วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

S521 Delfinul เรือดำน้ำลำเดียวของกองทัพเรือโรมาเนียS521 Delfinul is the only Russian builded Project 877E Kilo-class submarine of Romanian Naval Forces.เรือดำน้ำ S521 Delfinul(Dolphin 'โลมา' ในภาษาโรมาเนีย) เป็นเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้าชั้น Project 877E SSK(NATO กำหนดรหัสชั้น Kilo) เพียงลำเดียวที่ยังคงประจำการในกองทัพเรือโรมาเนีย(Romanian Naval Forces, Forțele Navale Române)
โดยโรมาเนียได้สั่งจัดหาเรือดำน้ำชั้น Project 877E จำนวน 1ลำจากรัสเซียสมัยอดีตสหภาพโซเวียตในปี 1984 ที่วงเงิน $61.5 million ในขณะนั้น โดยเรือถูกสร้างที่อู่เรือ Krasnoye Sormovo ใน Gorki, Nizhny Novgorod รัสเซีย และส่งมอบให้กองทัพเรือโรมาเนียในปี 1985

เรือดำน้ำ Delfinul เป็นเรือลำที่สองของกองทัพเรือโรมาเนียที่ตั้งชื่อตามเรือดำน้ำ NMS Delfinul ที่สร้างโดยอิตาลีเข้าประจำการในปี 1936 สมัยราชอาณาจักรโรมาเนียซึ่งได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองจนถูกโซเวียตยึดเรือในปี 1944 ถูกส่งคืนในปี 1951 และถูกแยกชิ้นส่วนในปี 1957
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโรมาเนียสร้างเรือดำน้ำที่อู่เรือ Galați ของตนเองสองลำคือ เรือดำน้ำ NMS Rechinul(Shark 'ฉลาม' ในภาษาโรมาเนีย) โดยสร้างเสร็จเข้าประจำการในปี 1942 ถูกโซเวียตยึดเรือในปี 1944 ถูกส่งคืนในปี 1951 และถูกแยกชิ้นส่วนในปี 1967

และเรือดำน้ำ NMS Marsuinul(Porpoise วาฬมีฟันขนาดเล็กพันธุ์หนึ่งในภาษาโรมาเนีย) ที่สร้างเสร็จเข้าประจำการในปี 1943 ถูกโซเวียดยึดเรือในปี 1944 และเกิดอุบัติเหตุ Torpedo ระเบิดจนจมในปี 1945 ถูกกู้เรือซ่อมเข้าประจำการใหม่ในปี 1947 และถูกปลดประจำการแยกชิ้นส่วนในปี 1950
กองทัพเรือโรมาเนียสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยังมีเรือดำน้ำขนาดเล็ก(Midget submarine)ชั้น CB อิตาลีที่เยอรมนียึดได้หลังอิตาลียอมแพ้ในปี 1943 โดยส่งมอบให้โรมาเนียจำนวน 5ลำ ต่อมาถูกทำให้จมในปี 1944 และโซเวียตกู้เรือ,เข้ายึดและแยกชิ้นส่วนในปี 1945

หลังสงครามโลกครั้งที่สองโรมาเนียถูกโซเวียตยึดครองและปกครองด้วยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่มีรัสเซียหนุนหลัง ซึ่งในช่วงปี 1970s-1980s กองทัพเรือประชาชนโรมาเนียได้นำเรือที่สร้างโดยอู่ต่อเรือในประเทศเข้าประจำการซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านวิทยาการจากรัสเซียและจีน
โรมาเนียมีความต้องการเรือดำน้ำ 3ลำในช่วงต้นปี 1980s โดยขณะนั้นจีนได้เสนอเรือดำน้ำชั้น Type 033 (ลอกแบบเรือดำน้ำชั้น Project 633 Romeo รัสเซีย)รุ่นส่งออกของตน 6ลำ ซึ่ง 2ลำจะต่อในจีนและ 4ลำต่อในโรมาเนีย แต่โรมาเนียปฏิเสธเนื่องจากแบบเรือดำน้ำจีนนั้นล้าสมัยแล้วในยุคนั้น

หลังการจัดหาเรือดำน้ำ Delfinul ซึ่งเป็นเรือดำน้ำสมัยใหม่ลำแรกกองทัพโรมาเนียมีความต้องการจะจัดหาเรือดำน้ำชั้น Kilo จากรัสเซียเพิ่มเติมอีก 2ลำให้ครบ 3ลำตามความต้องการแต่ติดขัดปัญหางบประมาณจึงไม่มีคำสั่งซื้อ
ซึ่งตั้งแต่เข้าประจำการเรือดำน้ำ Delfinul กองทัพเรือโรมาเนียถูกระบุว่าประสบความสำเร็จในปฏิบัติการ 67ภารกิจ ดำใต้น้ำเป็นเวลารวม 2,000ชั่วโมง ทำการทดสอบยิง Torpedo ไป 23นัด และทดสอบปล่อยทุ่นระเบิดทะเลไป 2ลูก ส่วนใหญ่เรือถูกใช้ในการฝึกปราบเรือดำน้ำร่วมกับเรือผิวน้ำ

หลังโรมาเนียเปลี่ยนการปกครองจากคอมมิวนิสต์มาสู่ประชาธิปไตยในปี 1989 การล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตและกลุ่ม Warsaw Pact ช่วงปี 1990-1991 และการเข้าเป็นสมาชิก NATO ของโรมาเนียในปี 2004 ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดความสัมพันธ์ทางทหารต่อรัสเซียของโรมาเนีย
เรือดำน้ำ Delfinul ได้ถูกลดระดับเป็นเรือสำรองสงครามในปี 1995 ตามที่ในปี 1996 ระบบพลังงาน Battery หมดอายุต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ ต่อมาปี 2001 เรือถูกโอนให้สายการบังคับบัญชาไปอยู่กับโรงเรียนนายเรือ Mircea cel Bătrân เพื่อใช้ในการฝึกโดยจอดที่ฐานทัพเรือเมืองท่า Constanța

จนถึงปี 2018 กระทรวงกลาโหมโรมาเนียได้เปิดเผยแผนปรับปรุงความทันสมัยของกองทัพเรือโรมาเนียที่รวมถึงการจัดหาเรือฟริเกตใหม่จำนวน 4ลำ และเรือดำน้ำใหม่จำนวน 3ลำ เพื่อคงขีดความสามารถการปฏิบัติการของกองทัพเรือโรมาเนียในทะเลดำได้
พลเรือโท Alexandru Mirsu ผู้บัญชาการกองทัพเรือโรมาเนียในขณะนั้นกล่าวว่าเรือดำน้ำ Delfinul ที่กองทัพเรือโรมาเนียมีเพียงลำเดียวและไม่ได้รับการซ่อมบำรุงสภาพไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติการให้ตรงตามความต้องการได้(https://aagth1.blogspot.com/2018/02/3-kilo-4.html)

การกำหนดคุณสมบัติความต้องการเรือดำน้ำใหม่ 3ลำของกองทัพเรือโรมาเนีย รัฐบาลโรมาเนียต้องการที่จะให้เรือดำน้ำใหม่ถูกสร้างในโรมาเนีย เช่นเดียวกับเรือฟริเกตใหม่ 4ลำที่จะถูกสร้างในโรมาเนียซึ่งคาดว่าจะมีคาดว่ามีวงเงินรวม 1.6 billion Euros($1.96 billion) ภายในปี 2024
เดิมโรมาเนียเลือกแบบเรือฟริเกต Sigma 10514 ของบริษัท Damen เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นเจ้าของอู่เรือ Galați อย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดใหม่ของโรมาเนียได้ยกเลิกตัดสินใจดังกล่าวของรัฐบาลชุดก่อนและเปิดการแข่งขันโครงการเรือฟริเกตใหม่ ที่น่าจะส่งผลถึงการเลื่อนโครงการเรือดำน้ำออกไปครับ