วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

Saab สวีเดนได้รับคำสั่งซื้ออาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ RBS15 จากเยอรมนีเพิ่มเติม

Saab receives order for Anti-Ship Missiles from Germany
Saab has received an order from its German partner Diehl Defence for the RBS15 anti-ship missile for provision to the German Navy. (Saab)


F262 Erfurt, the K130 Braunschweig-class corvette fires an RBS15 Mk3 anti-ship missile in Sweden on 17 May 2019. (Bundeswehr)บริษัท Saab สวีเดินได้รับคำสั่งซื้อจากหุ้นส่วนของตน บริษัท Diehl Defence เยอรมนีสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ RBS15 เพื่อนำมาใช้งานในกองทัพเรือเยอรมนี(German Navy, DM: Deutsche Marine)
คำสั่งจัดซื้อมีวงเงินประมาณ 1.7 billion Swedish Krona($194 million หรือ 160 million Euros) โดยการส่งมอบคาดว่าจะมีขึ้นระหว่างปี 2022 ถึงปี 2026

คำสั่งซื้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกรอบการทำงานระหว่าง Saab สวีเดน และ Diehl Defence เยอรมนี ซึ่งเสนอความเป็นไปได้สำหรับการจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติมในอนาคต
ที่ซึ่ง Saab สวีเดนมีส่วนร่วมแบ่งปันถึงประมาณ 1.5 billion Swedish Krona($171 million หรือ 140 million Euros) ข้อตกลงทำให้คำสั่งซื้อจะสามารถมีขึ้นได้จนถึงสิ้นปี 2024

อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น RBS15 และระบบแท่นยิงที่มอบให้ในคำสั่งซื้อนี้จะมีขึ้นสำหรับเรือคอร์เวตชั้น K130 Braunschweig ของกองทัพเรือเยอรมนี นอกเหนือจากระบบอาวุธปล่อยนำวิถีคำสั่งซื้อยังรวมถึงอุปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวข้อง
กองทัพเรือเยอรมนีเป็นผู้ใช้งานอาวุธปล่อยนำวิถี RBS15 ตั้งแต่ปี 2011 สำหรับเรือคอร์เวตชั้น Braunschweig ทั้ง 5ลำคือ F260 Braunschweig, F261 Magdeburg, F262 Erfurt, F264 Oldenburg และ F265 Ludwigshafen am Rhein และกำลังสร้างเพิ่ม 5ลำ(https://aagth1.blogspot.com/2016/10/k130-5.html)

"เราภูมิใจที่จะเดินหน้าเพื่อสนับสนุนกองทัพเรือเยอรมนีด้วยระบบอาวุธปล่อยนำวิถี RBS15 เพิ่มเติม ข้อตกลงกรอบการทำงานนั้นเป็นหลักก้าวย่างที่สำคัญในความร่วมมืออันยาวนานกับ Diehl Defence และความสัมพันธ์ของเรากับเยอรมนี
เรามองไปข้างหน้าเพื่อการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของเราอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนขีดความสามารถของกองทัพเรือเยอรมนีระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำที่ล้ำสมัยของเรา" Micael Johansson ประธานและผู้อำนวยการบริหารของ Saab กล่าว

"การประกาศสัญญาใหม่เป็นสัญญาณของความมั่นใจจากกองทัพเรือเยอรมนีและตัวแทนรับมอบอำนาจจากรัฐบาลเยอรมนีต่อ Diehl Defence และความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของตนกับ Saab 
ในขอบเขตของอาวุธสมัยใหม่ที่กำหนดจุดหมายมาสำหรับกองทัพเรือ" Helmut Rauch ผู้อำนวยการบริหารและประธานคณะกรรมการแผนกความร่วมมือของ Diehl Defence กล่าวเสริม

RBS15 ได้มอบขีดความสามารถแก่ผู้ใช้งานทางเรือด้วยการต่อต้านเรือและการปฏิเสธการใช้ทะเลในระยะไกลทุกาลอากาศ และถูกออกแบบเพื่อเอาชนะความท้าทายของสนามรบทางเรือยุคใหม่(https://aagth1.blogspot.com/2018/07/saab-rbs15-mk4-gungnir.html)
โดยสร้างมาเพื่อวางกำลังบนหลายรูปแบบฐานยิง ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี RBS15 ได้ถูกนำเข้าประจำการกับกองทัพในหลายประเทศทั่วโลก อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ RBS15 เป็นแนวทางการผลิตร่วมระหว่าง Saab สวีเดนและ Diehl Defence เยอรมนีครับ