วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

นาวิกโยธินไทยและนาวิกโยธินสหรัฐฯร่วมการฝึกผสม CARAT 2019
3 June 2019 Marine Reconnaissance Battalion, Royal Thai Marine Corps and US Marine Corps jont conduct Urban Training in the 25th Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) at Ban Chan Krem, Chanthaburi, Thailand
CARAT 2019 exercise include USMC's Polaris MRZR all-terrain tactical vehicle(ATV)

Marine Reconnaissance Battalion and Marine Tank Battalion, Royal Thai Marine Corps and US Marine Corps jont conduct CAAT (Combined Anti-Armor Team) in exercise CARAT 2019, 5 June 2019
Training include USMC's Polaris MRZR and RTMC's HMMWV

Clip: Royal Thai Marine Corps and US Marine Corps conduct joint training include jungle survival and mountain combat maneuvering in exercise CARAT 2019, 1-2 June 2019
1-2 มิถุนายน 2562 พล.นย.(มวฝ.62.6 หมวดฝึกนาวิกโยธิน) ได้ทำการฝึก และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางยุทธวิธี กับหน่วยนาวิกโยธิน สหรัฐ หัวข้อการฝึกประกอบด้วย การดำรงชีพในป่า การรบในพื้นที่ป่าภูเขา การเข้าฐานพักแรม และการออกคำสั่งการออกตี (ออกคำสั่งเพื่อยึดที่หมายของข้าศึก)
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/videos/335133417164854/

3 มิถุนายน 2562 หน่วยฝึกนาวิกโยธินของ กองทัพเรือไทย และนาวิกโยธินสหรัฐฯ ได้ทำการฝึกร่วมกันในหัวข้อ การรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (Urban Training) ทำการฝึก ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 16 บ้านจันเขลม จังหวัดจันทบุรี
https://www.facebook.com/ILoveRoyalThaiNavy/posts/2292350554181640

ในวันพุธที่ 5 มิ.ย.62 หมวดฝึกนาวิกโยธิน ไทย-สหรัฐฯ ร่วมการฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐานกันในหัวข้อ CAAT (Combined Anti-Armor Team) ในห้วงการฝึก CARAT 2019 นี้
https://www.facebook.com/ILoveRoyalThaiNavy/posts/2295855907164438

การฝึกผสม CARAT 2019 ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ ในส่วนของนาวิกโยธินไทยได้จัดกำลังจากกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน ซึ่งจะเห็นการใช้ปืนเล็กสั้น HK G36C เยอรมนีในหน่วย เช่นเดียวกับปืนซุ่มยิง SR-25 และปืนซุ่มยิง Galil Sniper(Galatz)
โดยนาวิกโยธินสหรัฐฯได้นำยานยนต์เบาวิบากทางยุธวิธี Polaris MRZR เข้าร่วมการฝึก เช่นเดียวกับรถยนต์บรรทุก HMMWV ของนาวิกโยธินไทยที่ติดปืนกล M60E4 หรือเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ Mk 19 ร่วมกับ รยบ.HMMWV เสริมเกราะของนาวิกโยธินสหรัฐฯ

การฝึกผสม CARAT 2019 Thailand iะหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึง ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒(2019) ที่เป็นการฝึกครั้งที่๒๕ แล้ว ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ทางทหารอันแข็งแกร่งร่วมกันระหว่างไทย-สหรัฐฯ
และนับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ องค์วัตถุ และองค์บุคคล ของนาวิกโยธินต่อไปครับ