วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

เอกสารวิจัยชี้ถึงวิทยาการเรือดำน้ำนิวเคลียร์ยุคอนาคตของกองทัพเรือจีน

Research papers point to PLAN’s next-generation submarine technologies


The PLAN’s next generation of nuclear-powered submarines is likely to incorporate significant technological advances over the systems used by the Type 093-class SSNs, one of which is seen here. Source: Via www.81.cn
https://www.janes.com/article/95445/research-papers-point-to-plan-s-next-generation-submarine-technologies

สองเอกสารงานวิจัยของจันที่ปรากฎขึ้นในต้นเดือนเมษายนตาม social media ได้ให้หลักฐานเพิ่มเติมของการพัฒนาวิทยาการที่สำคัญต่างๆ
ที่อาจจะนำมาใช้ร่วมในการออกแบบเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ยุคอนาคตสำหรับกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAN: People's Liberation Army Navy)

เอกสารแรกเกี่ยวกับ "การเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมของแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแนวดิ่ง" และเอกสารที่สองเกี่ยวกับ "การวิเคราะห์การแพร่คลื่นเสียงของระบบขับเคลื่อนไร้ใบจักร pumpjet"
ถ้าเอกสารเหล่านี้สะท้อนวิทยาการที่จะถูกนำมาใช้เข้ากับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ยุคที่สามของจีน มันจะเป็นการบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จในการพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ยุคแรกและยุคที่สองของจีน

จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ยุคแรกของจีนคือเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Type 091(NATO กำหนดรหัสชั้น Han) ที่ถูกปลดประจำการลงแล้ว(https://aagth1.blogspot.com/2016/10/type-091-han-8.html)
สู่เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ยุคที่สองคือเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Type 093 SSN(NATO กำหนดรหัสชั้น Shang) และเรือดำน้ำติดขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Type 094 SSBN(NATO กำหนดรหัสชั้น Jin)(https://aagth1.blogspot.com/2019/04/type-055-type-094.html)

แนวคิดการปฏิบัติการของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนสำหรับเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์และเรือดำน้ำโจมตีตามแบบ(SSK) ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับสงครามปราบเรือผิวน้ำ(AsuW: Anti-Surface ship Warfare) มากกว่าสงครามปราบเรือดำน้ำ(ASW: Anti-Submarine Warfare)
ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์แพร่หลายว่าเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Type 095 SSN จะติดตั้งท่อยิงแนวดิ่งสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนต่อต้านเรือผิวน้ำ(ASCM: Anti-Ship Cruise Missile) และยังเป็นไปได้กับอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนโจมตีภาคพื้นดิน(LACM: Land-Attack Cruise Missile)

เอกสารหนึ่งที่ปรากฎขึ้นล่าสุดนั้นได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรือ(Ship Science and Technology Journal) ฉบับบเดือนเมษายน 2017
แต่เอกสารวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบแท่นยิงแนวดิ่ง(VLS: Vertical Launch System) ย้อนไปได้ถึงอย่างน้อยปี 2005 สะท้อนว่านี้เป็นงานวิจัยที่มีการดำเนินพื้นที่การทำงานสำหรับช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมาก

ขีดความสามารถต่างๆที่มีในเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Virginia กองทัพเรือสหรัฐฯ(US Navy) รูปแบบขั้นต้นประกอบด้วยท่อยิงแนวดิ่งเอกเทศ 12ท่อ และภายหลังเป็นท่อยิง Virginia Payload Tube สองท่อที่สามารถรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีในจำนวนเท่ากัน
จะได้รับการศึกษาและทำแบบจำลองอย่างจริงจังโดยสถาบันวิจัยทางเรือหลายๆแห่งของจีน และและอาจมีอิทธิพลต่อการออกแบบเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ชั้น Type 095

ระบบขับเคลื่อน pumpjet ที่ถูกอ้างถึงในเอกสารวิจัยที่สองถูกเผยแพร่ในวารสารกลศาสตร์ทางเรือ(Journal of Ship Mechanics) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2018
เป็นทางเลือกต่อระบบขับเคลื่อนตามแบบ ประกอบด้วยกังหันหลายใบจักรและแกน stator ที่ไม่เคลื่อนที่ภายในท่อ เช่นเดียวกับในแนวคิดกังหัน single-stage turbine ครับ