วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศสหรัฐทำการบินต้นแบบสาธิตเครื่องบินขับไล่ยุคอนาคต NGAD

AFA 2020: US Air Force flies Next-Generation Air Dominance flight demonstrator

An artist’s illustration of Boeing’s Next Generation Air Dominance (NGAD) aircraft. This is not necessarily the NGAD aircraft that has flown as the US Air Force provided few details about this classified programme during its announcement. (Boeing)กองทัพอากาศสหรัฐฯ(USAF: US Air Force) ได้ทำการบินเครื่องสาธิตการบินขั้นก้าวหน้าทางวิศวกรรมแบบ Digital โครงการเครื่องบินขับไล่ครองอากาศยุคอนาคต Next-Generation Air Dominance(NGAD) เป็นครั้งแรก
กองทัพอากาศสหรัฐฯเปิดเผย ณ งานประชุมสัมมนาประจำปีของสมาคมกองทัพอากาศ(AFA: Air Force Association) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2020

โครงการเครื่องบินขับไล่ NGAD อยู่ในชั้นความลับและผู้บัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐฯ พลอากาศเอก Charles Q. Brown Jr. ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดรวมถึงว่าใครเป็นผู้พัฒนาเครื่องบิน, วงเงินสัญญาใดๆ และเมื่อใดที่เครื่องจะถูกนำมาวางกำลังประจำการ
แต่ Will Roper ผู้ช่วยรัฐมนตรีทบวงกองทัพอากาศสหรัฐฯด้านการจัดซื้อจัดจ้าง, วิทยาการ และการส่งกำลังบำรุง(AT&L: Acquisition, Technology, and Logistics) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2020 ว่า 

มีระบบภารกิจหลายประการที่จำเป็นสำหรับเครื่องบินขับไล่ครองอากาศยุคอนาคต NGAD ได้ถูกทำการบินในหัวข้อทดสอบต่างๆ Roper ได้ให้เวลาส่วนใหญ่ของเขาระหว่างการนำเสนอของเขาต่อทั้งผู้สื่อข่าวและสาธารณชน
ที่กำลังยกย่องคุณงามความดีของการเข้าถึงวิศวกรรรม Digital ของเขาต่อ NGAD และอากาศยานและระบบอาวุธยุคอนาคตของกองทัพอากาศสหรัฐฯ

Roper กล่าวว่าวิศวกรรม Digital ได้ลดความเสี่ยงการบูรณาการและทำให้การเกิดภาวะการทำงานขนานพร้อมกัน(concurrency) มีความสำคัญน้อยลง เขากล่าวว่าวิศวกรรม Digital ทำให้กองทัพอากาศสหรัฐฯจะดำเนินการแบบคู่ขนานได้มากขึ้น และมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขณะกำลังทำเช่นนั้น
Roper กล่าวว่าวิศวกรรม Digital ลดความสำคัญของภาวะการทำงานแบบขนาน และการทำงานทางวิศวกรรมจะเกิดขึ้นได้นานขึ้นโดยไม่มีบทลงโทษ ทำให้วิศวกรจะเป็นวิศวกรได้นานขึ้นโดยเครื่องมือ Digital ต่างๆเหล่านี้

Roper กล่าวว่าแบบจำลองในสภาพแวดล้อมวิศวกรรม Digital เชื่อมโยงระหว่างวงจรชีวิตรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันทั้งหมดระหว่างฐานผู้จัดส่งในชีวิตจริง ไปยังพื้นที่ออกแบบในโลกเสมือน ไปสู่พื้นที่ประกอบที่ยังอยู่ในโลกเสมือน
เขากล่าวว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกโยงเข้าด้วยกันทั้งหมดกับระบบทางกายภาพ ถ้ากองทัพอากาศสหรัฐฯตัดสินใจที่จะทำคู่แฝดทาง Digital ดังที่จะมีแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลอง Digital เพื่อประเมินค่าโดยซึ่งกันและกันครับ