วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

กองทัพบกไทยรับมอบยานเกราะล้อยาง VN1 ระยะที่๒ และรถถังหลัก VT4 ชุดสุดท้ายจากจีนRoyal Thai Army (RTA)'s Norinco VN1 8x8 wheeled armored vehicle with UW4B Remote-Controlled Weapon Station (RCWS).

Royal Thai Army's Norinco VT4 Main Battle Tank during field exercise.The Photos that likely taken at Royal Thai Army Cavalry Center, Fort Adisorn, Saraburi province in mid-September 2020 shown new batch of Chinese NORINCO VN1 8x8 wheeled armored vehicle was delivered from China to Thailand.
People's Liberation Army ZTL-11 8x8 105mm assault gun

VN1+VT4 ล็อตใหม่มาแล้ว เตรียมส่งมอบให้ทบ.ไทย ....ยานยนต์หุ้มเกราะล้อยาง 8X8 VN1 ล็อตที่ 2 ได้เดินทางมาถึงไทยแล้ว เช่นรถรบทหารราบ รถติด ค. 120 มม. รถบังคับการ ฯลฯ เตรียมส่งมอบให้กองทัพบก 
นอกจากนี้นอรินโค ยังได้ส่งรถถัง VT4 ล็อตสุดท้ายมาพร้อมกันด้วย โดยรถทั้ง 2 แบบนี้ กำหนดส่งเมื่อต้นปีนี้ แต่เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด 19 จึงได้มีการเลื่อนมาเป็นเดือนกันยายน ...

ชุดภาพที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคม Online ของไทยช่วงกลางเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓(2020) ที่น่าจะถูกถ่าย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี แสดงให้เห็นถึงยานเกราะล้อยางลำเลียงพล VN1 8x8 APC(Armored Personal Carrier) จำนวนหนึ่งที่ถูกขนส่งจากจีนมาถึงไทย
เป็นเครื่องหมายที่น่าจะแสดงถึงว่ากองทัพบกไทย(RTA: Royal Thai Army) กำลังอยู่ระหว่างการรับมอบยานเกราะล้อยาง VN1 ระยะที่๒ ที่สั่งจัดหาไปตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๒(2019) แล้ว(https://aagth1.blogspot.com/2019/01/vn1.html)

ยานเกราะล้อยาง VN1 ระยะที่๒ วงเงิน ๒,๒๕๑,๙๒๘,๐๘๖บาท($66,233,179) สำหรับกองทัพบกไทย ประกอบด้วยรถเกราะลำเลียงพล VN1 APC ๓คัน, รถเกราะติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดหนักขนาด 120mm SM4A ๑๒คัน, รถเกราะกู้ซ่อม VS27 8x8 Recovery Vehicle ๙คัน,
รถเกราะที่บังคับการ(Reconnaissance and Command Vehicle) VE36 ๑๒คัน, รถเกราะพยาบาล VN1 Ambulance ๓คัน และรถซ่อมบำรุง ๒คัน รถซ่อมบำรุงเครื่องมือทางกล ๑คัน และรถซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ๑คัน พร้อมกระสุนต่างๆ

ก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองทัพบกไทยได้รับมอบยานเกราะล้อยาง VN1 ระยะที่๑ วงเงินประมาณ ๒,๓๐๐ล้านบาท($68 million) ที่สั่งจัดหาในปี พ.ศ.๒๕๖๐(2017) ประกอบด้วยรถเกราะลำเลียงพล VN1 APC ๓๔คัน,
ยานเกราะกู้ซ่อม VS27 ๒คัน, รถซ่อมบำรุงเครื่องมือทางกล ๑คัน และรถซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ๑คัน(https://aagth1.blogspot.com/2019/12/vn1-stryker-rta-icv.html) รวมจำนวนยานเกราะล้อยางตระกูล VN1 8x8 ทีสั่งจัดหาในทุกรุ่นเป็น ๗๕คัน

China North Industries Corporation(Norinco) รัฐวิสาหกิจผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายหลักของสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ผลิตได้เปิดเผยวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การการทดสอบยานเกราะล้อยาง VN1 8x8 ติดป้อมปืน Remote แบบ UW4B ของกองทัพบกไทย
โดยรวมทดสอบยิงอาวุธทั้งปืนใหญ่กล 30mm ปืนกลร่วมแกน 7.62mm เครื่องยิงลูกระเบิด 40mm และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Red Arrow 73D ที่จีน ซึ่งไทยเป็นลูกค้าส่งออกรายแรกที่จัดหา VN1 พร้อมป้อมปืน Remote แม้ว่าจะไม่ได้จัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังด้วยก็ตาม(https://aagth1.blogspot.com/2019/11/defense-security-2019-norinco-vn1.html)

คาดว่ายานเกราะล้อยาง VN1 8x8 จะเข้าประจำการ ณ กองพันทหารม้าที่๑๐ กรมทหารม้า๒ กองพลทหารม้าที่๑ เป็นหน่วยแรก ซึ่งเข้าใจว่า ม.พัน.๑๐ ได้มีการเปลี่ยนอัตราจัดจาก กองพันทหารม้าลาดตระเวน มาเป็น กองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ
คาดว่าหน่วยขึ้นตรงของ ม.๒ พล.ม.๑ คือ กองพันทหารม้าที่๗ และกองพันทหารม้าที่๑๒ จะได้รับรถคู่ขนานในระยะต่อไป ในการส่งมอบ VN1 ระยะที่๒ นี้ โดย ม.พัน.๑๐ ก่อนหน้าเคยประจำการด้วยยานเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-3E1 8x8 APC ยูเครน

เช่นเดียวกับการขนส่งยานเกราะล้อยาง VN1 ระยะที่๒ NORINCO ยังได้ส่งมอบรถถังหลัก VT4 ชุดท้ายมาถึงไทยพร้อมกันด้วย ซึ่งตามกำหนดเดิมรถชุดนี้มีกำนดส่งมอบตั้งแต่ต้นปี 2020 แต่ถูกเลื่อนมาเป็นช่วงเดือนกันยายน 2020 เนื่องจากสถานการณ์ระบาด coronavirus Covid-19 ในจีน
ตามเอกสารของกรมสรรพาวุธทหารบกในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองทัพบกไทยมีแผนจัดหารถถังหลัก VT4 ระยะที่๔ วงเงิน ๑,๖๖๒,๓๗๕,๐๐๐บาท($53,625,000) ประกอบด้วย ถ.หลัก VT4 จำนวน ๑๐คัน และเครื่องช่วยฝึก Simulator จำนวน ๑ระบบ

โดยกองทัพบกไทยได้จัด ถ.หลัก VT4 ระยะที่๑ จำนวน ๒๘คัน ในปี พ.ศ.๒๕๕๙(2016), ระยะที่๒ จำนวน ๑๐ คัน พร้อมรถซ่อมบำรุง ๑คัน ในปี พ.ศ.๒๕๖๐, ระยะที่๓ จำนวน ๑๔คัน ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ และระยะที่๔ จำนวน ๑๐คัน รวมเป็นทั้งสิ้น ๖๒คัน
เข้าประจำการใน กองพันทหารม้าที่๖ และ กองพันทหารม้าที่๒๑ กรมทหารม้าที่๖ กองพลทหารม้าที่๓ ครับ(https://aagth1.blogspot.com/2019/05/vt4.html, https://aagth1.blogspot.com/2019/04/vt4.html, https://aagth1.blogspot.com/2019/01/vt4.html)