วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

ความคืบหน้าโครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยในปี ๒๕๖๓-๓

Royal Thai Air Force's Pilatus PC-9 turboprop trainer aircraft from Flying Training School Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom province in Children's Day 2020 at Wing 6 Don Muang(https://www.facebook.com/people/Krit-Surisukh/100004264301835)

Korea Aerospace Industries (KAI) was displayed model of its KT-1 turboprop multi-role basic trainer at Defense and Security 2019.(My Own Photo)
https://aagth1.blogspot.com/2019/11/defense-security-2019-pc-9.html

Pilatus PC-21 advanced trainer aircraft.

Royal Air Force's Beechcraft T-6C Texan II trainer aircraft.

ด้านโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทนเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ บ.ฝ.๑๙ Pilatus PC-9 ที่ปัจจุบันโรงเรียนการบินกำแพงแสน มี ๒๐เครื่องที่ประจำการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔(1991) ซึ่งบางเครื่องได้ถูกปลดประจำการแล้ว ของ กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศไทย จำนวน ๑๒เครื่อง
มีการประกาศราคากลางที่วงเงิน ๕,๑๙๔,๙๙๔,๒๑๖.๔๐บาท($165,996,000) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ๒๕๖๓(2020) โดยมีสามบริษัทคือ บริษัท KAI สาธารณรัฐเกาหลีที่น่าจะเสนอเครื่องบินฝึก KT-1 เช่นเดียวกับบริษัท Pilatus Aircraft Ltd สวิตเซอร์แลนด์ที่น่าจะเสนอเครื่องบินฝึก PC-21
และบริษัท Textron Aviation Defense LLC สหรัฐฯที่จะเสนอเครื่องบินฝึก Beechcraft T-6C Texan II ก็น่าจะถูกระงับโครงการลงจากการตัดงบประมาณด้วยผลกระทบการระบาดของ coronavirus Covid-19 แม้ว่า PC-9 จะมีกำหนดปลดประจำการในปี พ.ศ.๒๕๖๖(2023) ก็ตามครับ(https://aagth1.blogspot.com/2020/02/2020.html)

Royal Thai Air Force's Korea Aerospace Industries (KAI) T-50TH serial 40101, 401st Squadron, Wing 4 Takhli .(https://www.facebook.com/people/Tanapol-Arunwong/100002183542138)

โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น (ระยะที่ ๔) โดยการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่๒ บ.ขฝ.๒ T-50TH Golden Eagle ระยะที่๓ จากบริษัท Korea Aerospace Industries(KAI) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๒เครื่อง ของ กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศไทย
มีการประกาศราคากลางที่วงเงิน ๒,๔๔๙,๙๙๙,๕๓๑.๕๐บาท($78,285,000) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเข้าประจำการ ณ ฝูงบิน๔๐๑ กองบิน๔ ตาคลี ที่จัดหาแล้วสองระยะรวม ๑๒เครื่อง(https://aagth1.blogspot.com/2019/05/kai-t-50th.html) ให้ฝูงบินมีอัตราที่จำนวน ๑๔เครื่อง
ตามโครงการจัดหาระยะที่๓ ซึ่งเป็นการปรับปรุงขีดความสามารถระบบ Radar ระบบแจ้งเตือน Radar Warning Receiver(RWR) ระบบควบคุมเป้าลวง Countermeasures Dispenser System(CMDS) และอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศ IRIS-T แต่ทั้งหมดน่าจะถูกยกเลิกตามการตัด งป.เช่นกันครับ

China State Shipbuilding Corporation (CSSC) was displayed model of 22,000 tons landing platform dock (LPD) at Defense and Security 2019 exibition in Thailand.(My Own Photos)
https://aagth1.blogspot.com/2019/11/defense-security-2019-marsun-cssc-csoc.html

China Shipbuilding and Off-shore International (CSOC) was displayed model of 2,600 ton Conventional Submarines at Defense and Security 2019 exibition in Thailand

Covid-19: Wuhan defence companies ‘making up for lost time’
https://www.janes.com/article/95312/covid-19-wuhan-defence-companies-making-up-for-lost-time

กองทัพเรือไทยได้ตกเป็นเป้าโจมตีจากสื่อไร้จรรยาบรรณที่ไม่หวังดีต่อชาติในโครงการจัดหาเรืออู่ยกพลขึ้นบกชั้น Type 071E รุ่นส่งออกจากจีนที่ลงนามสัญญาจัดหาเมื่อเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒(2019)(https://aagth1.blogspot.com/2019/09/type-071e-lpd.html)
รวมถึงโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S26T ที่มีพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒(https://aagth1.blogspot.com/2019/09/s26t.html) ณ Wuhan ได้รับผลกระทบความล่าช้าการสร้างจากการระบาดของ Covid-19 ก็มีการใส่ร้ายซ้ำเติมกองทัพเรือว่าควรจะยกเลิกโครงการเสียทั้งหมด
แม้ว่าสถานการณ์ในจีนปัจจุบันจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและภาคอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงอู่เรือที่ Wuhan จะเริ่มกลับมาทำงานได้แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติเหล่านี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวทุกวิถีทางเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของกองทัพเรือไทยในสายตาประชาชนยามภาวะวิกฤติครับ

ปล.ขออภัยที่บทความ 'ความคืบหน้าโครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทย' มีการลงล่าช้ากว่ากำหนดการปกติเนื่องจากตามที่ได้เรียนไปว่าผู้เขียนมีปัญหา hard disk ที่เก็บข้อมูลงานและ และเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ของผู้เขียนเสียจากเหตุไฟฟ้าดับและกระชาก
ประกอบกับสถานการณ์ Covid-19 ที่ไม่สามารถจะหาร้านซ่อมได้(ปิดหมด) ในช่วงที่มีการบังคับใช้มาตรการป้องกันต่างๆของรัฐบาล เป็นที่เข้าใจว่าช่วงนี้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยจะไม่มีการลงนามจัดหาอะไรเพิ่มเติมจากโครงการที่มีก่อนหน้าจึงไม่มีข่าวอะไรนักครับ