วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศไทยสั่งจัดหาเครื่องบินฝึกใบพัด T-6C สหรัฐฯ ๑๒เครื่อง

Royal Thai Air Force orders 12 Beechcraft T-6C Texan II aircraft for USD162 million


Textron Aviation Defense announced on 28 September that it has a received a USD162 million contract for the production and supply of 12 Beechcraft T-6C Texan II aircraft to the RTAF. (Textron Aviation Defense)บริษัท Textron Aviation Defense สหรัฐฯประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓(2020) ว่าตนได้รับการประกาศสัญญาวงเงิน $162 million สำหรับการผลิตและจัดส่งของ 
เครื่องบินฝึกใบพัด/โจมตีเบาใบพัด Beechcraft T-6C Texan II จำนวน ๑๒เครื่องสำหรับกองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force)

Textron สหรัฐฯกล่าวว่ากองทัพอากาศไทยได้ตัดสินใจที่จะจัดหาเครื่องบินฝึก T-6C Texan II ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการฝึกบูรณาการสำหรับโรงเรียนการบินกำแพงแสน(Flying Training School Kamphaeng Saen Air Base) ของตน
โดยเสริมอีกว่าสัญญายังรวมถึงระบบการฝึกภาคพื้นดินสำหรับนักบินและช่างอากาศยาน, ระบบวางแผนและสรุปผลภารกิจ, ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน

งานจะได้รับการดำเนินการ ณ โรงงานอากาศยานของบริษัท Beechcraft ในเครือ Textron ใน Wichita มลรัฐ Kansas สหรัฐฯ โดยการฝึกสำหรับนักบินและช่างอากาศยานของกองทัพอากาศไทยมีกำหนดจะเริ่มต้นที่นี้ในปี พ.ศ.๒๕๖๕(2022)
เครื่องบินฝึกใบพัด T-6C จำนวน ๑๒เครื่องซึ่งจะประจำการในกองทัพอากาศไทยภายใต้การกำหนดแบบว่าเครื่องบินฝึกแบบ T-6TH คาดว่าจะถูกนำเข้าประจำการในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๖(2023)

Textron สหรัฐฯกล่าวว่าตนมีแผนที่จะการบินส่งมอบเครื่องบินฝึกใบพัด T-6TH จำนวน ๒เครื่องจากสหรัฐฯมายังประเทศไทย โดยที่เหลืออีก ๑๐เครื่องมีกำหนดจะถูกประกอบสร้างและเคลื่อนย้ายไปยังโรงเรียนการบินกำแพงแสน
Textron กล่าวว่าเครื่องบินฝึก T-6C ได้รับการจัดหาภายใต้แผนนโยบายจัดหาและพัฒนา Purchase and Development ระยะ ๑๐ปีของกองทัพอากาศไทยที่เผยแพร่ในสมุดปกขาวกองทัพอากาศไทย 2020(https://aagth1.blogspot.com/2020/02/2020.html)

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศไทย ได้ประกาศราคากลางของโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทนเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ บ.ฝ.๑๙ Pilatus PC-9 สวิตเซอร์แลนด์ จำนวน ๑๒เครื่อง วงเงิน ๕,๑๙๔,๙๙๔,๒๑๖.๔๐บาท($165,996,000)
ปัจจุบันโรงเรียนการบินกำแพงแสน กองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินฝึก บ.ฝ.๑๙ PC-9 จำนวน ๑๘เครื่องที่ประจำการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔(1991) ซึ่งบางเครื่องได้ถูกปลดประจำการแล้ว และมีแผนจะปลดประจำการลงทั้งหมดภายในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตรงกับช่วงการรับมอบเครื่องบินฝึก T-6TH

ตามสมุดปกขาวกองทัพอากาศไทย 2020 ยังรวมถึงโครงจัดหาเครื่องบินโจมตีเบาจำนวน ๑๒เครื่อง ทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ บ.ขฝ.๑ Aero Vodochody L-39ZA/ART Albatros สาธารณรัฐเช็ก วงเงินราว ๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท($143,910,000)
กองทัพอากาศไทยจัดหา บ.ขฝ.๑ L-39ZA/ART รวม ๔๐เครื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗(1994) ปัจจุบันประจำการ ณ ฝูงบิน๔๑๑ กองบิน๔๑ เชียงใหม่ จำนวน ๒๔เครื่อง แต่เป็นเข้าใจว่าจะมีเครื่องที่สามารถปฏิบัติการบินไปจนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๖๘(2023-2025) ได้เพียง ๕เครื่อง

กองทัพอากาศไทยได้กำหนดความต้องการโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบาใหม่ ๑๒เครื่องว่าต้องมีแบบแผนพื้นฐานร่วมกับเครื่องบินฝึกใหม่ ๑๒เครื่อง จึงทำให้เข้าใจได้ว่าจะมีการสั่งจัดหาเครื่องบินโจมตีเบาใบพัด Beechcraft AT-6E Wolverine ที่มีพื้นฐานร่วมกับ T-6C ตามมา
ซึ่งเครื่องบินโจมตีเบาใบพัด AT-6 Wolverine ในประจำการกองทัพอากาศไทยจะได้รับการกำหนดแบบเป็นเครื่องบินโจมตีแบบ A-6TH ตามแผน P&D ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงความทันสมัยขีดความสามารถหลักของกำลังทางอากาศ และส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

"กองทัพอากาศไทยเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่ก้าวหน้าที่สุดในเอเชียแปซิฟิกและเป็นพันธมิตรความมั่นคงหลักของสหรัฐฯ การจัดหาระบบการฝึกบูรณาการ Beechcraft T-6C Texan II ของพวกเขามอบอำนาจให้แก่ศิษย์การบินของพวกเขา
ด้วยความได้เปรียบทางวิทยาการ ตลอดจนการฝึกบินและการเตรียมการพวกเขาเพื่อการเปลี่ยนแบบอากาศยานไปสู่เครื่องบินขับไล่ขั้นก้าวหน้าและเครื่องบินโจมตีที่ประความสำเร็จ" Thomas Webster ผู้อำนวยฝ่ายขายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Textron Aviation Defense กล่าว

"โครงการนี้เป็นก้าวกระโดดไปสู่มุมมองใหม่ของรัฐบาลไทยที่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ที่ไม่เป็นแค่เพียงการจัดซื้อเครื่องบินฝึกใหม่ โครงการนี้มองหาการมีส่วนร่วมระหว่างหุ้นส่วนที่หลากหลายระหว่างบริษัทต่างๆของต่างประเทศและไทยเป็นหลัก
ซึ่งได้รับการขับเคลื่อนโดยแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่๑๑ 'S-Curve 11' ปัจจุบันของรัฐบาลไทย" พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศไทย ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ กล่าว

"เราภูมิใจที่จะมอบแก่กองทัพอากาศไทยด้วยขีดความสามารถการฝึกที่ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในตลาดอุตสาหกรรมมากที่สุดในโลก ขณะนี้กองทัพอากาศไทยจะมีเครื่องบินฝึกทางทหารยุคหน้าที่ราคาเหมาะสม ความเสี่ยงต่ำ ออกแบบเพื่อการฝึกทุกระดับ ให้จังหวะที่มั่นคงแก่ศิษย์การบิน
ในการเปลี่ยนผ่านจากนักบินฝึกหัดเป็นนักบินรบ ผมทราบว่า T-6 ในตำนานจะสนับสนุนกองทัพอากาศไทยด้วยความน่าเชื่อ, ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และการบูรณาการเต็มรูปแบบของเครื่องจำลองการบิน, ระบบวิชาการบน Computer และการส่งกำลังบำรุงที่ยั่งยืนในระยะยาว" Brett Pierson รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์และการขาย Textron Aviation Defense ย้ำ

ปัจจุบันเครื่องบินฝึก T-6 Texan II มีบันทึกชั่วโมงบินมากกว่า 4.1ล้านชั่วโมงบินตลอดทั้งฝูงบินทั่วโลกเกือบ 1,000เครื่อง แต่ละปีนักบินมากกว่า 300นายจาก 42ประเทศได้สำเร็จการฝึกจาก T-6 ผ่านโครงการฝึกบิน NATO ในแคนาดา, 
โครงการฝึกนักบินไอพ่นร่วม NATO ยุโรป(ENJJPT: Euro NATO Joint Jet Pilot Training Program) ณ ฐานทัพอากาศ Sheppard AFB ในมลรัฐ Texas และโครงการผู้นำการบินกองทัพอากาศสหรัฐฯ(USAF: U.S. Air Force)

นักบินที่สำเร็จการฝึกจากโครงการ T-6 เพิ่มเติมอีก 2,000นายทั่วทั้งกองทัพอากาศสหรัฐฯ, กองทัพเรือสหรัฐฯ(USN: U.S. Navy), นาวิกโยธินสหรัฐฯ(USMC: U.S. Marine Corps), กองทัพบกสหรัฐฯ(U.S. Army) และหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ(USCG: U.S.Coast Guard)
ขณะที่นักบินมากกว่า 2,700นายสำเร็จการฝึกจาก T-6 ตลอดทั้งกองทัพอากาศกรีซ, กองทัพอากาศอาร์เจนตินา, กองทัพอากาศอิสราเอล, กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร, กองทัพอากาศอิรัก, กองทัพอากาศแคนาดา, กองทัพเรือเม็กซิโก, กองทัพอากาศเม็กซิโก, กองทัพอากาศโมร็อกโก และกองทัพอากาศนิวซีแลนด์

T-6 Texan II ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ด้านขีดความสามารถที่หลากหลาย ในการเตรียมนักบินทหารสำหรับภารกิจในโลกความเป็นจริง นักบิน 10นายจาก 1,000นายทั่วโลกได้เริ่มต้นการฝึกบินของพวกเขาจาก T-6 Texan II 
Textron Aviation Defense ได้ออกแบบขีดความสามารถแต่ละการฝึกตั้งแต่การคัดนักบินขั้นต้นจนถึงการฝึกปฏิบัติการขั้นก้าวหน้า เพื่อสนับสนุนความต้องการทางทหาร, มอบความเชี่ยวชาญและความมั่นใจแก่นักบินเพื่อสำเร็จการศึกษาและบรรลุความสำเร็จในการฝึกขั้นต่อไปของพวกเขาครับ