วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

เรือดำน้ำ Type 218SG สิงคโปร์ลำแรก RSS Invincible เริ่มทดลองเรือในทะเลที่เยอรมนี

Singapore Navy’s First Type 218SG Invincible-Class Submarine Started Sea Trials
The Republic of Singapore Navy (RSN)'s first Type 218SG submarine, RSS Invincible, started sea trials on Monday. 

This is the first of four Invincible-class submarines under construction at Thyssenkrupp Marine Systems Shipyard (TKMS) in Kiel, Germany.

RSS Invincible, the first Type 2018SG submarine for the Republic of Singapore Navy leaving TKMS shipyard in Kiel to start initial sea trials.

RSS Invincible, the first Type 2018SG submarine for the Republic of Singapore Navy in the port of Kiel during its initial sea trials.

The Invincible-class will replace the existing Challenger-class (foreground) and Archer-class (background) submarines currently in service with the RSN.

เรือดำน้ำชั้น Invincible(Type 218SG) ลำแรกของกองทัพเรือสิงคโปร์(RSN: Republic of Singapore Navy) RSS Invincible ได้เริ่มต้นการทดลองเรือในทะเลครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2020
RSS Invincible เป็นเรือดำน้ำชั้น Invincible ลำแรกจากทั้งหมด 4ลำที่ดำเนินการสร้างโดยอู่เรือบริษัท ThyssenKrupp Marine Systems(TKMS) เยอรมนีใน Kiel

เรือดำน้ำ Type 218SG ทั้งสี่ลำได้รับการปรับแต่งออกแบบสำหรับการปฏิบัติการในน่านน้ำเขตร้อนที่ตื้นและพลุกพล่านของสิงค์โปร์ โดยได้รับการตั้งชื่อเรือว่า RSS Invincible, RSS Impeccable, RSS Illustrious และ RSS Inimitable ตามลำดับ
เรือดำน้ำชั้น Invincible ใหม่จะจัดตั้งขอบเขตทางยุทธศาสตร์ที่แหลมคมในการป้องกันประเทศของสิงคโปร์(https://aagth1.blogspot.com/2020/07/rss-invincible-h225m-ch-47f-covid-19.html, https://aagth1.blogspot.com/2019/02/tkms-type-218sg-rss-invincible.html)

เรือดำน้ำชั้น Invincible คาดว่าจะถูกส่งมอบได้ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไปไป และจะถูกนำมาทดแทนเรือดำน้ำชั้น Archer จำนวน 2ลำ(เรือดำน้ำชั้น Västergötland เดิม) คือ RSS Archer และ RSS Swordsman ที่เข้าประจำการในปี 2011 และ 2013 ตามลำดับ
และเรือดำน้ำชั้น Challenger(เรือดำน้ำชั้น Sjöormen เดิม) จำนวน 4ลำคือ RSS Challenger, RSS Conqueror, RSS Centurion และ RSS Chieftain ที่เข้าประจำการในช่วงต้นปี 2000s ซึ่งทั้งหมดเป็นเรือที่เคยประจำการในกองทัพเรือสวีเดน(Swedish Navy, Svenska marinen)

เรือดำน้ำชั้น Invincible กองทัพเรือสิงคโปร์มีความเร็วสูงสุดเกิน 15knots เมื่อดำอยู่ใต้น้ำ และ 10knots เมื่ออยู่ผิวน้ำ มีความยาวเรือรวม 70m และตัวเรือถังความดันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3m ระวางขับน้ำ 2,200 tonnes เมื่อดำใต้น้ำ และ 2,000 tonnes ที่ผิวน้ำ
เรือดำน้ำ Type 218SG มีพื้นฐานพัฒนาจากเรือดำน้ำ Type 214 สำหรับส่งออกของ TKMS เยอรมนีโดยนำองค์ประกอบบางส่วนจากเรือดำน้ำชั้น Type 212A ที่ประจำการในกองทัพเรือเยอรมนี(German Navy, DM: Deutsche Marine) มาใช้

เรือดำน้ำชั้น Invincible แต่ละลำมีท่อยิง Torpedo ขนาด 533mm รวม 8ท่อยิง เรือมีคุณสมบัติหางเสือท้ายเรือรูปตัว X เพื่อเพิ่มขยายความคล่องแคล่วการเคลื่อนที่ในน้ำตื้นใกล้ฝั่ง 
ติดตั้งระบบขับเคลื่อนแบบไม่ใช้อากาศ(AIP: Air Independent Propulsion) พื้นฐานวิทยาการ Full Cell ซึ่งจะทำให้เรือสามารถดำอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นราว 50%

เรือดำน้ำชั้น Invincible ยังได้รับการติดตั้งระบบอำนวยการรรบที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัท Atlas Elektronik เยอรมนี และบริษัท ST Electronics สิงคโปร์ และปรับแต่งแผงควบคุมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับสรีระของกำลังพลกองทัพเรือสิงคโปร์
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมสิงคโปร์(DSTA: Defence Science and Technology Agency) ยังมีข้อตกลงกับ TKMS เยอรมนีในด้านวิทยาการร่วมกัน เช่น การผลิตชิ้นส่วนสำหรับเรือดำน้ำครับ