วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศไทยทำพิธีปลดประจำการเครื่องบินฝึก CT-4A
GOODBYE "CHICKEN" 1974-2020, Royal Thai Air Force (RTAF) was conducted Decommissioning ceremony for Pacific Aerospace Corporation CT-4A Airtrainer basic trainer aircraft of 604 Squadron "Sunny", Wing 6 Don Mueang RTAF Base in 17 September 2020. CT-4 A DECOMMISSIONING ! “สร้างนักรบ สร้างฝัน” 
....วันนี้ ได้มีพิธีปลดประจำการ เครื่องบิน CT-4A โดยมี พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับมีการแสดงการบินหมู่ 6 อำลาเป็นครั้งสุดท้าย ที่ท่าอากาศยานทหารดอนเมือง 
รวมถึงเป็นการรวมพลนักบินที่เคยบินกับ CT-4A ทั้งนักบินจากกองทัพอากาศและนักบินพลเรือนด้วย .... นับเป็นเรื่องราวกว่าครึ่งศตวรรษที่เครื่องบินฝึกแบบที่ 16 (CT-4A)ได้ประจำการในกองทัพอากาศไทย ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินฝึกขั้นต้นสำหรับผู้ที่จะก้าวสู่เส้นทางนักบิน 
กองทัพอากาศได้จัดซื้อ CT-4A จาก New Zeland Aerospace Industries จำนวน 24 เครื่อง เพื่อใช้ฝึกศิษย์การบิน เข้าประจำการที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2518 ต่อมาได้ถูกทดแทนด้วยเครื่องบิน CT-4E จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ฝูงบิน 604 ที่ดอนเมือง 
จนกระทั่งปลดประจำการในวันนี้ รวมระยะเวลาที่ CT-4A ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศไทย 45 ปี …. “ สร้างนักรบปกฟ้านภาไทย สร้างฝันอันยิ่งใหญ่แด่ปวงประชา “ ...Photo Sompong Nondhasa

พิธีปลดประจำการเครื่องบินฝึกแบบที่๑๖ บ.ฝ.๑๖ Pacific Aerospace Corporation(PAC) CT-4A Airtrainer ที่ประจำการ ณ ฝูงบิน๖๐๔  กองบิน๖ ดอนเมือง เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓(2020) เป็นเหตุการณ์สำคัญถึงการเปลี่ยนผ่านอากาศยานฝึกขั้นประถมของกองทัพอากาศไทย
กองทัพอากาศไทยได้สั่งจัดหาเครื่องบินฝึก บ.ฝ.๑๖ CT-4A จำนวน ๒๔เครื่องจาก บริษัท Pacific Aerospace นิวซีแลนด์ในปี พ.ศ.๒๕๑๖(1972) เพื่อเข้าประจำการในฐานะเครื่องบินฝึกขั้นประถม ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘(1974)

ต่อมากองทัพอากาศไทยได้สั่งจัดหาเครื่องบินฝึกแบบที่๑๖ บ.ฝ.๑ CT-4B จำนวน ๖เครื่องในปี พ.ศ.๒๕๓๕(1992) และจัดหาเครื่องบินฝึกแบบที่๑๖ก บ.ฝ.๑๖ก CT-4E จำนวน ๒๔เครื่องในปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๘(1999-2005) ที่เป็นรุ่นใหม่กว่าเข้าประจำการในโรงเรียนการบิน
บ.ฝ.๑๖ CT-4A และ CT-4B รุ่นเก่าจึงถูกโอนย้ายไปประจำการ ณ ฝูงบิน๖๐๔ ที่มีภารกิจคือการฝึกนักบินลำเลียงขั้นต้น การฝึกนักบินประจำกองนอกหน่วยบิน นักเรียนนายเรืออากาศ และการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยฝึกบินพลเรือนกองทัพอากาศ

เครื่องบินฝึก บ.ฝ.๑๖ CT-4A/B ติดตั้งเครื่องยนต์ใบพัดลูกสูบตราอักษร Continental กำลัง 210hp มีใบพัดแบบสองกลีบ ส่วนเครื่องบินฝึก บ.ฝ.๑๖ก CT-4E ติดตั้งเครื่องยนต์ตราอักษร Lycoming กำลัง 300hp มีใบพัดแบบสามกลีบ
ด้วยอายุการใช้งานเครื่องบินฝึก บ.ฝ.๑๖ CT-4A/B ได้เริ่มทยอยถูกปลดประจำการลงก่อนหน้าแล้ว เช่น CT-4A หมายเลข ๒๐/๑๘ ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน๖ ที่ถูกนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ หลังทำการบินครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เครื่องบินฝึก บ.ฝ.๑๖ CT-4A ชุดสุดท้ายที่ทำพิธีปลดประจำการลง ณ ฝูงบิน๖๐๔ ล่าสุดนี้เป็นการสิ้นสุดระยะเวลาประจำการที่ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๖๓(1974-2020) รวม ๔๕ปี สร้างศิษย์การบินกองทัพอากาศไทยและนักบินพลเรือนมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น
จากสมุดปกขาวกองทัพอากาศไทย RTAF White Paper 2020(https://aagth1.blogspot.com/2020/02/2020.html) บ.ฝ.๑๖/ก CT-4A/B/E จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินฝึก Diamond DA-40 ออสเตรีย ที่ในฝูงบิน๖๐๔ จะเข้าประจำการระยะแรก ๘เครื่องและระยะที่สอง ๖เครื่องรวม ๑๔เครื่องครับ