วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

สวีเดนยุติการจัดหาเครื่องบินฝึกไอพ่นใหม่ทดแทน Saab 105 อ้างไม่มีผู้แข่งขันที่เหมาะสม

Sweden halts trainer aircraft procurement citing no suitable candidates


The Saab 105 has been in Swedish service as the SK 60 since 1967 and is in urgent need of being replaced. (Janes/Paul Tompkins)สวีเดนได้ยุติการแสวงหาสำหรับเครื่องบินฝึกไอพ่นใหม่ของตน โดยสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์กลาโหมสวีเดน(Defence Materiel Administration, FMV: Forsvarets materielverk) อ้างว่าไม่มีผู้เข้าแข่งขันที่เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจของตน
การประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2020 มีขึ้นราวสี่เดือนหลังจากสวีเดนออกเอกสารขอเสนอราคา(RFQ: Request for quotation) ในเดือนพฤษภาคม 2020 ต่อแหล่งที่มาทดแทนสำหรับเครื่องบินฝึกไอพ่น Saab 105 กองทัพอากาศสวีเดน(SwAF: Swedish Air Force, Svenska flygvapnet)

"เรายกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม 2020 เราไม่ได้รับผู้เข้าแข่งขันที่ตรงความต้องการทั้งหมด" Andreas Säf Pernselius ผู้จัดการโครงการที่ FMV กล่าวตามการอ้างถึงของสำนักงาน
ตามข้อมูล FMV สวีเดน ยังมีความจำเป็นที่จะต้องทดแทนเครื่องบินฝึกไอพ่น SK 60(Saab 105 ในประจำการของกองทัพสวีเดน) ที่ทำการบินครั้งแรกในปี 1963 และเข้าประจำการในกองทัพอากาศสวีเดนตั้งแต่ปี 1967

สถานการณ์ปัจจุบันกำลังได้รับการวิเคราะห์ FMV สวีเดนกล่าว และงานการเตรียมความพร้อมสำหรับความพยายามการจัดหาใหม่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ด้วยเป้าหมายของการมีระบบการฝึกใหม่ขึ้นและดำเนินการ ณ ฐานทัพอากาศ Malmen ใน Linköping ภายในไตรมาสที่สามของปี 2023(ตามกำหนดเวลาที่วางไว้เดิม)

ในการทดแทนเครื่องบินฝึก SK 60 สวีเดนกำลังมองที่จะจัดหาเครื่องบินใหม่, เครื่องจำลองการบินใหม่, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยใหม่ และการการบริการบำรุงรักษาระยะเวลา 3ปี(เพิ่มตัวเลือกสำหรับระยะเวลาเพิ่มเติม 2ปี)
ตามการเน้นในการแข่งขันเดิมส่วนประกอบของความต้องการระบบการฝึกคือเครื่องบิน, อุปกรณ์รักษาความปลอดภับการบิน(หมวกบิน, หน้ากาก oxygen, ชุดบินพยุงชีพ lifejacket, ร่มชูชีพ),

เครื่องจำลองการบิน, เครื่องฝึกแบบเฉพาะส่วน part-task(เครื่องจำลองการบินแบบ Computer ส่วนบุคคล PC พื้นฐาน), ระบบการฝึกบน Computer, การสนับสนุนตลอดอายุใช้งาน, และการบำรุงรักษาเครื่องบินและเครื่องฝึกจำลองการบิน
ครูการบินกองทัพอากาศอากาศสวีเดนควรได้รับการเข้าถึงระบบอากาศยานที่ถูกเลือกก่อนถึงวันสั่งจัดซื้อเพื่อเตรียมการสำหรับการเริ่มต้นการฝึกศิษย์การบินครับ