วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เกาหลีใต้เลือกระเบิดนำวิถีแบบต่างๆสำหรับเครื่องบินขับไล่ KF-X

South Korea selects smart bombs, guidance kits for KF-X fighter


A computer-generated image showing two KF-X fighter aircraft equipped with Meteor BVRAAMs, forward-looking infrared pods, and Joint Direct Attack Munitions.


สาธารณรัฐเกาหลีได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการคัดเลือกสำหรับอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงและชุดนำวิถีที่มีแผนจะบูรณาการกับเครื่องบินขับไล่พหุภารกิจ KF-X(Korean Fighter eXperimental) ในอนาคตของตน
เจ้าหน้าที่กองทัพสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวกับ Jane's เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2020 ว่าระเบิดนำวิถี Laser แบบ Raytheon GBU-12 Paveway II ขนาด 500lbs, ระเบิดนำวิถีดาวเทียม Boeing GBU-31 ขนาด 2,000lbs/GBU-38 ขนาด 500lbs JDAM(Joint Direct Attack Munition), 

ระเบิดนำวิถีดาวเทียมและ Laser แบบ GBU-54 ขนาด 500lbs และ GBU-56 ขนาด 2,000lbs Laser JDAM และ ระเบิดนำวิถีดาวเทียม Boeing GBU-39/B SDB1(Small Diameter Bomb1) ขนาด 250lbs
เช่นเดียวกับระเบิดนำวิถีดาวเทียมอมภัณฑ์ย่อย Textron CBU-105 WCMD(Wind Corrected Munitions Dispenser) ทั้งหมดได้รับเลือกสำหรับการบูรณาการเข้ากับเครื่องบินขับไล่ KF-X

ซึ่งเครื่องบินขับไล่ KF-X กำลังได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Korea Aerospace Industries(KAI) สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี PT Dirgantara Indonesia รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมอากาศยานอินโดนีเซียเป็นหุ้นส่วนโครงการของ KAI เกาหลีใต้(https://aagth1.blogspot.com/2019/10/kai-kf-x.html)
มีการกล่าวว่าขั้นตอนการบูรณาการสำหรับระเบิดนำวิถีและชุดนำวิถีซึ่งทั้งหมดมีประจำการในกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี(RoKAF: Republic of Korea Air Force) แล้ว จะเริ่มต้นภายหลังในปี 2020 นี้ โดยการบูรณาการเต็มรูปแบบคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 6-7ปีข้างหน้า

ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากบริษัท MBDA Missile Systems ยุโรปประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019 ว่า(https://aagth1.blogspot.com/2019/12/mbda-meteor-kf-x.html) ตนได้รับการประกาศสัญญา
สำหรับการบูรณาการอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยยิงนอกระยะสายตา(BVRAAM: Beyond-Visual-Range Air-to-Air Missile) แบบ Meteor ของตนกับเครื่องบินขับไล่ KF-X

นอกจากนี้ยังรวมถึงแผนการบูรณาการอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้(SRAAM: Short-Range Air-to-Air Missile) แบบ IRS-T ของบริษัท Diehl Defence เยอรมนี โดยสัญญาคาดว่าจะถูกลงนามในอนาคตอันใกล้
เครื่องบินขับไล่ KF-X จะมีคุณสมบัติระบบติดตามภูมิประเทศ/หลีกเลี่ยงภูมิประเทศ(TF/TA: Terrain Following/Terrain Avoidance) จากบริษัท Elbit Systems อิสราเอลด้วย

Elbit Systems ที่มีที่ตั้งใน Haifa อิสราเอลประกาศเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020 ว่าตนได้รับการประกาศสัญญาโดยบริษัท Hanwha Systems สาธารณรัฐเกาหลีที่กำลังพัฒนา AESA(Active Electronically Scanned Array) radar สำหรับเครื่องบินขับไล่
เพื่อติดตั้งระบบ TF/TA เข้ากับเครื่องบินขับไล่ KF-X ภายใต้สัญญาวงเงิน $43 million ที่มีกำหนดจะบรรลุผลการปฏิบัติภายในระยะเวลา 6ปีครับ