วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

เกาหลีใต้ตัดงบประมาณกลาโหมจากการระบาดของ Covid-19

Covid-19: South Korea cuts defence budget in response to pandemic

South Korea has signalled that it will look to postpone payments for platforms including Lockheed Martin F-35 fighter aircraft (pictured) in response to the economic impact of Covid-19. Source: DAPA
https://www.janes.com/article/95556/covid-19-south-korea-cuts-defence-budget-in-response-to-pandemic

สาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศที่จะตัดงบประมาณกลาโหมประจำปี 2020 ของตนในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ coronavirus Covid-19 ความเคลื่อนไหวนี้มีความหมายว่าเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศแรกในโลกที่จะลดค่าใช้จ่ายทางทหารของตนลงที่เป็นผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2020 ว่างบประมาณกลาโหมปี 2020 จะถูกตัดลง 904.7 billion Korean Won($738 million)

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่างบประมาณจะเป็นส่วนหนึ่งของ 'แผนช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน' แห่งชาติวงเงิน 7.6 trillion Korean Won เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจบางส่วนของโรคระบาด
วงเงินฉุกเฉินเหล่านี้ยังมีแหล่งที่มาจากกระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการสาธารรัฐเกาหลี, กระทรวงอุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลี, กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี แม้ว่าการตัดงบประมาณกลาโหมจะเป็นจำนวนวงเงินที่มากที่สุด

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเกาหลีใต้เสริมว่าการลดงบประมาณกลาโหมเป็นการย้ายวงเงิน 192.7 billion Korean Won จากค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ
โดยวงเงินที่เหลือ 712 billion Korean Won มีแหล่งที่มาจากค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงความทันสมัยกองทัพ ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการวิจัยและพัฒนา(R&D: Research and Development)

การตัดงบประมาณกลาโหมเกาหลีใต้ปี 2020 ลงคิดเป็นราวร้อยละ2 จากที่เดิมเคยมีการประกาศในเดือนธันวาคม 2019 ที่วงเงิน 50.15 trillion Korean Won เพิ่มขึ้นร้อยละ7.4 มากกว่าวงเงินงบประมาณกลาโหมที่ได้รับในหลายปีก่อนหน้า
กระทรวงกลาโหมสาธารรัฐเกาหลีไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลดงบประมาณปี 2020 โดยกล่าวว่าผลกระทบของ Covid-19 มีผลทำให้เกิดการลดขนาดการปฏิบัติการทางทหารและทำให้ความพยายามปรับปรุงความทันสมัยกองทัพล่าช้าอยู่แล้ว

ในความเห็นที่ถูกรายงานโดยสำนักข่าว Yonhap สาธารณรัฐเกาหลี Kim Il-dong ผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักงานนโยบายกำลังทหารกระทรวงกลาโหมสาธารรัฐเกาหลีกล่าวว่า
"ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่, กำหนดการสัญญา รวมถึงการทดสอบและประเมินค่าที่ต่างประเทศต่างๆเหล่านี้ได้ถูกระงับเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ดังนั้นเราจึงตัดงบประมาณโดยที่พิจารณาถึงความล่าช้าดังกล่าว"

ตามที่ Kim กล่าวกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยังมองที่จะชะลอการชำระค่าใช้จ่ายรายปีสำหรับยุทโธปกรณ์บางส่วนรวมถึงเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-35A Lightning II(https://aagth1.blogspot.com/2019/10/f-35a.html, https://aagth1.blogspot.com/2019/04/f-35a_3.html)
และระบบอำนวยการรบ Lockheed Martin Aegis "ไม่มีความล่าช้าในการนำเข้าประจำการหรือการวางกำลังของยุทโธปกรณ์ใดๆที่คาดว่าเป็นผลมาจากการตัดงบประมาณ" เขากล่าวตามที่ Yonhap เกาหลีใต้รายงานครับ