วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ภาพยานเกราะล้อยาง DTI Black Widow Spider 8x8 รุ่นใหม่และยานยนต์อื่นๆที่พัฒนาในไทยโดยปรีชาถาวร


19 June 2019: Army Research and Development Office ,Royal Thai Army committee has visited Thailand company's Preecha Thavorn Industry Co.,Ltd. at its factory in Samut Sakhon province.

Photos was revealed new improved prototype of Defence Technology Institute (DTI)'s Black Widow Spider 8x8 wheeled armoured personnel carrier (APC) for RTA requirement.


Modifications of Toyota Hilux Revo 4x4 with add-on armour by Preecha Thavorn Industry.


DTI-2 122mm Multiple Rocket Launcher system (MLRS) based-on Royal Thai Army's Type 85 APC chassis to replace obsoleted Type 82 130mm MLRS in Preecha Thavorn Industry's factory.

19 มิ.ย.62 ตรวจเยี่ยม บ.ปรีชาถาวร
19 มิ.ย. 62 เวลา 1000 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม บ.ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม หน่วยงานนอก ทบ. 
โดยมี คุณชัยณรงค์ ปูชนียกุล กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย ณ บ.ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จว.ส.ค.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2772437906160214

ชุดภาพที่นายทหารของ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก สวพ.ทบ. นำคณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ณ โรงงานของ บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด(Preecha Thavorn Industry Co.,Ltd.) ที่ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
ได้เปิดเผยถึงรถต้นแบบของยานเกราะล้อยาง ACPC ที่เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ของยานเกราะล้อยางลำเลียงพล DTI Black Widow Spider(BWS) 8x8 APC(Armoured Personnel Carrier) สำหรับกองทัพบกไทย ที่ออกแบบโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สทป. หรือ DTI
โดยบริษัท ปรีชาถาวร อุตสาหกรรม ได้รับสัญญาจาก DTI ให้ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพต้นแบบยานเกราะล้อยาง APC(คันที่๑) วงเงิน ๒,๔๙๕,๐๐๐($77,943.80) ที่ได้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๘(2015)(https://aagth1.blogspot.com/2015/11/defense-security-2015.html)

DTI ยังมีความคืบหน้าในโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยาง(ระยะที่๒) ที่ต่อเนื่องมาจากยานเกราะล้อยาง DTI BWS 8x8 ทั้งงานจ้างออกแบบระบบไฟฟ้ายานเกราะล้อยาง 8x8 วงเงิน ๔,๙๘๖,๒๐๐บาท($155,818.75) โดยบริษัท เทพยนต์ แอโรโมทีพ อินดัสตรีส์ จำกัด,
จัดซื้อป้อมปืนกลหนัก 12.7mm/เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ 40mm และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งบนต้นแบบยานเกราะล้อยาง APC(คันที่๑) วงเงิน ๒๕,๐๗๒,๐๐๐บาท($800,000) จากบริษัท ST Engineering Land LTD.สิงค์โปร์ จากที่รถต้นแบบเคยติดตั้งป้อมปืน RWS(Remote Weapon Staion) แบบ Elbit Systems UT30MK2 ขนาด 30mm อิสราเอล
และการจัดซื้อระบบควบคุมบังคับบัญชา(BMS: Battle Management System) ระบบป้องกัน Anti Heat Screen สำหรับต้นแบบยานเกราะล้อยาง ACPC(คันที่๒) วงเงิน ๒๕,๙๙๘,๐๐๐บาท($812,177.52) โดยบริษัท ดาต้าเกท จำกัด ที่แสดงถึงการสร้างยานเกราะล้อยาง 8x8 ต้นแบบคันที่สอง

ภาพถ่ายภายในโรงงานของบริษัทปรีชาถาวรอุตสาหกรรม ยังแสดงถึงรถยนต์บรรทุกติดตั้งเกราะเสริมที่น่าจะพัฒนาจากการดัดแปลงรถยนต์บรรทุก Toyota Hilux Revo 4x4 ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นรถต้นแบบสำหรับใช้งานทางยุทธวิธีที่จะมีการนำมาทดสอบการใช้งานสาธิตแก่กองทัพไทยต่อไป
รวมถึงรถสายพานลำเลียง รสพ.๓๐ Type 85 กองทัพบกไทยที่ดัดแปลงติดตั้งแท่นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง DTI-2 ขนาด 122mm แบบหกเหลี่ยม ๒๐ท่อยิงที่พัฒนาโดย DTI ไทยตามโครงการพัฒนาจรวดสมรรถนะสูง(https://aagth1.blogspot.com/2016/11/first-win-dti-2-type-85.html)
คจลก.DTI-2 122mm นี้ได้รับการทดสอบการยิงจริงที่สนามยิงปืนใหญ่เขาพุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่มาแล้ว โดยจะถูกนำมาทดแทน จลก.๓๑ Type 82 ขนาด 130mm ๓๐ท่อยิง ที่ติดตั้งบน รสพ.Type 85 จีนที่เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑(1988) จำนวน ๖ระบบซึ่งล้าสมัยไปแล้วครับ