วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Chaiseri เป็นผู้ชนะโครงการจัดหายานยนต์หุ้มเกราะขนาดเบา ๒คันของกองทัพอากาศไทย

Newest Chaiseri First Win AIFV (Armoured Infantry Fighting Vehicle) 4x4 was displayed at Defense and Security 2019.(my own photo)

Newest First Win ATV (Armored Tacticle Vehicle) 4x4 at Chaiseri's both displayed at Defense and Security 2019.(https://www.facebook.com/Officialasiandefense/)

Directorate of Transportation, Royal Thai Air Force (RTAF) announced winner of competition for two Light Armoured Vehicles is Thailand's company Chaiseri Metal and Rubber.
ประกาศกรมขนส่งทหารอากาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยานยนต์หุ้มเกราะขนาดเบา จํานวน ๒คัน โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ กองทัพอากาศ ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับ ซื้อรถยานยนต์หุ้มเกราะขนาดเบา จํานวน ๒คัน โดยวิธีคัดเลือก นั้น
รถยานยนต์หุ้มเกราะขนาดเบา จํานวน ๒คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชัยเสรี เม็ททอลแอนด์รับเบอร์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
http://trans.rtaf.mi.th/attachments/article/2060/win.pdf

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓(2020) กรมขนส่งทหารอากาศ, กองทัพอากาศไทย ได้เผยแพร่เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยานยนต์หุ้มเกราะขนาดเบา จํานวน ๒คัน โดยวิธีคัดเลือก(https://aagth1.blogspot.com/2020/05/chaiseri-panus.html)
คือ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด(Chaiseri metal & rubber Co. Ltd.) ประเทศไทย โดยเสนอราคาเป็นวงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐บาท($780,518.25) ราคา/หน่วย ๑๒,๕๐๐,๐๐๐บาท($390,259.12)

ตามที่ได้มีการประกาศราคากลางก่อนหน้านี้ บริษัท Chaiseri ไทยเป็นผู้ชนะโครงการจัดหารถยานยนต์หุ้มเกราะขนาดเบา ๒คันเหนือบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด(Panus Assembly Co Ltd.) ประเทศไทย
ซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิตและซ่อมปรับปรุงยานยนต์ทางทหารเอกชนในภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงของไทย เป็นการแสดงถึงการส่งเสริมการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศตามนโยบาย 'จัดหาและพัฒนา' Purchase and Development (P&D) ของกองทัพอากาศไทย

เป็นที่เข้าใจว่ารถยานยนต์หุ้มเกราะขนาดเบา ๒คัน ดังกล่าวจะถูกจัดหามาเพื่อการทดลองประเมินค่าการใช้งานสำหรับ กองร้อยรถเกราะ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(Armored security vehicle company, Special Operations Regiment, Security Force Command)
ซึ่งปัจจุบันสองกองร้อยรถเกราะ ปพ.อย.ประจำการด้วย Cadillac Gage V-150 Commando 4x4 สหรัฐฯ ติดปืนกลหนัก M2 .50cal และปืนกลร่วมแกน MG3 7.62mm จำนวน ๑๒คัน และ Rheinmetall Condor 4x4 เยอรมนี ติดปืนใหญ่กล 20mm และปืนกลร่วมแกน 7.62mm จำนวน ๑๘คัน

ในงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์นานาชาติ Defense and Security 2019 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
บริษัท Chaiseri ไทยได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์รถหุ้มเกราะล้อยางตระกูล First Win 4x4 รุ่นใหม่ต่างๆหลายแบบ รวมถึง รถหุ้มเกราะล้อยางทางยุทธวิธี First Win ATV(Armored Tacticle Vehicle) 4x4 ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับรถเกราะ V-150 4x4 และรถเกราะ Condor 4x4

รถหุ้มเกราะล้อยาง First Win ATV และรถหุ้มเกราะล้อยางสะเทินน้ำสะเทินบก First Win AWAV(Armoured Wheel Amphibious Vehicle) เป็นรถรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการย้ายส่วนห้องเครื่องยนต์จากด้านหน้ารถไปทางหลังด้านรถ และปรับแต่งเกราะด้านหน้าของรถให้โค้งมน
รถหุ้มเกราะล้อยางลาดตระเวน First Win ARV(Armoured Reconnaissance Vehicle) 4x4 ติดตั้งป้อมปืน Remote พร้อมปืนกลหนัก M2 .50cal(น่าจะเป็นแบบ IMI WAVE 200 อิสราเอล) และติดตั้งเสาอุปกรณ์ตรวจจับกล้อง Electro-Optronic ที่หลังคารถด้านหลังสำหรับภารกิจตรวจการณ์

และรถรบทหารราบล้อยาง First Win AIFV(Armoured Infantry Fighting Vehicle) 4x4 ติดตั้งป้อมปืน Remote พร้อมปืนกลหนัก M2 .50cal และเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ Mk19 40mm เป็นรถเกราะล้อยางในตระกูล First Win 4x4 ใหม่ที่น่าจะทดแทนรถเกราะ V-150 และรถเกราะ Condor ได้
ล่าสุดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศไทย ได้ดำเนินการทดสอบรถเกราะล้อยาง V-150 MOD 4x4 ที่ได้รับการปรับปรุงโดย Chaiseri ไทย ซึ่งน่าจะเป็นคนละโครงการกับการจัดซื้อรถยานยนต์หุ้มเกราะขนาดเบา ๒คันครับ(https://aagth1.blogspot.com/2020/05/v-150-mod.html)