill หรือ Soft-Kill, โทรศัพท์สนามติดภายนิดด้านหลังรถ, อุปกรณ์เจาะเครื่องกีดขวางประกอบด้านหน้ารถ,ระบบจัดการสัญญาณ, เกราะเสริมและป้องกันการกระเทาะของสะเก็ดภายในตัวรถ
กองทัพบกบราซิลมีรถถังหลัก Leopard 1A5BR ที่จัดหาจากเยอรมนีในปี 2006 ซึ่งเป็น ถ.หลักที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน รวมถึงรถถังหลัก M60A3 TTS ที่จัดหาจากสหรัฐฯในช่วงปี 1995-1996 ครับ