วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

รถหุ้มเกราะล้อยาง Hawkei ชุดแรกในสายการผลิตระดับต่ำถูกส่งมอบให้กองทัพบกออสเตรเลีย

First LRIP Hawkei vehicles delivered to Australian motorised infantry battalion


The 1st Battalion Royal Australian Regiment released an image on its Facebook page on 24 March showing five recently delivered Hawkei vehicles. Source: 1st Battalion Royal Australian Regiment
https://www.janes.com/article/95319/first-lrip-hawkei-vehicles-delivered-to-australian-motorised-infantry-battalion


กองพันทหารราบยานยนต์ กองทัพบกออสเตรเลีย(Australian Army) ได้รับมอบรถหุ้มเกราะล้อยางขนาดเบา Hawkei Protected Mobility Vehicles-Light(PMV-L) จำนวนหลายคัน
เป็นที่เชื่อว่าน่าจะเป็นรถชุดแรกในสายการผลิตขั้นต้นระดับต่ำ(LRIP: Low-Rate Initial Production) ของรถหุ้มเกราะล้อยาง 4x4 แบบนี้

กองพันที่1 กรมทหารราบหลวงออสเตรเลีย(RAR: Royal Australian Regiment) ที่มีที่ตั้งใน Townsville รัฐ Queensland เปิดเผยใน Website ของตนว่า
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2020 ได้รับมอบรถหุ้มเกราะล้อยาง Hawkei อย่างเป็นทางการจำนวนอย่างน้อย 5คัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางยานยนต์ของหน่วยที่ปัจจุบันมีรถหุ้มเกราะล้อยางขนาดกลาง  Bushmaster Protected Military Vehicles-Medium(PMV-M)

ภายใต้สัญญาวงเงิน A$ 1.3 billion($975 million) ที่ลงนามในเดือนตุลาคม 2015 บริษัท Thales Australia จะส่งมอบรถหุ้มเกราะล้อยาง Hawkei ขนาด 7tonne จำนวน 1,100คัน พร้อมการฝึกผู้ร่วมงาน 1,058นาย
เพื่อทดแทนรถหุ้มเกราะล้อยางป้องกันแรงระเบิด Land Rover ของกองทัพบกออสเตรเลียในภารกิจบัญชาการ, สื่อสาร, ธุรการ และลาดตระเวน(https://aagth1.blogspot.com/2015/10/hawkei-land-rover.html)

โครงการรถหุ้มเกราะล้อยาง Hawkei 4x4 ได้มีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาความน่าเชื่อถือและการออกแบบ ในเดือนกรกฎาคม 2019 บริษัท Thales ยุโรปได้เข้าซื้อบริษัท Steyr Motors ออสเตรียซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์
หลังจากที่บริษัท Steyr Motors ออสเตรียที่ล้มละลายได้เข้าสู่การสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการจัดส่งเครื่องยนต์สำหรับโครงการ Hawkei

เดิมรถหุ้มเกราะล้อยาง Hawkei 4x4 มีกำหนดว่ารถชุดนำร่องจะประกอบเสร็จจากโรงงานในต้นปี 2016 ตามมาด้วยรถชุดแรกจะส่งมอบจริงในสิ้นปี 2017 และเข้าสู่สายผลิตเต็มอัตราในปี 2018
ทั้งนี้การที่รัฐบาลออสเตรเลียเลือกจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง Hawkei นั้นจะเป็นการสร้างตำแหน่งงานและเงินหมุนเวียนแก่ภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่นภายในออสเตรเลียด้วยครับ