วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov รัสเซียมีแผนจะทดลองเรือในทะเลในปี 2022

Admiral Kuznetsov aircraft carrier planned for sea trials in fall 2022

The shipyard has posted a contract on painting the carrier’s outer surface before September 1, 2022; applications are open until May 20


Admiral Kuznetsov heavy aircraft carrier/Lev Fedoseyev/TASS
https://tass.com/defense/1154431

อู่เรือ Zvyozdochka วางแผนที่จะเสร็จสิ้นการเตรียมการของเรือลาดตระเวนหนักบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov สำหรับการทดลองเรือในทะเลหลังการซ่อมและปรับปรุงเรือภายในฤดูใบไม้ร่วงปี 2022
ตามที่ website การจัดซื้อจัดจ้างรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียระบุ อู่เรือ Zvyozdochka ได้เผยแพร่สัญญาการทาสีพื้นผิวภายนอกของเรือบรรทุกเครื่องบินก่อนวันที่ 1 กันยายน 2022

อู่เรือ Zvyozdochka วางแผนที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน 250 million rubles($3,402,500) และได้รับการแสดงความจำนงรับงานจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2020
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่แพร่หลายของอุตสาหกรรมทางเรือ หลังจากการทาสีเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวของกองทัพเรือรัสเซีย(Russian Navy) เสร็จสิ้นเรือจะเข้าสู่ช่วงชั้นตอนการทดลองเรือในทะเล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอู่เรือ Zvyozdochka ยืนยันแผนดังกล่าว แต่ย้ำว่างานทั้งหมดจะถูกดำเนินการท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มสูงมากขึ้นที่พิจารณาถึงการระบาดของ coronavirus Covid-19
ปัจจุบันเรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov อยู่ที่อู่เรือที่35(ในเครืออู่เรือ Zvyozdochka ใน Murmansk) การขึ้นระวางประจำการใหม่ของเรือมีแผนภายในปี 2022(https://aagth1.blogspot.com/2019/05/2023-admiral-kuznetsov-2020.html)

เรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov ถูกส่งเข้ารับการซ่อมในปี 2017 หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจในซีเรีย(https://aagth1.blogspot.com/2017/02/admiral-kuznetsov.html)
เรือจะได้รับการติดตั้งป้องกันภัยทางอากาศใหม่รวมถึงระบบอาวุธป้องกันระยะประชิด(CIWS: Close-In Weapon System) แบบ Pantsir-M(https://aagth1.blogspot.com/2017/07/pantsir-me.html)

เรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov จะได้รับอุปกรณ์จ่ายพลังงานใหม่, หม้อน้ำและ pumps ใหม่ และระบบควบคุมการบินใหม่คือระบบการลงจอด, ตรวจการณ์ และควบคุม
(https://aagth1.blogspot.com/2018/04/admiral-kuznetsov.html, https://aagth1.blogspot.com/2017/04/admiral-kuznetsov-kalibr.html)

ตั้งแต่ที่เรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov เข้ารับการซ่อมได้เกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตสองครั้ง วันที่ 30 ตุลาคม 2018 เมื่อเรือออกจากอู่ลอยอู่ลอยได้จมลง(https://aagth1.blogspot.com/2018/10/admiral-kuznetsov.html)
เหตุการณ์ที่อู่ลอยเอียงขณะจมนั้นเป็นผลให้เครนตกลงมาสร้างความเสียหายแก่ดาดฟ้าบินเรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov โดยมีผู้เสียชีวิต 1ราย(https://aagth1.blogspot.com/2018/11/admiral-kuznetsov.html)

ต่อมาวันที่ 12 ธันวาคม 2019 เกิดเหตไฟไหม้บนเรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov โดยมีผู้เสียชีวิต 2ราย(https://aagth1.blogspot.com/2019/12/admiral-kuznetsov.html)
กองทัพเรือรัสเซียกำลังประสบปัญหาความล่าช้าต่อทั้งการซ่อมและสร้างเรือขนาดใหญ่จากข้อจำกัดของอู่ต่อเรือที่ส่วนใหญ่จะเป็นอู่เรือสำหรับเรือขนาดเล็ก ซึ่งความล่าช้านี้ดูเหมือนจะเด่นชัดมากกว่ากองทัพเรือชาติอื่นครับ(https://aagth1.blogspot.com/2020/02/blog-post_24.html)