วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

เครื่องบินขับไล่ Gripen E เครื่องแรกของบราซิลเดินทางมาถึงบราซิล

First Brazilian Gripen arrives in-countrySeen during flight trials in Sweden, the first Gripen E for Brazil has now arrived in-country for further trials ahead of being officially presented to the country in October. (Saab)

เครื่องบินขับไล่ Saab Gripen E เครื่องแรกสำหรับบราซิลได้รับการขนส่งทางเรือจาก Norrköping ในสวีเดน เดินทางมาถึงบราซิลเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2020 ที่ผ่านมา
ตามรายงานก่อนหน้าโดย Janes เครื่องบินขับไล่ Gripen E ของบราซิลเครื่องแรกเป็นเครื่องวัดค่าการบินทดสอบ(FTI: Flight Test Instrumentation) หมายเลข FAB4100 ที่ทำการบินในสวีเดนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019(https://aagth1.blogspot.com/2019/08/gripen-e.html)

ตอนนี้เครื่องบินขับไล่ Gripen E หมายเลข FAB4100 บราซิลจะเข้าสู่การดำเนินการทดสอบเพิ่มเติมที่ศูนย์ทดสอบการบิน Gripen(GFTC: Gripen Flight Test Center) ใน Gavião Peixoto, São Paulo บราซิล
ก่อนที่จะได้รับการส่งมอบอย่างเป็นทางการแก่บราซิล ณ งานวันนักบิน(Aviator Day) ของกองทัพอากาศบราซิล(Brazilian Air Force, FAB: Força Aérea Brasileira) ใน Brasília วันที่ 23 ตุลาคม 2020

กองทัพอากาศบราซิลได้สั่งจัดหาเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดี่ยว Gripen E จำนวน 28เครื่อง และเครื่องบินขับไล่สองที่นั่ง Gripen F จำนวน 8เครื่อง ที่จะถูกส่งมอบไปจนถึงปี 2024
บริษัท Saab สวีเดนทำการสร้างเครื่องบินขับไล่ Gripen E/F สำหรับบราซิลที่โรงงานอากาศยานของตนใน Linköping สวีเดน โดยที่เหลืออีก 23เครื่องจะเริ่มสร้างในบราซิล

การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างได้ดำเนินการ ณ โรงงานประกอบย่อย Saab Aeronáutica Montagens(SAM) ที่ São Bernardo do Campo ใกล้ São Paulo บราซิล ที่ได้เริ่มต้นงานชิ้นส่วนโครงสร้างโคนหางและส่วนลำตัวด้านหน้าแรกของเครื่องบินขับไล่ Gripen E
ชิ้นส่วน brake ทางอากาศพลศาสตร์, โครงสร้างลำตัวด้านหลัง, กล่องปีก และโครงสร้างลำตัวด้านหน้าสำหรับเครื่องบินขับไล่ Gripen F ยังจะถูกผลิตที่โรงงาน(https://aagth1.blogspot.com/2020/03/saab-gripen-f.html

ก่อนการประกอบขั้นสุดท้าย ณ โรงงานอากาศยานของบริษัท Embraer ใน Gavião Peixoto และโรงงานอากาศยานของ Saab ที่ Linköping ในสวีเดน(https://aagth1.blogspot.com/2020/07/saab-gripen-ef.html)
เครื่องบินขับไล่ Gripen E/F ในประจำการของกองทัพอากาศบราซิลถูกกำหนดแบบเป็นเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดี่ยว F-39E และเครื่องบินขับไล่สองที่นั่ง F-39F ตามลำดับ

บราซิลเป็นลูกค้าส่งออกต่างประเทศรายเดียวในปัจจุบันสำหรับเครื่องบินขับไล่ Saab Gripen E/F จำนวน 36เครื่อง ที่ได้ลงนามสัญญากับรัฐบาลสวีเดนสำหรับการพัฒนาและผลิตในปี 2014 
ก่อนหน้าในเดือนธันวาคม 2019 Saab สวีเดนได้ทำการบินเครื่องบินขับไล่ JAS-39E Gripen E ในสายการผลิตจำนวนมากเครื่องแรกสำหรับกองทัพอากาศสวีเดน(SwAF: Swedish Air Force, Svenska flygvapnet) ครับ(https://aagth1.blogspot.com/2019/12/saab-gripen-e.html