วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฟิลิปปินส์ลงนามจัดหา Radar ตรวจการณ์ทางอากาศญี่ปุ่น

Japan wins first major defence export dealPhilippine Defense Secretary Delfin Lorenzana (centre) signs the contract to procure air surveillance radars from Japan’s Mitsubishi Electric Corporation. (Philippine DND)

กระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ได้บรรลุข้อตกลงที่จะจัดหา Radar ตรวจการณ์ทางอากาศจากบริษัท Mitsubishi Electric Corporation(Melco) ญี่ปุ่น สัญญานี้ยังมีขึ้นตามมาหลังความเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างฟิลิปินส์และจีนเหนือน่านน้ำอาณาเขตในทะเลจีนใต้
สัญญาซึ่งมีมูลค่าเป็นวงเงิน $103.5 million เป็นการส่งออกทางกลาโหมครั้งใหญ่ที่สุดและมีความโดดเด่นมากที่สุดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ที่ยกเลิกการห้ามการส่งออกทางทหารแก่ต่างประเทศในปี 2014

ในแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2020 กล่าวว่า "ข้อตกลงสัญญาและการแจ้งเพื่อดำเนินการต่อ" ได้รับการลงนามในกลางเดือนสิงหาคม 2020 
เพื่อตรงความต้องการภายใต้โครงการจัดหาระบบ Radar ตรวจการณ์ทางอากาศ(ASRS: Air Surveillance Radar System) ของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์(PAF: Philippine Air Force) ที่เดิมได้ตั้งงบประมาณโครงการไว้ที่ 5.5 billion Philippine Peso(113 million)

ระบบ radar ที่จะจัดหาตามข้อตกลงไม่ได้รับการระบุแบบ อย่างไรก็ตาม Arsenio Andolong หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ยืนยันกับ Janes ว่า ระบบที่จะจัดหามีพื้นฐานจาก Radar ป้องกันภัยทางอากาศ J/FPS-3 ของ Melco ญี่ปุ่น 
ซึ่งถูกนำเข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น(JASDF: Japan Air Self-Defense Force) ตั้งแต่ต้นปี 1990s Andolong ยังกล่าวอีกว่าข้อตกลงได้วงเงินจากจากงบประมาณกลาโหมของฟิลิปปินส์

สัญญาซึ่งอยู่ภายใต้กรอบตามข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้างแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ได้รวมถึง Radar จำนวน 4ระบบ ประกอบด้วย Radar แบบฐานประจำที่ 3ระบบ และระบบ Radar อัตตาจร 1ระบบ 
เช่นเดียวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งมอบคาดว่าจะเริ่มต้นในปี 2022(https://aagth1.blogspot.com/2016/12/radar.html

สถานทูตญี่ปุ่นประจำฟิลิปปินส์กล่าวว่าข้อตกลงใหม่นี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึง "การส่งมอบแก่ต่างประเทศครั้งแรกของระบบยุทโธปกรณ์กลาโหมแบบสมบูรณ์ที่เป็นระบบผลิตใหม่โดยบริษัทของญี่ปุ่น" 
ยังประกอบข้อตกลงที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งความสัมพันธ์ทางกลาโหมและการทูตระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์อีกด้วย

สถานี Radar จะครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของทางตอนใต้ประเทศและทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก ทำให้กองทัพอากาศฟิลิปปินส์สามารถปฏิบัติการเฝ้าติดตามห้วงอากาศ, ควบคุมอากาศยาน, การป้องกันทางอากาศ และรักษาความปลอดภัยพื้นที่ผลประโยชน์ของตนได้
โดยจะช่วยตรวจจับ, พิสูจน์ทราบ และเชื่อมโยงภับคุกคามและการรุกล้ำใดๆภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ(EEZ: Exclusive Economic Zone) ของฟิลิปปินส์ และให้ภาพรวมเพื่อสร้างการตัดสินใจแก่ผู้มีอำนาจและหน่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ครับ