วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

กองทัพบกสหรัฐฯยืดเวลาการแข่งขันยานเกราะล้อยาง Stryker ติดป้อมปืนใหญ่กล 30mm อีกครั้ง

Covid-19: US Army extends up-gunned Stryker competition again
Stryker Infantry Carrier Vehicles make up the tactical action centre for the 2nd Cavalry Regiment during Dragoon Ready in Hohenfels, Germany, in 2018.
The US Army is moving out with a new requirement to up-gun its Stryker ICVs with a 30 mm cannon, but has now given companies an additional two months to submit proposals because of Covid-19. Source: US Army
https://www.janes.com/article/95453/covid-19-us-army-extends-up-gunned-stryker-competition-again


การแข่งขันของผู้ขายสำหรับสัญญาเพื่อเพิ่มขนาดปืนของยานเกราะล้อยาง Stryker กองทัพบกสหรัฐฯ(US Army) ด้วยปืนใหญ่กล 30mm ขณะนี้ได้ถูกเลื่อนไปอีกสองเดือนที่ผู้เข้าแข่งขันจะส่งข้อเสนอของตน
แม้ว่ากองทัพบกสหรัฐฯจะกล่าวว่าการตัดสินใจไม่ควรทำให้แผนที่จะวางกำลังระบบอาวุธแก่ทหารในปี 2022 ล่าช้าก็ตาม(https://aagth1.blogspot.com/2016/10/stryker-30mm.html)

กองทัพบกสหรัฐฯประกาศเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2020 ว่าผู้เข้าแข่งขันโครงการระบบอาวุธลำกล้องขนาดกลาง(MCWS: Medium Caliber Weapons System) ขณะนี้มีเวลาจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2020 ที่จะส่งข้อเสนอลายลักษณ์อักษร, ตัวอย่างการแข่งขัน และแบบแผนยานเกราะ
กองทัพบกสหรัฐฯกล่าวกับ Jane's ว่าการตัดสินใจนี้ถูกนำมาใช้เพื่อดำรงการแข่งขัน ณ เวลาที่ประเทศชาติกำลังต่อสู้กับผลกระทบของการระบาดของ coronavirus Covid-19

"การยืดเวลาเป็นผลจาก Covid-19 ที่เกี่ยวข้องกับปิดโรงงานของผู้ขายหลายแห่งและการจำกัดการเดินทางที่ขัดขวางความคืบหน้าของข้อเสนอ การยืดเวลาปกป้องการเข้าถึงความพยายามการแข่งขัน"
Ashley John ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณะและรัฐสภา สำนักงานบริหารโครงการระบบการรบภาคพื้นดิน เขียนในจดหมาย Email เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2020

แรกเริ่มบริษัทต่างๆมีเวลาจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2020 ที่จะส่งมอบตัวอย่างการแข่งขันโครงการ MWCS ที่ยังเรียกว่า "ตัวอย่างระบบพร้อมสายการผลิต", แบบแผนเกราะ และข้อเสนอลายลักษณ์อักษรแก่กองทัพบกสหรัฐฯ
แต่ในกลางเดือนมีนาคม 2020 ผู้จัดการโครงการเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาเพิ่มเติมอีก 30วันเพื่อส่งมอบตัวอย่างการแข่งขันและแบบแผนยานเกราะของตน

อย่างไรก็ตามหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขาย กองทัพบกสหรัฐฯเลือกที่จะยืดเวลาเส้นตายการส่งมอบสำหรับทุกอย่างรวมถึงข้อเสนอลายลักษณ์อักษรจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2020
ซึ่งยานเกราะล้อยางลำเลียงพล M1296 Stryker Infantry Carrier Vehicle(ICV) Dragoon รุ่นติดป้อมปืนใหญ่กล 30mm ของบริษัท General Dynamics Land Systems(GDLS) ได้เคยถูกนำไปทดสอบที่ยุโรปมาแล้ว(https://aagth1.blogspot.com/2017/10/stryker.html)

"การตอบสนองต่อการสอบถามระบุว่าการยืดเวลาเพิ่มเติม 30วันจะรับประกันในคำสั่งเพื่อมอบโอกาสสูงสุดต่อผู้แข่งขันทั้งหมดสำหรับข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จ
ผู้จัดการโครงการจะจะเป็นเจ้าภาพการประชุมข้อเสนอล่วงหน้าเฉพาะรายในช่วงปลายเดือนเมษายน โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายเพื่อจะประเมินผลกระทบของ Covid-19 เพิ่มเติมบนพื้นฐานการพัฒนาความเข้าใจของสถานการณ์" John กล่าวครับ