วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อากาศยานใบพัดกระดก MV-22B Osprey กองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นสองเครื่องแรกมาถึงญี่ปุ่น

First two MV-22B Osprey tiltrotor aircraft for JGSDF arrive in Japan


The first two MV-22B Osprey tiltrotor aircraft on order for the JGSDF. Source: USMC
https://www.janes.com/article/96049/first-two-mv-22b-osprey-tiltrotor-aircraft-for-jgsdf-arrive-in-japan


อากาศยานใบพัดกระดก Bell Boeing MV-22B Osprey สองเครื่องแรกที่ได้รับการสั่งจัดหาจากกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น(JGSDF: Japanese Ground Self-Defence Force)
ได้ถูกขนส่งมาถึงสถานีอากาศนาวิกโยธิน(MCAS: Marine Corps Air Station) Iwakuni นาวิกโยธินสหรัฐฯ(USMC: US Marine Corps) ในจังหวัด Yamaguchi ของญี่ปุ่น โฆษกของกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นกล่าวกับ Jane's เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2020

อากาศยานใบพัดกระดก MV-22B Block C Osprey ของกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นจำนวน 2เครื่องซึ่งมีหมายเลขเครื่อง  '91701' และ '91705' ได้ถูกขนส่งมาถึงแผ่นดินญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2020
และเป็นส่วนของการจัดหาระยะแรกจำนวน 5เครื่องที่ญี่ปุ่นสั่งจัดหาในกลางปี 2015 วงเงิน $332.5 million(https://aagth1.blogspot.com/2015/07/v-22-5.html, https://aagth1.blogspot.com/2015/05/v-22.html)

โฆษกของกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นกล่าวว่าอากาศยานใบพัดกระดก Osprey ทั้ง 2เครื่องจะถูกส่งมอบให้กับค่าย Kisarazu ในจังหวัด Chiba ในปลายเดือนมิถุนายน 2020 หรือหลังจากนี้
อย่างไรก็ตามมีการชี้ให้เห็นว่ายังไม่เป็นที่ชัดเจนตอนนี้ว่า เมื่อไรที่อากาศยานใบพัดกระดก MV-22B ในระยะแรกที่เหลืออีก 3เครื่องจะถูกส่งมอบแก่กองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น

อากาศยานใบพัดกระดก Osprey ของกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นอย่างน้อย 2เครื่องจากชุดระยะแรก 5เครื่อง ซึ่งมีหมายเลขเครื่อง  '91702' และ '91703' ได้ถูกพบเห็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2019
เพื่อฝึกนักบินกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น ณ สถานีอากาศนาวิกโยธิน MCAS New River ใน Jacksonville มลรัฐ North Carolina สหรัฐฯ(https://aagth1.blogspot.com/2019/06/boeing-v-22-osprey.html)

ในเดือนพฤษภาคม 2015 สำนักงานความร่วมมือความมั่นคงกลาโหมสหรัฐฯ(DSCA: Defense Security Cooperation Agency) ได้แจ้งสภา Congress สหรัฐฯว่าญี่ปุ่นต้องการจัดซื้ออากาศยานใบพัดกระดก Osprey เหล่านี้ถึง 17เครื่อง
พร้อมเครื่องยนต์ใบพัด turboprop/turboshaft แบบ Rolls-Royce T406-AD-400 จำนวน 40เครื่องในการขายรูปแบบ Foreign Military Sale(FMS) มูลค่าวงเงินประมาณ $3 billion

ในเดือนกรกฎาคม 2015 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯได้ประกาศให้บริษัท Bell สหรัฐฯ และบริษัท Boeing สหรัฐฯได้รับข้อตกลงสัญญาเพื่อผลิตและส่งมอบ Osprey ระยะแรก 5เครื่องแก่ญี่ปุ่น
ในเดือนกรกฎาคม 2016 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯประกาศว่าญี่ปุนจัดหา MV-22B เพิ่มเติมจำนวน 4เครื่อง(https://aagth1.blogspot.com/2016/07/mv-22-4.html)

ตามเอกสารแจ้งสัญญาที่ออกในเวลานั้น ส่วนการจัดซื้อในรูปแบบ FMS ได้ประกาศสัญญาที่วงเงิน $302.9 million ญี่ปุ่นยังได้สั่งจัดหาเครื่องฝึกจำลองการบิน MV-22 Tiltrotor Containerised Flight Training Device วงเงินราว $9.6 million ด้วย
สองปีหลังจากนั้น(2017 และ 2018)ญี่ปุ่นได้สั่งจัดหา MV-22B เพิ่มเติมรวม 8เครื่อง(ปีละ 4เครื่อง) เพื่อให้ตรงความต้องการรวมที่ทั้งหมด 17เครื่อง

โฆษกของกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นกล่าวว่า ญี่ปุ่นมีแผนจะวางกำลัง Osprey ทั้งหมด ณ ค่าย Kisarazu เป็นเวลาราว 5ปี หลังจากที่คาดว่าเดิมมีจุดประสงค์ที่จะตั้งฐานที่ท่าอากาศยาน Saga บนเกาะ Kyushu
ญี่ปุ่นมีแผนจะนำ MV-22B เข้าประจำการในหน่วยยกพลขึ้นบกสองกองพลและสองกองพลน้อยที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองการยึดคืนหมู่เกาะห่างไกลในกรณีที่ถูกกองกำลังต่างชาติรุกรานโดยทันที รวมถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติด้วยครับ