วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อากาศโยธิน กองทัพอากาศไทยทดสอบรถเกราะล้อยาง V-150 MOD รุ่นใหม่Armored security vehicle company, Special Operations Regiment, Security Force Command, Royal Thai Air Force (RTAF) was tested new upgraded V-150 MOD 4x4 with RTAF Special Operation Force Commandos PJ/CCT
Cadillac Gage V-150 Commando 4x4, Rheinmetall Condor 4x4, and Airbus Helicopters H225M(EC725) 203rd Squadron, Wing 2 at Chandy Range, Lopburi, Thailand on 21 May 2020

ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถนะรถเกราะ V-150 MOD
พลอากาศโท สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถนะรถเกราะ V-150 MOD เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาล จังหวัดลพบุรี
https://www.facebook.com/rtafnews.mi.th/posts/1613980848778184

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศไทย ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะรถเกราะล้อยาง V-150 MOD 4x4 ที่ได้รับการปรับปรุงความทันสมัยใหม่ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓(2020)
โดยในชุดภาพจะเห็นการประกอบกำลังร่วมกับ กรมปฏิบัติการพิเศษอากาศโยธิน, รถเกราะล้อยาง Cadillac Gage V-150 Commando 4x4, รถเกราะล้อยาง Rheinmetall Condor 4x4 และเฮลิคอปเตอร์ ฮ.๑๑ Airbus Helicopter EC725 ฝูงบิน๒๐๓ กองบิน๒ โคกกระเทียม ลพบุรี

ปัจจุบัน กองร้อยรถเกราะ(Armored Security Vehicle Company) กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศไทย มีรถเกราะล้อยาง 4x4 อยู่สองแบบประจำการในสองกองร้อยรถเกราะ
ประกอบด้วย V-150 สหรัฐฯ ติดป้อมปืนพร้อมปืนกลหนัก M2 .50cal และปืนกลร่วมแกน MG3 7.62mm จำนวน ๑๒คัน และ Condor เยอรมนี ติดป้อมปืนพร้อมปืนใหญ่กล 20mm และปืนกลร่วมแกน 7.62mm จำนวน ๑๘คัน

แม้ว่าจะไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากนัก แต่รถเกราะล้อยาง V-150 MOD 4x4 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ได้รับการดัดแปลงจาก V-150 รุ่นดั้งเดิมอย่างมาก โดยมีรูปแบบกระจกด้านหน้าสำหรับสถานีพลขับ และกระจกด้านข้างตัวรถซ้ายและขวาแบบใหม่
ด้านข้างตัวรถมีการจัดช่องยิงอาวุธจากภายในรถเพิ่มเติม และด้านหลังตัวรถดูเหมือนจะได้รับการติดตั้งระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนแบบใหม่ บนหลังคาด้านหน้าติดตั้งป้อมปืน Remote Weapon Station(RWS) พร้อมปืนกลหนักขนาด 12.7mm และเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติขนาด 40mm

ขณะที่เขียนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยเกี่ยวกับ V-150 MOD ที่อากาศโยธินทดสอบล่าสุด แต่การปรับปรุงรถมีบางส่วนที่คล้ายกับการปรับปรุงรถเกราะล้อยาง V-150 กองร้อยยานเกราะ กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือไทย(RTMC: Royal Thai Marine Corps, RTN: Royal Thai Navy)
โดย บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด(Chaiseri metal & rubber Co. Ltd.) ไทย ได้ปรับปรุงติดป้อมปืน Remote แบบ IMI WAVE 200 อิสราเอลสำหรับปืนกลหนัก Browning M2HB .50cal(https://aagth1.blogspot.com/2019/03/v-150-remote.html)

ขณะที่ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด(Panus Assembly Co Ltd.) ไทย ก็เคยทำการปรับปรุงรถเกราะ V-150 ของนาวิกโยธินไทยเป็นรถเกราะล้อยาง HMV-150 ที่ต้นแบบได้นำไปทดลองใช้งานที่ชายแดนภาคใต้มาแล้ว(https://aagth1.blogspot.com/2017/07/hmv-150-first-win-ii.html)
ทั้งนี้ทั้ง Chaiseri ไทยและ Panus ไทยกำลังแข่งขันในโครงการจัดหารถยานยนต์หุ้มเกราะขนาดเบา จำนวน ๒คันของกองทัพอากาศไทย(https://aagth1.blogspot.com/2020/05/chaiseri-panus.html) แต่ก็ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวข้องกับการทดสอบรถเกาะ V-150 MOD ล่าสุดนี้หรือไม่ครับ