วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยานเกราะล้อยาง Panus R600 8x8 ที่พัฒนาในไทยจะติดป้อมปืน ASELSAN NEFER 30mm ตุรกีThailand's company Panus Assembly Co Ltd. to R600 8x8 wheeled Infantry Fighting Vehicle (IFV) prototype for Royal Thai Marine Corps, Royal Thai Navy to be fitted Turkish company's ASELSAN NEFER 30mm Remote Controlled Stabilized Weapon System (RCSWS).Kazakhstan Paramount Engineering (KPE) 's Barys 8x8 wheeled armored vehicle fitted with Sarbaz 30mm Remote Controlled Weapon System that jointly developed by Kazakhstan's KAE LLP and Turkey's Aselsan based-on NEFER RCSWS

ผลงานใหม่ล่าสุดของคนไทย รถเกราะล้อยาง 8X8 R 600 คันแรกจะติดป้อมปืนอัตโนมัติ NEFER 30 มม.!
บริษัทพนัส แอสเซมบลีย์ กำลังดำเนินการสร้างรถเกราะล้อยาง 8X8 ที่เรียกชื่อคันต้นแบบว่า “R 600” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องยนต์ คัมมิ่นส์ ขนาด 600 แรงม้า และการวางชุดเกียร์ รวมถึงการเดินท่อและสายไฟ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้
R 600 คันแรก คาดว่าเป็นเวอร์ชั่นรถรบทหารราบ ติดตั้งป้อมปืนอัตโนมัติ NEFER ของ ASELSAN ประเทศตุรกี พร้อมทั้งติดตั้งปืนขนาด 30 มม.
นอกจากนี้พนัสฯยังจะสร้าง R 600 ให้เป็นรถที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีหลายเวอร์ชั่น เช่นรถลำเลียงพล รถติดตั้งปืนใหญ่ รถติดตั้งอาวุธนำวิถี รถต่อสู้อากาศยาน รถสะเทินน้ำสะเทินบก เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ
วิศวกรผู้ออกแบบได้ออกแบบรูปร่างหน้าตาของมันกว่า 100 แบบ เพื่อไม่ให้เหมือนกับรถแบบอื่นๆที่มีอยู่แล้วในตลาดโลก สุดท้ายก็มาจบที่แบบนี้
จุดประสงค์ถึงการสร้างรถเกราะล้อยาง R 600 ก็เพื่อที่จะให้กองทัพมีรถที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูง สามารถซ่อมและส่งกำลังบำรุงได้ภายในประเทศ ในราคาที่เหมาะสม ที่สำคัญก็คือเป็นผลงานของคนไทย ผลิตในประเทศ “เราทำได้ดี” ด้วย ...
นอกจากนี้รถเกราะล้อยาง 8X8 ยังเป็นที่ต้องการในตลาดโลก ซึ่งพนัสฯเล็งเห็นที่จะสร้างขายให้กับต่างประเทศในอนาคตอีกด้วย...ต้องช่วยกันให้กำลังใจและสนับสนุนกันนะครับ
https://www.facebook.com/sompong.nondhasa/posts/1736925033077267


ยานเกราะล้อยาง 8x8 รถต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทพนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด(Panus Assembly Co Ltd.) ประเทศไทย สำหรับนาวิกโยธิน กองทัพเรือไทย(https://aagth1.blogspot.com/2019/06/panus-8x8.html)
ได้รับการเปิดเผยชื่อรหัสรถต้นแบบว่า ยานเกราะล้อยาง R600 8x8 ซึ่งระบบขับเคลื่อนติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกำลัง 600HP ของบริษัท Cummins สหรัฐฯ โดยในรูปแบบยานเกราะล้อยางสะเทินน้ำสะเทินบก 8x8 มีการติดตั้งระบบขับเคลื่อน Water Jet สองชุดสำหรับการเคลื่อนที่ขณะลอยตัวในน้ำ
ยานเกราะล้อยาง R600 ในรุ่นรถรบทหารราบ IFV(Infantry Fighting Vehicle) จะได้รับการติดตั้งป้อมปืน Remote แบบ NEFER RCSWS(Remote Controlled Stabilized Weapon System) ของบริษัท ASELSAN ตุรกี พร้อมปืนใหญ่กลขนาด 30mm

ASELSAN NEFER เป็นป้อมปืนแบบไร้พลประจำป้อมมีน้ำหนัก 1,550kg สูง 64cm หมุนได้ 360องศา มุมกระดก-10/+60องศามีระบบรักษาการทรงตัวสามารถยิงเป้าหมายประจำที่และกำลังเคลื่อนที่ขณะที่รถกำลังวิ่งได้ มี Laser วัดระยะ กล้องกลางวัน-กลางคืน ติดตามเป้าหมายอัตโนมัติ
มีเกราะป้องกันระดับ NATO STANAG 4569 Level 2สามารถเลือกติดตั้งปืนใหญ่กลแบบ Mk44 30x173mm สหรัฐฯ หรือ 2A42 30x165mm รัสเซียพร้อมกระสุน ๒๐๐นัด พร้อมปืนกลร่วมแกนขนาด 7.62mm เลือกติดได้ระหว่าง FN MAG58/M240 NATO หรือ PKT รัสเซีย พร้อมกระสุน ๓๐๐นัด
ป้อมปืน NEFER ตุรกีได้รับการพัฒนาสร้างและส่งออกไปทดสอบใช้งานจริงแล้ว เช่น ยานเกราะล้อยาง Barys 8x8 ของคาซัคสถานที่สร้างในประเทศซึ่งมีพื้นฐานจากยานเกราะล้อยาง Mbombe 8 ของบริษัท Paramount Group แอฟริกาใต้ ในชื่อป้อมปืน Remote แบบ Sarbaz 30mm

ปัจจุบัน กองร้อยยานเกราะ กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน(Marine Tank Battalion, Royal Thai Marine Corps Division) ได้รับมอบยานเกราะล้อยางลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกต้นแบบ 8x8 Amphibious Armored Personnel Carrier(AAPC)
ที่พัฒนาโดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สทป.(DTI: Defence Technology Institute) และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ สวพ.ทร. ไปทดลองใช้งานแล้ว(https://aagth1.blogspot.com/2018/09/dti-aapc_22.html)
โดยยานเกราะล้อยางลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก AAPC 8x8 จะได้รับการติดตั้งป้อมปืนขนาด 30mm จากบริษัท Singapore Technologies Kinetics(ST Kinetics) สิงคโปร์ วงเงิน ๖๙,๓๐๐,๐๐๐บาท($2,246,013) แทนป้อมปืนจำลอง mock-up ที่เห็นในตอนนี้ครับ