วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

กองทัพบกไทยจะจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker เพิ่ม


Stryker RTA ICV 8x8 (Royal Thai Army Infantry Carrier Vehicle) of 112th Infantry Regiment, 11th Infantry Division was demonstrated for light Mechanized Infantry Regiment capability to commanders and cadets of Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA).

“RoadShow Stryker Unit”

ร.112 จัดกิจกรรม Road Show หน่วยกรมทหารราบยานเกราะเบา ให้กับคณะผู้บังคับบัญชา รร.จปร. โดยมี พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว รอง ผบ.รร.จปร. และน้อง ๆ นนร.รร.จปร. ชั้นปีที่ 5 (ตท.รุ่น 57) ณ พล.ร.11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จ. ฉะเชิงเทรา (21 ก.ย.63)

กองทัพบกไทย(RTA: Royal Thai Army) มีแผนจะจัดหายานเกราะล้อยางลำเลียงพล Stryker RTA ICV 8x8 เพิ่มเติมในงบประมาณกลาโหมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(2021) ถ้าสถานการณ์ในอนาคตเอื้ออำนวย
ตามที่กองทัพบกไทยได้รับมอบยานเกราะล้อยาง Stryker 8x8 ชุดแรกจำนวน ๔คันจากสหรัฐฯที่มีพิธีรับมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพไทยเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒(2019)(https://aagth1.blogspot.com/2019/09/stryker-rta-icv.html

กองทัพบกไทยได้จัดหายานเกราะล้อยาง Stryker ระยะที่๑ จำนวน ๗๐คัน ที่เคยประจำการในกองทัพบกสหรัฐฯ(US Army) ในการขายรูปแบบความช่วยเหลือทางทหาร Foreign Military Sale(FMS) ที่อนุมัติในเดือนกรกฎาคม 2019(https://aagth1.blogspot.com/2019/07/stryker-icv.html)
แม้ว่าจะเป็นรถที่เคยประจำการในกองทัพบกสหรัฐฯมาก่อนแต่ก็มีอายุการใช้งานน้อยมาก โดยเป็นรถที่ผ่านการปรับปรุงแล้วในสภาพดีมากพร้อมใช้งานทันที(Condition A) ซึ่งกองทัพบกไทยเป็นลูกค้าส่งออกรายแรกสำหรับยานเกราะล้อยางตระกูล Stryker

ก่อนหน้าการส่งมอบแก่หน่วยผู้ใช้งานแรกนั้น ได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการปฏิบัติงานของกำลังพลยานเกราะล้อยาง M1126 Stryker 8x8 ที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี(https://aagth1.blogspot.com/2019/12/vn1-stryker-rta-icv.html)
ซึ่งการฝึกการจัดกำลังเป็นชุดรบ Stryker Combat Team ของทหารราบเดินเท้าที่บรรทุกมากับยานเกราะ Stryker 8x8 นั้นได้พบเห็นใช้อาวุธประจำการแบบปืนเล็กยาวจู่โจม FN SCAR(https://aagth1.blogspot.com/2020/01/fn-scar-stryker.html)

ต่อมาหน่วยผู้ใช้งานคือ กองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่๑๑๒ กองพลทหารราบที่๑๑ ฉะเชิงเทรา ได้ทำพิธีรับมอบรถยานเกราะล้อยาง Stryker RTA ICV จำนวน ๒๐คัน เข้าประจำการเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓(2020)(https://aagth1.blogspot.com/2020/07/stryker.html)
และมีการฝึกภาคสนามเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ หมวดทหารราบยานเกราะเบา มว.ร.ยก.เบา  ณ สนามฝึกศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓(https://aagth1.blogspot.com/2020/08/stryker.html)

ยานเกราะล้อยางลำเลียงพล Stryker RTA ICV กองทัพบกไทยได้รับการติดตั้งปืนกลหนัก ปก.๙๓ M2 Flex ขนาด .50cal(12.7x99mm) และเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ STK 40 AGL ขนาด 40x53mm ที่ติดตั้งบนแท่นยิงพร้อมโล่ป้องกันพลยิงบนหลังคารถ
ทั้งนี้กองทัพบกไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สทป. DTI(Defence Technology Institute) ได้มีการทดสอบป้อมปืน Kongsberg PROTECTOR Dual Remote Weapon Station(RWS) บนรถเกราะล้อยาง V-100 4x4 ที่อาจเป็นไปได้ว่าจะถูกนำมาใช้กับยานเกราะ Stryker ในอนาคต(https://aagth1.blogspot.com/2020/06/v-100-remote.html)

เดิมกองทัพบกไทยมีแผนจะจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker ระยะที่๒ จำนวน ๕๐คันในงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ได้ถูกเลื่อนออกไปจากการตัดงบประมาณกลาโหมเนื่องจากผลกระทบการระบาดของ coronavirus Covid-19(https://aagth1.blogspot.com/2020/07/covid-19.html)
เป็นที่เข้าใจว่ากองทัพบกไทยจะจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker อีก ๑๐คันเพื่อให้มีจำนวนรวมทั้งหมด ๑๓๐คันในรุ่นต่างๆ เพื่อทำให้ กองพันทหารราบที่๑, กองพันทหารราบที่๒ และกองพันทหารราบที่๓ ร.๑๑๒ ได้รับมอบรถครบอัตราเแปรสภาพเป็นหน่วยกรมทหารราบยานเกราะเบาโดยสมบูรณ์ครับ