วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯทำการฝึกในทะเลการฝึกผสม CARAT 2019

CARAT Thailand 2019 PHOTEX images complements of our Royal Thai Navy partners:

Royal Thai Navy's Naresuan-class guided missile frigate FFG-422 HMTS Taksin
CARAT Thailand 2019 joint formation include Royal Thai Navy's new guided missile frigate FFG-471 HTMS Bhumibol Adulyadej, two Naresuan-class guided missile frigate FFG-421 HTMS Naresuan and FFG-422 HMTS Taksin and Ratanakosin-class guided missile corvette FS-441 HTMS Rattanakosin
and US Navy's Ticonderoga-class guided-missile cruisers CG-54 USS Antietam, Avenger-class mine countermeasures ship MCM-7 USS Patriot and MCM-9 USS Pioneer and Spearhead-class expeditionary fast transport T-EPF-3 USNS Millinocket
https://www.facebook.com/Exercise.CARAT/posts/10158406257558776

The Royal Thai Navy Lat Ya-class mine countermeasures ship HTMS Lat Ya (MHS 633), left, and the Avenger-class mine countermeasures ship USS Pioneer (MCM 9)
observe a controlled mine detonation while conducting a joint mine countermeasures exercise during Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) Thailand 2019.
https://www.dvidshub.net/image/5456174/us-royal-thai-navies-conduct-controlled-mine-explosion-during-carat-thailand-2019

Clip: mine detonation
การล่าทำลายทุ่นระเบิด ในขั้นการทำลายทุ่นระเบิดด้วยเจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ (EOD) เป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่สำคัญในการสงครามทุ่นระเบิด โดยเฉพาะการทำลายทุ่นระเบิดจริงในทะเลยิ่งเป็นสิ่งท้าทายและอันตรายอย่างที่สุด 
การปฏิบัติและฝึกในทุกครั้งจึงต้องอาศัยประสบการณ์ ความชำนิชำนาญ องค์ความรู้ การทำงานเป็นทีม และไม่ประมาท ซึ่งผลการฝึกก็สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
https://www.facebook.com/MineSquadron/videos/607796393053273/
กองเรือทุ่นระเบิด ฝึกจุดระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน ในการฝึก CARAT2019 ณ พื้นทึ่สัตหีบ นอกจากการจุดระเบิดทุ่นระเบิดแล้ว ยังมีการฝึกการทำลายทุ่นระเบิดด้วย เจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ (EOD) อีกด้วย
https://www.facebook.com/NavyForLifePage/videos/435063143944372/

Royal Thai Navy's corvette FS-441 HTMS Rattanakosin and US Navy's T-EPF-3 USNS Millinocket


Royal Thai Navy's new frigate FFG-471 HTMS Bhumibol Adulyadej and FFG-421 HTMS Naresuan and FFG-422 HMTS Taksin
US Navy's  Sikorsky MH-60R Seahawk, T-EPF-3 USNS Millinocket, MCM-7 USS Patriot and CG-54 USS Antietam

ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ได้จัดกำลังทำการฝึกในทะเล (SEA PHASE) ในการฝึกผสม CARAT 2019 
ซึ่งเป็นการฝึกผสมแบบทวิภาคี ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2539 เรียกว่าการฝึกผสม CARAT 1995
โดยกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกร่วมกับหน่วยส่งกำลังภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกหรือ Commander Logistics Group Western Pacific ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา 
ทั้งนี้การฝึกผสม CARAT ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 25 
โดยมี พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม CARAT 2019 และ นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก CARAT 2019 
โดยมี นาวาเอก Matthew J. Jerbi ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นผู้บัญชาการฝ่ายสหรัฐฯ
สำหรับการฝึกการัต 2019 ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งจะมีการวางแผน การฝึกและปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองกำลังสหรัฐฯ 
โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญได้แก่ การฝึกยุทธวิธีเรือดำน้ำขั้นพื้นฐาน การฝึกกวาดทุ่นระเบิด การฝึกยุทธวิธีตามลำน้ำการฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ การฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ การฝึกปราบเรือดำน้ำ 
การฝึกดำน้ำและการถอดทำลายอมภัณฑ์ การฝึกตรวจค้น การฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก และการสงครามเคมี-ชีวะ
ทั้งนี้กองทัพเรือสหรัฐฯ จัดเรือเข้าร่วมทำการฝึกได้แก่ เรือ USS ANTIETAM- CG 54 (ANT) เรือ USNS MILLINOCKET - T-EPF 3 (MNT) เรือ USS PATRIOT- MCM 7 (PAT) เรือ USS PIONEER-MCM 9 (PIO) เข้าร่วมทำการฝึก 
ในส่วนของกองทัพเรือ ได้จัด เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงรัตนโกสินทร์ 
และอากาศนาวีประกอบด้วย เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบ F-27 (ฟอกเกอร์) เครื่องบินลาดตระเวน แบบ DO-228 (ดอร์เนีย)- เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบ S-70B (ซีฮอว์ค) เข้าร่วมทำการฝึกในทะเลครั้งนี้
https://www.facebook.com/prthainavy/posts/2478039955580679

ภาพรูปกระบวนหมู่เรือผสมกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯระหว่างการฝึกผสม CARAT 2019 Thailand ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึง ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒(2019) ที่ผ่านมานั้น
กำลังเรือของกองทัพเรือไทยประกอบด้วยเรือฟริเกตสมรรถนะสูง เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช, เรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร ทั้ง ๒ลำคือ ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.ตากสิน และเรือคอร์เวตชุดเรือหลวงรัตนโกสินทร์ ร.ล.รัตนโกสินทร์
ที่มีรายงานว่าได้เข้าร่วมการฝึกยังมี เรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงบางปะกง, เรืออู่ยกพลขึ้นบก เรือหลวงอ่างทอง(ลำที่๓) และเรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่งชุดเรือหลวงลาดหญ้า ร.ล.ลาดหญ้า(ลำที่๓) ในการฝึกล่าทำลายทุ่นระเบิด

กำลังเรือของกองทัพเรือสหรัฐฯที่ปรากฎในภาพประกอบด้วย เรือลาดตระเวนติดอาวุธปล่อยนำวิถีชั้น Ticonderoga คือ CG-54 USS Antietam ซึ่งนับเป็นการส่งเรือลาดตระเวนชั้น Ticonderoga ครั้งล่าสุดเข้าร่วมการฝึกกับไทยหลังจากที่สหรัฐฯไม่ได้นำเรือชั้นนี้มาไทยนายหลายปีมาแล้ว
เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดชั้น Avenger สองลำคือ MCM-7 USS Patriot และ MCM-9 USS Pioneer เรือลำเลียงความเร็วสูงชั้น Spearhead คือ T-EPF-3 USNS Millinocket รวมถึงที่มีรายชื่อว่าเข้าร่วมการฝึกคือเรือกู้ภัยชั้น Safeguard คือ ARS-52 USNS Salvor
และกำลังอากาศนาวีของกองการบินทหารเรือ กองงทัพเรือไทยคือ เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ บ.ตผ.๑ F-27 MK200 และเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.๑ Sikorsky S-60B Seahawk และกองทัพเรือสหรัฐฯคือ ฮ.ปราบเรือดำน้ำ Sikorsky MH-60R Seahawk ครับ