วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

กองทัพบกไทยจัดหารถยนต์บรรทุกทางทหาร TATA LPTA 715 อินเดีย ๖๐๐คัน

Indian TATA LPTA 715/32 TC 4x4 military truck in Royal Thai Army (RTA) service at 8th Infantry Regiment, Siharatdechachai Camp, Khon Kaen Province, Thailand.


Indian TATA LPTA 715 4x4 military truck was tested by Royal Thai Army since 2015.

Royal Thai Army buys 600 military trucks from Tata Motors

“ปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทหาร ของกำลังพลในทุกระดับ”

ตามที่ กรมทหารราบที่ 8 ได้รับการแจกจ่าย รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 1/4 ตัน ยี่ห้อ TATA แบบ LPTA 715/32 TC 4x4 ( BS-III ) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 คัน จากกองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จ.สระบุรี เพื่อมาทดแทน รถยนต์บรรทุกขนาด 1 1/4 ตัน ยูนิม็อก นั้น 
หน่วยได้ดำเนินการจัดการฝึกโรงเรียนในหน่วยทหาร “unit school” การใช้งานรถยนต์บรรทุก TATA LPTA 715/32 TC 4x4 ( BS-III ) ซึ่งได้รับการแจกจ่ายมาใหม่ เพื่อทดแทน รถยนต์บรรทุกขนาด 1 1/4 ตัน ยูนิม็อก ซึ่งใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
ณ หมวดยานยนต์ กองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
เพื่อให้กำลังพลเห็นถึงสมรรถนะขีดความสามารถของเครื่องยนต์ การทรงตัว ความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ การใช้อุปกรณ์ที่สำคัญที่ติดมา กับตัวของรถ ได้อย่างถูกต้อง 
โดยเฉพาะพลขับประจำรถที่ต้องเรียนรู้ถึงการใช้งานของรถ ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และมีความชำนาญต่อการใช้ยานพาหนะรถยนต์ทางทหาร 
เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้กำหนดให้ปีงบประมาณ 2563 เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทหาร ของกำลังพลในทุกระดับ”

บริษัท Tata Motors อินเดียจะขายรถยนต์บรรทุกทางทหารจำนวน ๖๐๐คัน แก่กองทัพบกไทย(RTA: Royal Thai Army) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสรุปรายละเอียดการสั่งจัดหา
ข้อมูลได้รับการเปิดเผยโดย นาย ชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐอินเดีย Rush Lane อินเดียรายงาน

เอกอัครราชทูตไทยประจำอินเดียชื่นชมขีดความสามารถของรถยนต์บรรทุกทางทหาร TATA LPTA โดยกล่าวว่ารถยนต์บรรทุก รยบ.TATA LPTA จะเติมเต็มความต้องการของกองทัพบกไทย
รถยนต์บรรทุกทางทหาร TATA LPTA ได้ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพบกอินเดีย(Indian Army) ตั้งแต่ปี 2015 โดยมีรถในรูปแบบระบบขับเคลื่อน 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 และ 12x12 ตามความต้องการใช้งาน

รยบ.TATA LPTA ได้ถูกเปิดตัวเพื่อใช้งานเป็นรถยนต์บรรทุกทางหารหลักของกองทัพบกอินเดีย เพื่อลดการพึ่งพารถยนต์บรรทุกที่ออกแบบโดยบริษัท Tatra สาธารณรัฐเช็ก
รถยนต์บรรทุก TATA LPTA รุ่น 6x6 และ 8x8 ใช้เครื่องยนต์ Cummins ISLe สหรัฐฯกำลัง 375hp ขณะที่รุ่น 12x12 ใช้เครื่องยนต์ Cummins ISXe สหรัฐฯกำลัง 525hp

รถยนต์บรรทุก TATA LPTA รุ่น 4x4, 6x6 และ 8x8 มีเครื่องเปลี่ยนความเร็ว(Transmission) 10ระดับ(9 Gear เดินหน้า+1 gear ถอยหลัง) แบบ Manual ขณะที่รุ่น 12x12 เป็นเครื่องเปลี่ยนความเร็วอัตโนมัติ
รถยนต์บรรทุก TATA LPTA รุ่น 8x8 โดยถูกเลือกโดยกองทัพบกอินเดียเพื่อใช้เป็นระบบรถแคร่ฐานสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยใกล้ Rafael SPYDER อิสราเอล

TATA ยังเสนอรถยนต์บรรทุกรุ่น 12x12 สำหรับเป็นรถแคร่ฐานแท่นยิงแบบยกตั้งอัตตาจร(TEL: Transporter-Erector-Launcher) สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนพิสัยไกล Nirbhay
และรถยนต์บรรทุกรุ่น 8x8 เพื่อเป็นรถแคร่ฐานสำหรับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอัตตาจร Pinaka MBRL(Multi-Barrel Rocket Launcher) ขนาด 214mm ที่อินเดียพัฒนาในประเทศ

รถยนต์บรรทุก TATA LPTA รุ่น 4x4 ราว 15,000คันยังประจำการในกองทัพบกอินเดียซึ่งทั้งหมดผลิตโดยโรงงานยานยนต์ Jabalpur(VFJ: Vehicle Factory Jabalpur)
สำหรับกองทัพบกไทย รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ๑/๔ ตัน TATA LPTA 715 4x4 อินเดียได้ถูกจัดหามาทดแทนรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ๑/๔ ตัน Mercedes-Benz UNIMOG 4x4 เยอรมนีรุ่นเก่าที่มีเป็นจำนวนมากซึ่งอายุการใช้งานมานาน

รถยนต์บรรทุก TATA 715c 4x4 ขนาด 2.5tons อินเดียยังได้ถูกนำมาใช้เป็นรถรองปืนสำหรับเครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยาง ATMM(Autonomous Truck Mounted Mortar) ขนาด 120mm ที่สร้างในไทยด้วย(https://aagth1.blogspot.com/2019/01/atmg-atmm.html)
รยบ.TATA เป็นรถบรรทุกทางทหารที่มีสมรรถนะและความทนทานตรงความต้องการมาตรฐานขีดความสามารถ ซึ่งรถบรรทุกพลเรือนในตลาดทั่วไปเช่นของ Isuzu หรือ Hino ไม่สามารถรองรับความต้องการทางทหารนี้ได้ครับ(https://aagth1.blogspot.com/2017/11/atmm-120mm.html)