วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

สวีเดนปรับแต่งสายการผลิตเครื่องบินขับไล่ Gripen E เพื่อรักษาความพร้อมของฝูงบิน

Gripen E production tweak safeguards Swedish fighter fleet
Sweden has dropped a plan to reuse some parts from its air force's in-service fleet of Saab Gripen C/Ds during production of new-generation Gripen Es, citing operational considerations.
https://www.flightglobal.com/news/articles/gripen-e-production-tweak-safeguards-swedish-fighter-454732/

สวีเดนล้มเลิกแผนที่จะนำบางชิ้นส่วนจากเครื่องบินขับไล่ Saab JAS-39C/D Gripen C/D ที่ประจำการในกองทัพอากาศสวีเดน(Swedish Air Force) กลับมาใช้ใหม่ในสายการผลิตของเครื่องบินขับไล่ Saab JAS-39E Gripen E รุ่นใหม่ โดยอ้างอิงจากข้อพิจารณาในการปฏิบัติการ
ตามการประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2018 และวงเงินราว 430 million Swedish Krona($47.5 million) สัญญาใหม่จากสำนักงานจัดหาอมภัณฑ์กลาโหมสวีเดน(FMV) ได้ครอบคลุมการสร้างชิ้นส่วนประกอบใหม่ที่ไม่ถูกระบุสำหรับเครื่องบินไล่ Gripen E ใหม่ 60เครื่องที่จะเข้าประจำการในอนาคต
สัญญาใหม่ดังกล่าวนี้ได้แทนที่คำสั่งจัดหาเดิมที่มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 ที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการนำชิ้นส่วนบางส่วนจากเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D ที่ประจำการอยู่แล้วมาใช้ใน Gripen E(https://aagth1.blogspot.com/2017/12/gripen-e-gripen-c.html)

"แทนที่การนำอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่จาก Gripen C/D อุปกรณ์ใหม่ได้ถูกสั่งจัดหาสำหรับชิ้นส่วนของเครื่องบินขับไล่ Gripen E ที่กองทัพอากาศสวีเดนสั่งจัดหาทั้งหมด 60เครื่อง
วิธีการนี้จะทำให้ฝูงบิน Gripen C/D ของกองทัพอากาศสวีเดนมีความพร้อมในการปฏิบัติการ ขณะที่ Gripen E กำลังถูกส่งมอบและนำเข้าประจำการในกองทัพสวีเดน(Swedish Armed Forces)" บริษัท Saab สวีเดนกล่าว
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2018 FMV สวีเดนได้ประกาศที่จะแก่ไขข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในโครงการ Gripen E สำหรับ "การนำวัสดุจากเครื่องบินขับไล่ JAS-39A/B เดิมมาใช้ และจะเสริมด้วยอุปกรณ์ใหม่บางส่วน"

"ตามการสั่งจัดหา, การปฏิบัติการ และสภาวการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับกองทัพสวีเดน ดังนั้นพวกมันสามารถจะยังหลีกเลี่ยงการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ JAS-39C/D จำนวนหนึ่งสำหรับนำมาสร้างใหม่เป็นเครื่องบินขับไล่ JAS-39E" FMV สวีเดนเสริม
ก่อนหน้านั้นในเดือนมีนาคม 2014 เจ้าหน้าที่ของ SAAB ได้บรรยายสรุปต่อสื่อด้านอากาศยานความมั่นคงรายต่างๆว่า Gripen C และ Gripen E มีการใช้ส่วนโครงสร้างและระบบต่างๆที่ร่วมกันน้อยมาก
ตามข้อมูลจาก Saab ชิ้นส่วนเพียงไม่อย่างที่สามารถนำมาใช้งานข้ามกันได้คือ กระจกหน้าและฝาครอบห้องนักบิน, ปีกแก้เอียงคู่นอก, เก้าอี้ดีดตัว, ปืนใหญ่อากาศภายในลำตัวและระบบป้อนกระสุน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆบางส่วนเท่านั้น

Saab มีกำหนดการที่จะส่งมอบเครื่องบินขับไล่ Gripen E เครื่องแรกให้กับกองทัพอากาศสวีเดนภายในปี 2019 นี้พร้อมเครื่องยนต์ไอพ่น Turbofan แบบ GE Aviation F414 สหรัฐฯ โดยเครื่องจะมีความพร้อมการปฏิบัติการขั้นต้น(IOC: Initial Operational Capability) ในระหว่างปี 2023
กองทัพอากาศสวีเดนจะยังคงประจำการเครื่องบินขับไล่ Gripen D รุ่นสองที่นั่งจำนวน 25เครื่องจะยังคงทำหน้าที่เป็นเครื่องฝึกนักบินขับไล่จนกว่าฝูงบิน Gripen E จะถูกส่งมอบเข้าประจำการครบเต็มอัตราในสิ้นปี 2026
Gripen E เครื่องต้นแบบเครื่องแรกได้ทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2017(https://aagth1.blogspot.com/2017/06/saab-gripen-e.html) และเครื่องต้นแบบเครื่องที่สองทำการบินขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2018 ครับ(https://aagth1.blogspot.com/2018/11/gripen-e.html)