วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

ญี่ปุ่นจะได้รับอาวุธปล่อยนำวิถี JSM สำหรับเครื่องบินขับไล่ F-35 ในเดือนเมษายน 2021

Japan to begin receiving Joint Strike Missiles from April 2021


An image provided by the Japanese MoD showing a model of the JSM. (Japan MoD)ญี่ปุ่นคาดว่าจะเริ่มต้นการรับมอบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นความแม่นยำสูง Joint Strike Missiles(JSM) สำหรับกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น(JASDF: Japan Air Self-Defense Force)
ที่กำลังเพิ่มขยายฝูงเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-35A Lightning II Joint Strike Fighter(JSF) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 โฆษกกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับ Janes เมื่อ 9 กันยายน 2020
อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น JSM ซึ่งได้ถูกออกแบบให้ติดตั้งในห้องบรรทุกอาวุธภายในลำตัวของเครื่องบินขับไล่ F-35A มีพิสัยการยิงราว 500km และจึงสามารถทำการยิงจากระยะห่างจากการเผชิญหน้าฝ่ายตรงข้าม(stand-off) ได้(https://aagth1.blogspot.com/2020/07/f-35.html)

ในเดือนพฤศจิยายน 2019 บริษัท Kongsberg Defence & Aerospace นอร์เวย์ผู้ผลิตได้ประกาศว่าตนได้รับการลงนามวงเงิน 450 million Norwegian krone($49.2 million) ในสัญญาตามมาเพื่อส่งมอบอาวุธปล่อยนำวิถี JSM เพิ่มเติมแก่ญี่ปุ่น
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นตามมาหลังจาก Kongsberg นอร์เวย์ประกาศในเดือนมีนาคม 2019 ว่าตนได้ลงนามสัญญาเพื่อส่งมอบ JSM ที่ไม่เปิดเผยจำนวน "ขั้นต้น"สำหรับเครื่องบินขับไล่ F-35A กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น(https://aagth1.blogspot.com/2019/03/jsm-f-35.html)
ในปีงบประมาณ 2018 รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 2.2 billion Yen($20.8 million) แก่กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นสำหรับการจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยไกลยิงทางอากาศ 

โดยงบประมาณในปี 2018 ได้รวมวงเงิน 2.16 billion Yen สำหรับการจัดซื้ออาวุธปล่อยนำวิถี JSM ยังมีวงเงิน 7.9 billion Yen ในปีงบประมาณ 2019 และวงเงิน 13.6 billion Yen ในปีงบประมาณ 2020 สำหรับการจัดหา JSM
มีการกล่าวว่าญี่ปุ่ยังมีแผนที่จะจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น Lockheed Martin AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range(JASSM-ER) สหรัฐฯ
และอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ Lockheed Martin AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile(LRASM) สหรัฐฯ เพื่อตรงความต้องการสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยไกลยิงทางอากาศสำหรับเครื่องขับไล่พหุภารกิจของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับ Janes ในเดือนมกราคม 2020 ว่า ญี่ปุ่นกำลังมองที่จะจัดหาระบบอาวุธเหล่านี้จากสหรัฐฯ "โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้" 
สำหรับนำมาประกอบติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่ Mitsubishi F-15J Eagle กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มขยายขีดความสามารถของระบบให้มีประสิทธิภาพในการตอบโต้การโจมตีจากระยะไกล
ในเดือนกรกฎาคม 2020 บริษัท Mitsubishi Heavy Industries(MHI) ญี่ปุ่น และบริษัท Boeing สหรัฐฯได้ลงนามข้อตกลงที่จะปรับปรุงความทันสมัยของฝูงเครื่องบินขับไล่ F-15J ญี่ปุ่นครับ(https://aagth1.blogspot.com/2020/07/mitsubishi-boeing-f-15j.html)